Author Archives: Timoteos Stefanosigos

FleszWieści nr 8

Odejście Pierwszego Tesmotety

Powołując się na uwarunkowania rodzinne, Pierwszy Tesmoteta Nikolaos Zorbas ogłosił przedwczoraj, bez ostrzeżenia swoje odejście z Demokracji Surmeńskiej i rezygnację ze wszystkich funkcji publicznych. Przy okazji, korzystając ze swoistego przywileju emigranta nie omieszkał skrytykować opuszczanej ojczyzny – a przede wszystkim osoby Archonta Timoteosa Stefanosigosa.  Krytyka ta jednak nie znalazła uznania w oczach reszty obywateli.

Wiemy już kto zastąpi Zorbasa na funkcji Eklezjasty – jak ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza, Odolan Irmisigos zrezygnował z ubiegania się o mandat w wyborach uzupełniających, w związku z czym przypadł on Milosowi Pangalosowi. Rezygnacja nie dziwi w obliczu tego, że obaj kandydaci wywodzą się z tego samego ugrupowania.

Przedłużający się kongres

W obliczu ogólnej małej aktywności, przedłuża się I Kongres Partii Demokratycznej, który miał uchwalić nowy program tego ugrupowania. Brak porozumienia między członkami stronnictwa doprowadził niemal do rozwiązania rzeczonego Kongresu – choć możliwe, że w obrady włączy się trzecia osoba – Alexandros Patrikjosigos, który niedawno został przywrócony w skład członków Partii Demokratycznej.

Uchwała ws. Państwa Ciprofloksjańskiego

Niemal jednogłośnie Eklezja Demokracji Surmeńskiej przyjęła uchwałę, w której „zaniepokojona długotrwałymi wrogimi działaniami ze strony Państwa Ciprofloksjańskiego wobec Surmenii oraz jej władz państwowych jak i obywateli” uznała Państwo Ciprofloksjańskie za organizację o charakterze terrorystyczno-kryminalnym.

W głosowaniu nad uchwałą (autorstwa efor Sylvany Koppy) od głosu wstrzymał się tylko eklezjasta Piotr Kościński.

Konflikt w Trybunale Sprawiedliwości 

W trakcie postępowania arbitrażowego ws. wniosku Państwa Ciprofloksjańskiego przeciwko Demokracji Surmeńskiej, doszło do konfliktu, w którym przedstawiciel Surmenii i Przewodniczący składu orzekającego wymienili kilka ostrych zdań.

W efekcie Archont Stefanosigos oskarżył Przewodniczącego Franciszka Ferdynanda o brak kompetencji i stronniczość i zadeklarował, że Surmenia nie weźmie aktywnego udziału w toczącym się postępowaniu dopóki sędzia Franciszek Ferdynand będzie pozostawał w składzie orzekającym. Sędzia Franciszek Ferdynand w wypowiedzi dla austro-węgierskiego Micropress przyznał się do swojej stronniczości.

Więcej informacji na ten temat w artykule Micropress: Spięcia i zgrzyty w Trybunale Sprawiedliwości.

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

FleszWieści nr 7

Krótkie spięcie na szczytach – kryzys rządowy jednak zażegnany

W trakcie powoływania rządu mieliśmy do czynienia z kilkugodzinnym kryzysem. Przyczyną spięcia było przedstawienie w expose przez kandydata na Pierwszego Tesmotetę, Nikolaosa Zorbasa składu rządu odmiennego od wynegocjowanego z koalicjantką – Sylvaną Koppa (PD). Różnica dotyczyła Tesmotety Dyplomacji – Zorbas zaproponował na to miejsce Milosa Pangalosa (NP), podczas gdy Partia Demokratyczna widziała na tym stanowisku archonta Stefanosigosa.

W odpowiedzi zarówno p. Koppa jak i archont wycofali poparcie dla Zorbasa. Kryzys nie potrwał jednak długo – po kilku godzinach doszło do porozumienia, a Zorbas wycofał się z kontrowersyjnej zmiany. Wkrótce potem uzyskał wotum zaufania, a jego gabinet został powołany. W skład rządu, oprócz samego Pierwszego Tesmotety (który objął również tekę Tesmotety Administracji) weszli członkowie Partii Demokratycznej: oczywiście archont Stefanosigos jako Tesmoteta Dyplomacji, a także Sylvana Koppa jako Tesmoteta Kultury. Ciekawostką jest fakt, że na jako Tesmoteta Obrony utrzymał  się Adrjanos Alvertosigos, lider partii monarchistycznej.

Nowe kadry w regionach

Jedną z pierwszych inicjatyw nowego Tesmotety Administracji było zaproponowanie reformy terytorialnej, która zredukowałaby dotychczasowe regiony o połowę. Zgodnie z projektem Zorbasa, Nomosy Zawarski i Jacyński, a z drugiej strony – Nomos Opradzki i Autonomos Surmy i Skawlandii zostałyby połączone w tzw. nomarchie Anatoli (wschodnią) i Duta (zachodnią). Miałoby to na celu redukcję liczby stanowisk do obsadzenia.

Pomysł spotkał się tak z aprobatą, jak i sprzeciwem. Archont Stefanosigos zaproponował, aby o ewentualnej reformie rozmawiać dopiero wtedy, kiedy faktycznie okaże się, że nie ma chętnych na funkcje lokalne. Jak się okazało – nie jest ona konieczna, bo jeszcze tego samego dnia, po krótkich konsultacjach tesmoteta Zorbas przedstawił archontowi dwie kandydatury dwójki nowych obywateli na wakujące funkcje nomarchów – p. Celestyny Sinalenno do Nomosu Jacyńskiego i p. Vladimirosa Aleksandrosa do Nomosu Zawarskiego.

Zmiany w sądownictwie – reaktywacja?

Nie od dziś sądownictwo w Surmenii nieco szwankuje, szczególnie jeżeli chodzi o kadry. Sytuacja polepszyła się niedawno, po powołaniu Matheosa Librasa na funkcję geronta, jednak jak się okazało – na krótko. Chociaż p. Libras przedstawił projekt nowego kodeksu karnego (obecnie obowiązuje wciąż dawny, nieznowelizowany nawet Kodeks Karny z okresu Królestwa Surmeńskiego), to po krótkiej dyskusji projekt utknął na fazie konsultacji społecznych na Wiecu, a sam Libras od pewnego czasu się nie pojawia.

Pewną zapowiedzią odmiany jest przedstawienie przez Archonta kandydatury Milosa Pangalosa na stanowisko Geronty. Nowy geronta może zająć się zaległymi sprawami (jak chociażby wciąż czekającym na rozpatrzenie wnioskiem o rejestrację Partii Liberalnej). Jednocześnie Archont wyjawił naszemu reporterowi, że będzie dążył z jednej strony do poruszenia sprawy Kodeksu Karnego, a z drugiej – przygotowywana jest całkiem nowa, ale przewidziana w eklezji ustawa regulująca bardziej szczegółowo organizację i tryb pracy Geruzji.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści: Zorbas zwycięża w wyborach, Nowa Prawica ponosi klęskę

40 minut po północy poznaliśmy wyniki wyborów do Eklezji XXI kadencji. Są one dość zaskakujące – największą liczbę głosów (aż 7) otrzymał debiutujący (w „wielkiej polityce”) Nikolaos Zorbas z Partii Liberalnej. Z drugiej strony, kandydaci rządzącej do tej porty partii otrzymali tylko po trzy głosy i znaleźli się poza parlamentem.

Te wybory, to tak jak ostatnio wysoka frekwencja, choć nie – jak przewidywali niektórzy – stuprocentowa. Na jedenastu obywateli swoje głosy oddało dziesięcioro (91%). Niezbyt wysoki był też wskaźnik głosów pustych – na pulę 30 potencjalnych głosów (każdy obywatel ma 3 głosy), 5 (16,7%) było pustych. Jest to pewien postęp – w ostatnich wyborach, przy takiej samej puli wskaźnik ten wyniósł 23,3%.

Wielcy zwycięzcy…

Niekwestionowanym liderem tych wyborów jest Nikolaos Zorbas (de iuro – niezrzeszony, de facto – założyciel i lider niezarejestrowanej jeszcze Partii Liberalnej), który otrzymał aż 7 głosów. Oznacza to, że jeden ze swoich głosów oddało na niego aż 70% obywateli. W pewnym odstępie za nim uplasowało się dwoje kolejnych kandydatów – Piotr Kościński (niezrzeszony) i Sylvana Koppa (Partia Demokratyczna), którzy otrzymali po 5 głosów. Ta trójka będzie tworzyć Eklezję XXI kadencji.

…i wielcy przegrani.

Poza parlamentem znalazło się trzech pozostałych kandydatów. Przede wszystkim dwójka kandydatów Nowej Prawicy (jedyna partia, która wystawiła parę) – Milos Pangalos i Odolan Irmisigos, eklezjaści w ostatniej kadencji, którzy tym razem dostali po trzy głosy każdy. Nowa Prawica otrzymała czerwoną kartkę od wyborców, którzy najwyraźniej źle ocenili krótkie rządy tej partii. Jest to zaskakujące szczególnie w porównaniu do sondażu przedwyborczego, który wskazywał właśnie na Nową Prawicę, jako cieszącą się największym poparciem. Poza parlamentem znalazła się także Chartyna Papandreu i jej Partia Kobiet Niezależnych – kontrowersyjna feministka otrzymała jedynie dwa głosy.

Co dalej?

Znamy już Eklezjastów – nie wiadomo jednak, kto zostanie Eforem, a przede wszystkim – kogo Archont desygnuje na Pierwszego Tesmotetę. Najprawdopodobniejsi kandydaci to Zorbas – ze względu na największe poparcie w tych wyborach oraz Koppa – jako partyjna koleżanka Archonta*. Jeżeli nie porozumieją się między sobą, pozostanie im rywalizacja o poparcie trzeciego z kandydatów. Mniej prawdopodobne jest sięgnięcie po kandydata spoza Eklezji – to miałoby miejsce chyba tylko wtedy, gdyby pierwsza dwójka całkiem zrezygnowała z ubieganie się o to stanowisko.

Niezależnie od potencjalnego układu koalicyjnego w Eklezji, niemal pewnym jest, że w Radzie Tesmotetów zobaczymy również osoby spoza grona zwycięskich partii – możliwe nawet, że część dotychczasowych tesmotetów utrzyma stanowisko. Krótka ławka rezerwowa, która jest przypadłością wszystkich ugrupowań (a można by powiedzieć, że wręcz całej Surmenii), wymusi zapewne współpracę ponad podziałami partyjnymi.

* – Kościński nie jest tu potencjalnym kandydatem – układ stowarzyszający, choć pozwala mu na sprawowanie mandatu eklezjasty, nie zezwala na funkcję Pierwszego Tesmotety, ze względu na kolizję z funkcją Generalnego Gubernatora w Hassselandzie. Przeszkodą byłaby też funkcja Generalnego Sekretarza przy OPM.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

FleszWieści nr 6

Wybory już u bram

Za około godzinę rozpocznie się głosowanie w wyborach do Eklezji XXI kadencji. Na przekór wszelkim przewidywaniom, mamy rekordową liczbę chętnych – o trzy mandaty ubiegać się będzie aż sześcioro kandydatów. Reprezentowane będą wszystkie trzy funkcjonujące partie polityczne, a także jedna, która nadal czeka na rejestrację. Z ramienia Nowej Prawicy ponownie o mandat ubiegają się obaj eklezjaści ostatniej kadencji – Milos Pangalos i Odolan Irmisigos. Z Partii Demokratycznej znów startuje Sylvana Koppa, a z ramienia PKN – jedyna członkini Chartyna Papandreu. Debiutantami są dwaj kandydaci niezrzeszeni: Nikolaos Zorbas (w praktyce reprezentujący niezarejestrowaną Partię Liberalną) oraz Piotr Kościński.

Pewną wskazówką, jak mogą rozłożyć się głosy jest ankieta poparcia dla partii – prowadzi w nich Nowa Prawica (4 głosy), za nią Partia Demokratyczna (3 głosy) oraz Partia Liberalna (2 głosy). Dwóch ankietowanych nie popiera żadnej partii, a po jednym – Partię Kobiet Niezależnych oraz Surmeńską Partię Rojalistyczno-Katolicką (której działalność jest zawieszona). Warto jednak zauważyć, że w ankiecie głosowali też mieszkańcy nie posiadający obywatelstwa (oddano 13 głosów, przy 11 obywatelach), a sam system głosowania przyznaje każdemu wyborcy aż 3 głosy dla kandydatów.

Podsumowanie prac Rady Tesmotetów

Pierwszy Tesmoteta Milos Pangalos oraz pozostali członkowie Rady Tesmotetów przedstawili na forum krótkie podsumowania swoich działań podczas skróconej kadencji. Wśród najważniejszych działań resortów wymieniono m.in. rozpoczętą reformę Królewskiej Akademii Nauk (Tesmoteta Kultury), projekt reformy służby wojskowej (Tesmoteta Obrony) oraz finalizację prac nad traktatem uznaniowym ze Zjednoczonym Królestwem Brytanii i Wielkich Dominiów (Tesmoteta Dyplomacji). W podsumowaniu zabrakło osiągnięć Tesmotety  Administracji – co nie dziwi, w sytuacji jego długiej nieobecności, która zaczęła się wkrótce po jego powołaniu.

Wniosek Ciprofloksji jednak nie w Trybunale Sprawiedliwości?

W poprzednim wydaniu FleszWiesci informowaliśmy, że Sekretarz Generalny przekazał Trybunałowi Sprawiedliwości wniosek o zbadanie, czy Państwo Ciprofloksjańskie narusza swoją działalnością zakaz stosowania przemocy. Okazuje się jednak, że TS najprawdopodobniej sprawą się nie zajmie. Wniosek został wpierw zwrócony z powodu błędów formalnych, a po jego korekcie, Prezes TS Victorio Mortuus (Austro-Węgry) odrzucił go, stwierdzając, że jest on bezzasadny. Zgodnie z uzasadnieniem decyzji o odrzuceniu, wniosek wykracza poza zakres kompetencyjny Trybunału Sprawiedliwości, który nie może w tym trybie analizować stanu faktycznego, a jedynie wątpliwości prawne.

Sekretarz Generalny OPM, Piotr Kościński, nie ustosunkował się jeszcze do decyzji Prezesa TS, nie wiadomo więc, jaka będzie dalsza ścieżka postępowania ws. wniosku Ciprofloksji o członkostwo w OPM. Sekretarz Generalny może się od decyzji Prezesa odwołać (a dokładniej, złożyć na nią zażalenie) do Trybunału, który ewentualnie rozpatrzy ją w składzie 3 sędziów.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

FleszWieści nr 5

Jednak wcześniejsze wybory

Wbrew przewidywaniom Fony z poprzedniego wydania FleszWieści, Sylvana Koppa (liderka Partii Demokratycznej) nie przyjęła mandatu eklezjasty, wakującego po odejściu Alexandrosa apo Vu. Ponieważ w ostatnich wyborach nie było więcej kandydatów, Archont Timoteos Stefanosigos ogłosił skrócenie kadencji Eklezji, zarządzając nowe wybory – niewiele ponad miesiąc od poprzednich. Trwa zgłaszanie kandydatów, wiadomo już, że głosowanie na pewno się odbędzie – wpłynęły już cztery kandydatury.

W wyborach udział wezmą zarówno dwaj dotychczasowi eklezjaści z Nowej Prawicy – Milos Pangalos, Odolan Irmisigos, jak i Sylvana Koppa oraz debiutujący w „wielkiej polityce” Nikolaos Zorbas (jako niezależny, w obliczu przeciągjaącego się braku odpowiedzi Geruzji na wniosek o rejestrację jego Partii Liberalnej). Kandydatury mogą wpływać jeszcze do 29, głosować będziemy 1 i 2 kwietnia, a wyniki w teorii poznamy 3 kwietnia. Tym razem jednak rozporządzenie zarządzające wybory jawnie dopuściło praktykę, z której korzystano już ostatnio – tj. możliwości wcześniejszego zakończenia głosowania w sytuacji oddania głosów przez wszystkich obywateli.

Błękitny Krzyż czy Czerwone Słońce?

Na Wiecu trwa dyskusja nad pomyslem powołania organizacji, jaką miałby być – wg. wersji pomysłodawcy – Surmeński Błękitny Krzyż, czyli odpowiednik realnego Czerwonego Krzyża. Póki co dyskusja skupiła się raczej na nazwie i logu organizacji, niż jej formie (z jednej strony można by uznać, że chodzi o rodzaj stowarzyszenia, z drugiej – w dyskusji padł pomysł ustanowienia jej ustawą). Nie do końca jasne jest też, jak miałyby wyglądać stosunki między organizacją a Surmeńskimi Siłami Obronnymi, które ustawowo zajmują się pomocą medyczną i humanitarną dla całego kraju.

W opozycji do pierwotnej nazwy i loga, archont Stefanosigos zaproponował, aby przyjąć jako symbol organizacji Słońce Jsoma (symbol religijny z mitologii surmeńskiej) i pozostać przy bardziej tradycyjnym kolorze czerwonym. Archont wskazal, że błękitny krzyż mógłby być problematycznym symbolem (chociażby w zakresie odróżniania pojazdów wojskowych i medycznych). Warto zauważyć, że Błekitny Krzyż jest też nazwą realnych organizacji zajmujących się pomocą uzależnionym.

Wniosek Ciprofloksji w Trybunale Sprawiedliwości

W obliczu sprzeciwu zgłoszonego przez Archonta w imieniu Demokracji Surmeńskiej wobec wniosku tzw. Państwa Ciprofloksjańskiego, a także sporu jaki wynikł wokół niego w Sekretariacie OPM, Sekretarz Generalny zgłosił wniosek do Trybunału Sprawiedliwości OPM o stwierdzenie, czy działalność Ciprofloksji narusza zakaz stosowania przemocy, będący czescią Karty OPM.

Wniosek najwyraźniej nie dotyczy istoty sporu, którą jest kwestia zadośćuczynienia dawnemu konfliktowi – Ciprofloksja twierdzi, że spełniła wszystkie sensowne żadania Surmenii, władze Surmenii twierdzą natomiast, że działania Państwa Ciprofloksjańskiego są niewystarczające i nieszczere. Nawet jeżeli Trybunał Sprawiedliwości pozytywnie oceni wniosek Ciprofloksji, to nie oznacza to automatycznego przyjęcia jej do Organizacji – jeżeli Surmenia zażąda głosowania, wniosek musiałby uzyskać poparcie aż 2/3 z głosujących, którzy z kolei musza stanowić 1/2 członków organizacji.

7 Komentarzy

Filed under βηιεστε - Wieści

FleszWieści nr 4

Alexandros apo Vu odchodzi

Po przedłużającej się nieobecności, Alexandros apo Vu (sprawujący funkcje m.in. Efora i Tesmotety Administracji) zadeklarował rezygnację ze wszystkich funkcji, zrzekł się obywatelstwa i opuścił Demokrację Surmeńską, zatrzymując dla siebie powody tej decyzji. Mimo nagłego zniknięcia, żegnano go raczej ze smutkiem, niż rozczarowaniem. Podjęto już stosowne działania – m.in. wygaśnięciu uległ jego mandat parlamentarny, a w Eklezji zastąpi go najpewniej Sylvana Koppa. W Radzie Tesmotetów wstępnie na jego funkcję Pierwszy Tesmoteta Milos Pangalos zaproponował Odolana Irmisigosa.

Alexandros apo Vu (wcześniej działający jako Sasha von Voo) był do tej pory najstarszym wciąż działającym w Surmenii mieszkańcem (zamieszkał w Surmenii w lutym 2006). Pełnił wiele funkcji publicznych, m.in. wielokrotnie parlamentarzysty i ministra. Był silnie związany z Opradią oraz jej stolicą – Siczynem, którymi przez pewien czas administrował. W okresie Królestwa otrzymał tytuł hrabiego, mimo to prezentował raczej poglądy demokratyczne. W przeszłości założyciel i lider NUS (Nowe Ugrupowanie Surmeńskie), a także sympatyk Partii Demokratycznej.

Nowa partia już na horyzoncie

Nowa, centrowa partia Nikolaosa Zorbasa nabiera kształtów. Do sekretariatu Geruzji wpłynął wniosek o zarejestrowanie jej pod nazwą Partia Liberalna. Pomysł na nazwę pochodzi od nowego mieszkańca – Kostasa Mikisa, można więc podejrzewać, że ostateczny kształt partii będzie wynikiem porozumienia między nimi dwoma. Decyzja o zarejestrowaniu należy obecnie do geronty, Matheosa Librasa.

Kipria w Organizacji Polskich Mikronacji?

Do Sekretarza OPM wpłynął wniosek o przyjęcie w skład członków tzw. Państwa Ciprofloksjańskiego, czyli następcy tzw. Biednej Republiki Ciprofloksji. Archont Demokracji Surmeńskiej Timoteos Stefanosigos złożył już protest przeciwko przyjęciu tego państwa w skład Organizacji, deklarując jednocześnie, że Surmenia nie pozostanie w niej jeżeli Ciprofloksja zostanie przyjęta. Wystąpienie jest jednak mało prawdopodobne – większość wypowiadających się póki co zadeklarowało bądź neutralność, bądź poparcie dla stanowiska Surmenii.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

FleszWieści nr 3

Kolejne ugrupowanie na scenie politycznej

Nomarcha Opradii Nikolaos Zorbas zapowiedział w publicznym oświadczeniu powstanie nowej, centrowej partii politycznej. Nie znamy jeszcze jej nazwy, ma ona jednak sytuować się pomiędzy Partią Demokratyczną a Nową Prawicą. Z członkostwa w tej ostatniej Zorbas jednocześnie zrezygnował. Ugrupowanie to, jeżeli powstanie, byłoby piątą partią w Surmenii – i  trzecią, do której należałby Zorbas, który do Nowej Prawicy przeszedł z Surmeńskiej Partii Rojalistyczno-Katolickiej.

Kadencja jednak skrócona?

Pomysł skrócenia kadencji Eklezji z trzech do dwóch miesięcy przedstawił w grudniu ubiegłego roku Timoteos Stefanosigos. Przeprowadzona wówczas ankieta nie rozstrzygnęła co do poparcia dla takiego rozwiązania. Do pomysłu wrócił niedawno Milos Pangalos, na którego wniosek ankietę powtórzono. Jak dotąd (ankieta jeszcze trwa) z jedenastu osób, które oddały głos, aż siedem poparło skrócenie kadencji – wobec jedynie trzech głosów sprzeciwu. Nie wiadomo na razie jednak, jak rozkładają się wyniki, jeżeliby liczyć jedynie głosy obywatelskie.

Paraliż w Eklezji

Niezapowiedziane zniknięcie Efora Alexandrosa apo Vu sparaliżowało działalność Eklezji. Na podsumowanie czeka głosowanie nad traktatem uznaniowym z Królestwem Brytanii i Wielkich Dominiów, z kolei w poczekalni w Biurze Efora tkwi projekt zmiany ustawy o Surmeńskich Siłach Obronnych. Pomimo, że jego nieobecność trwa już ponad dwa tygodnie, póki co żaden z Eklezjastów nie zdecydował się na złożenie wniosku o odwołanie Efora.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści