Tag Archives: 5 Rocznica

Wywiady na V Rocznicę – Timoteos Stefanosigos

Dziś gościem specjalnym Fony jest Timoteos Stefanosigos, który 31 marca 2009 roku został surmeńskim obywatelem. Timoteos Stefanosigos piastuje wiele stanowisk państwowych. Jest Archontem, Tesmotetą Kultury i Edukacji oraz pełniącym obowiązki Tesmotety Obrony. Jest również Eklezjastą XIV kadencji. Poza polityką, służy w Surmeńskich Siłach Obronnych w stopniu majora oraz ukończył studia magisterskie na katedrze historii Królewskiej Akademii Nauk. Przed hellenizacją imienia nazywał się Ernst Thalmann. Jest przystojnym kawalerem nieznoszącym różu. Wywiad z Autonomarchą Surmy i Skawlandii przeprowadził Victorjos Paulosigos de Zepp.

Fona: Witam! Jak Pan wspomina swój pierwszy dzień w Królestwie Surmeńskim?
Timoteos Stefanosigos: Chłodny ;-) A bardziej na poważnie – to by dzień wytężonej pracy. W mikronacjach nie byłem nowicjuszem, ale zamieszkując w nowej ojczyźnie trzeba zapoznać się z nią, żeby uniknąć kompromitacji.

F: A skąd akurat pomysł , żeby zamieszkać w Surmenii?
TS: Przede wszystkim – wyrazistość kultury. Jest kilka państw, które opierają swoje istnienie na konkretnej kulturze, ale Surmenia jest jedną z niewielu mikronacji, które potrafiły zachować równowagę między tym co własne, a tym na czym się wzoruje. Wiele państw, które szukają inspiracji w realnych kulturach, kończy na zwykłym kopiowaniu – a przecież nie o to chodzi.

F: Od 31. października zeszłego roku nosi Pan stopień majora w Surmeńskich Siłach Obronnych. Mocne jest Pańskie zainteresowanie militarią?
TS: A to właśnie ciekawe – bo w świecie realnym nie jestem wielkim miłośnikiem broni czy wojskowości. Oczywiście – to się częściowo zmieniło pod wpływem zajęcia się surmeńskim wojskiem – najpierw jako Minister Wojny. To właśnie przez moje dość „pacyfistyczne” podejście wraz z JKM Paulosem Petrosigosem wpadliśmy na pomysł, aby przekształcić dawne SZKS w SSO [Siły Zbrojne Królestwa Surmeńskiego, Surmeńskie Siły Obronne – red.] – i zamienić zwykłe, dość nudne wojsko, w instytucję obronną która ma swój specyficzny charakter.

F: Kto jest Pańskim największym v-światowym autorytetem?
TS: Cóż, nie jestem osobą która by przyjmowała jakieś autorytety za wzór. Oczywiście – jest wiele osób, które cenię za mikroświatowe dokonania – może pewnym patriotycznym nietaktem będzie, jeżeli na pierwszym miejscu wymienię Franciszka Józefa II, który swoją żelazną konsekwencją w budowaniu Monarchii [Autro-Węgier – red.] zasłużył na uznanie. Równiez nasz władca, Paulos Petrosigos jest osobą, wielokrotnie wykazała się wielkim poświęceniem dla swojego kraju. Z osób spoza naszych najbliższych sojuszników cenię  m.in. niedawno v-zmarłego (i v-ożyłego) Samira El-Guevarę – przez którego osobę wyrażam podziw również dla innych twórców Mikrosławii, a także mikronacyjnego „nestora” – założyciela Sarmacji Piotra Mikołaja, którego działania nie zawsze bym poparł, ale który zasługuje na szacunek jako twórca potęgi swojego kraju.

F: Jakie jest Pańskie największe osiągnięcie w Surmenii?
TS: Cóż – trudno mówić o własnych zasługach. Myślę, że póki co stworzenie SSO było najszerzej zakrojonym projektem który realizowałem – i który oczywiście nadal wymaga pracy, bo po stworzeniu zrębów, teraz trzeba wyszkolić kadry żołnierzy.

F: Ulubiony kolor?
TS: Zielony :-)

F: Jakieś ostatnie słowa do naszych czytelników świętujących razem z nami Tydzień Surmenii?
TS: Życzę nam wszystkim, aby czekało nas jeszcze wiele takich świątecznych tygodni :-)

1 komentarz

Filed under Surmenia

Wywiady na V Rocznicę – Aleksandros apo Vu

Otwierając serię wywiadów z obywatelami Fona pragnie przybliżyć swoim Czytelnikom osobę bardzo związaną z Surmenią – hrabiego Aleksandrosa apo Wu. Jest on jedną obecnie aktywną osobą, mogącą poszczycić się tytułem nadanym za zasługi, a nie nie należącym do rodziny królewskiej.  Najbardziej jest znany ze swojego zaangażowania w surmeńskie miasto Siczyn. Aktualnie już po raz siódmy służy swojej Ojczyźnie w parlamencie. Od trzech lat może się pochwalić tytułem Hrabiego oraz Herbem Dębowej Szachownicy. Przed hellenizacją nosił imię: Sasha von Voo. Wywiad z Kawalerem Orderu Błękitnego Krzyża przeprowadził Victorjos Paulosigos de Zepp.

Fona: Jest Hrabia drugim najstarszym obywatelem Surmenii. Były większe i mniejsze aktywności. Co Hrabiego trzyma w Surmenii?

Aleksandros apo Wu: Kiedyś w Surmenii trzymały mnie możliwości zrobienia czegoś odmiennego od codziennych czynności, rytuałów. Surmenia była swego rodzaju odskocznią od realnego życia, myślę zresztą, że wirtualny świat jest taką odskocznią dla wielu mieszkańców. Jednak teraz przestałem już tak podchodzić do mikronacji. Myślę, że po prostu przywiązałem się do Surmenii. Lubię sobie rano, wieczorem otworzyć naszą stronę i zobaczyć, czy coś się pojawiło nowego, zmieniło. Może ktoś się kłóci, może godzi, a nuż jakiś zamach stanu.
F: Zawsze największą część swojego v-życia poświęcał Hrabia miastu Siczyn.  Wyobraża sobie Hrabia, że Siczyn przestaje istnieć?
AW: Wyobrazić sobie potrafię, jednak nie jest to przyjemna wizja. Obudziłoby to we mnie sporo żalu i rozczarowania, ponieważ związałem się z Surmenią jak i z tak zwaną małą ojczyzną, czyli Siczynem. Włożyłem w to miasto dużo pracy, a przede wszystkim serca i zaangażowania. To w co włożyłem go najwięcej to strona internetowa. Była ona tworzona, gdy moja wiedza o pisaniu stron była maluteńka, ale zapał wielki. Oczywiście owa strona nie spełnia już żadnych standardów, ale powstała sporo czasu temu i ma do tego prawo.
F: Czy ma Hrabia jakiś autorytet w v-świecie?

AW: Nie wydaje mi się, abym miał jakiś autorytet w v-świecie, ponieważ nigdy poza Surmenią nie działałem przez dłuższy czas, mimo że zawsze chciałem zrobić coś większego, ale złożyło się tak, że się do tego nie zabrałem.
F: Drużyna piłkarska Hrabiego dość dobrze sobie radzi w Lidze Królewskiej.  Zasługa to trenera czy piłkarzy?
AW: Muszę przyznać, że wylosowała mi się nienajgorsza drużyna. Jednak nie jestem jeszcze na tyle obeznany z systemem, aby wiedzieć czyja w tych zwycięstwach największa zasługa. Myślę, że moja też jest nie mała, gdyż robię co mogę aby osiągnąć jak najwyższe wyniki.
F: Ulubiony kolor?
AW: Takie rzeczy jak ulubiony kolor, to sprawy bardzo zmienne i potrafią się zmieniać na
co dzień. Poza tym wolę do jednych rzeczy ten kolor, a do drugich tamten. Jednak tak
ogólnie to chyba pomarańczowy.
F: Dziękuję bardzo, Zdravo!
AW: Zdravo!

1 komentarz

Filed under Surmenia

Wieści 9/2010

5 rocznica Surmenii

Wbrew szumnym zapowiedziom, obchody 5 rocznicy istnienia naszego państwa nie były aż tak udane, jak można było się spodziewać. Co prawda odbyły się zapowiadane dwa spotkania na czacie – jednak w obu brała udział znikoma liczba osób. Jedyne przemówienie z okazji rocznicy wygłosił Archont Timoteos Stefanosigos, zresztą z dwudniowym opóźnieniem, a najważniejszą inicjatywą okazał się być przygotowany przez wkr. Victorjosa test z wiedzy o Surmenii, dostępny pod adresem: http://www.funtest.pl/test/pieclatsurmenii/

Aby nieco zaspokoić niedosyt pozostawiony przez skromne obchody, Fona opublikuje w najbliższym czasie serię wywiadów z obywatelami, w których dzielą się oni swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i poglądami na temat naszego kraju.

Stowarzyszenie Polskich Mikronacji istnieje!

Założone podczas IV Szczytu Organizacji Polskich Mikronacji stowarzyszenie zwykłe, mające łączyć w realu mikronacjonalistów i być realną „ambasadą mikronacji”, 6 września zgodnie z prawem rozpoczęło swoją działalność. Od tego dnia, każda osoba pełnoletnia (a osoby powyżej 16 lat za zgodą rodziców), niezależnie od mikronacji którą zamieszkuje (nie musi być członkiem OPM), może złożyć deklarację członkowską i wesprzeć Stowarzyszenie w jego działaniach.

A te zapowiadają się ambitnie – choć oczywiście mowa była o najprostszych środkach promocji idei mikronacyjnej, takich jak ulotki, plakaty czy bardziej rozreklamowany szczyt OPM, to obecnie najwięcej dyskusji (i pierwszych działań natury organizacyjnej) ma miejsce wokół propozycji przeprowadzania przez członków Stowarzyszenia lekcji w szkołach, mających (w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie bądź godzin wychowawczych) informować o istnieniu mikronacji oraz o pozytywnych aspektach działania w nich.

Inną kwestią, która jest dyskutowana, jest finansowanie Stowarzyszenia. Najprawdopodobniej będzie ono opierać się na składkach członków, którzy sami będą decydować, jaką sumę chcą wpłacić – od symbolicznej złotówki rocznie.

Redakcja Fony (100% członkowie Stowarzyszenia) serdecznie zaprasza wszystkich swoich czytelników do składania deklaracji, zgodnie z procedurą opisaną w wątku http://gmach.opm.org.pl/thread-404.html. W końcu września, bądź na początku października ma się odbyć w Warszawie spotkanie członków Stowarzyszenia, m.in. w celu zatwierdzenia złożonych deklaracji. Również Ci, którzy dopiero chcą złożyć swoje deklaracje, mogą wziąć udział w spotkaniu.

Jak poinformował Piotr Kościński, wybrany przedstawicielem w Stowarzyszeniu, jak dotąd wpłynęła dopiero jedna deklaracja, a jedna zostanie złożona podczas spotkania.

Konflikt o Montauk – przedłużone przygotowania

Choć oficjalnie rozgrywana w systemie RecWar wojna o wyspy Montauk, w której anglojęzyczna Republika Antykańska zaatakowała Republikę Interlandu (część Winktown), miała rozpocząć się w połowie sierpnia, opóźnienia natury technicznej przyczyniły się do znacznego opóźnienia. Choć wstępnie początek konfliktu wyznaczony jest na 20 września, wszystko wskazuje na to, że nie rozpocznie się on przed październikiem.

Problemy obejmują m.in. zbyt skomplikowanie sformułowane spisy sił przygotowane przez Antikę, oraz „specjalne” jednostki Winktown, obejmujące m.in. mutantów, zombie i bobry-kamikadze. Kłopotliwą kwestią jest też „papierkowa robota”, wymagana przez regulującą zasady mikrańskiego RecWar Konwencję Anunniańską.

Ekspedycyjne siły Królestwa Surmeńskiego zostały już w pełni sformowane i zatwierdzone przez sędziów konfliktu.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści