Tag Archives: Archontea

Wieści 5/10

Awaria stron opanowana

Jego Królewska Mość Paulos Petrosigos w ciągu kilku godzin od opublikowania naszego ostatniego materiału opanował awarię stron Królestwa Surmeńskiego i przywrócił je do poprzedniej funkcjonalności. Winowajcą, który doprowadził ją do takiego stanu okazał się… skrypt prasy, agregujący Fonę. Po jego wyłączeniu wszystko wróciło do normy – choć oczywiście tymczasowo newsy nie wyświetlają się na stronie głównej.

Spodziwamy się, że JKM podejmie prace nad wyregulowaniem i przywróceniem skryptu. Archont Timoteos Stefanosigos wyraził w shoutboxie zdziwienie, że skrypt okazał się awaryjny dopiero po dłuższym okresie jego funkcjonowania.

Archontea powołana – a expose nadal brak

Archont Timoteos Stefanosigos przedstawił nam skład nowej Archontei. W stosunku do ostatniego składu, doszło do niedużych, ale znaczących przetasowań. Wicearchontem, i jednocześnie Tesmotetą ds. Skarbu i Administracji został Victorjos Paulosigos. Stanowisko Tesmotety Spraw Zagranicznych objął ponownie JKM Paulos Petrosigos.

Sam Archont objął dwa resorty – jednak zaskoczeniem jest że powołał się na pełnoprawnego Tesmotetę Kultury i Edukacji, a w przypadku resortu Obrony, który był do tej pory jego domeną, został jedynie pełniącym obowiązki. Ma to wskazywać, że de facto stanowisko to czeka na właściwego kandydata.

Eklezja płodna projektami

Choć kadencja dopiero co się zaczęła, w Eklezji trwają obrady nad czterema projektami. Jednym z nich jest pozostały z poprzedniej kadencji królewski projekt ustawy o symbolach państwowych, dwa nowe projekty zostały zgłoszone przez Archonta (dot. zmiany konstytucji w zakresie rozdziału V, dotyczącego właśnie rządu oraz projekt znowelizowanej ustawy o orderach państwowych) oraz jeden złożony przez Chartynę Papandreu (PKN), dotyczący zmian w Kodeksie Karnym.

Jakich rozstrzygnięć można się spodziewać? W pierwszym przypadku eklezjaści czekają na poprawioną wersję ustawy, którą obiecał przygotować JKM. Pierwszy z projektów rządowych uzyskał wstepnie aprobatę, aktualnie trwa nad nim debata, do drugiego eklezjaści nie zdążyli się jeszcze ustosunkować. Projekt PKN natomiast spotkał się z krytyką ze strony pozostałych dwóch członków parlamentu – i póki co małe są szanse na jego przyjęcie.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści 04/2010

Z ostatniej chwili – awaria strony głównej Surmenii! Czytaj na końcu wydania.

Mamy Archonta – rządu jeszcze nie

Po dość długiej procedurze, popędzana przez Króla Paulosa Petrosigosa Eklezja wybrała Archonta – został nim ponownie Timoteos Stefanosigos z Demokratycznej Partii Pracy. Co ciekawe, choć Chartyna Papandreu z Partii Kobiet Niezależnych  zgłosiła swoją kandydaturę, ostatecznie oddała głos na przeciwnika, który uzyskał pełne poparcie Eklezji, a wkrótce potem został formalnie mianowany przez Króla.

Mimo, że znany jest Archont, nie wiemy jeszcze jaka będzie koalicja. W kuluarach mówi się o daleko posuniętych żądaniach p. Papandreu, których Archont nie chce spełnić. Prawdopodobne zatem, że druga archontea Stefanosigosa będzie się składać w większej części z jego politycznych rywali z partii rojalistyczno-katolickiej. Archont zapowiedział, że jeszcze dziś wygłosi swoje expose. Nie wiadomo, czy przedstawi w nim skład rządu.

Zamieszanie wokół EXPO

W Gmachu Organizacji Polskich Mikronacji trwa zamieszanie wokół konkursu, mającego wyłonić organizatora wystawy EXPO 2010. Zgłoszono dwóch kandydatów – surmeńską Kaharoneę oraz skarlandzką Valencię. Choć obie kandydatury podjęły rywalizację, tworząc swoje strony i przedstawiając programy, władze OPM jeszcze przed zakończeniem okresu na zgłaszanie (który upływa dziś o północy) podjęły dyskusje nad innym, pozakonkursowym rozwiązaniem – ekspert ds. promocji Tivadar Zoltan Szücs, na polecenie Sekretarza Generalnego skłonił obydwu kandydatów do nawiązania wstępnego porozumienia w sprawie wspólnej organizacji wystawy.

Działania władz OPM wzbudziły sprzeciw ze strony kilku osób – rozwiązanie nie respektujące przedstawionych na początku warunków i zawarte bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych kandydatur skrytykował Premier rządu Królestwa Dreamlandu, Jacques de Brolle. Jednocześnie Archont Królestwa Surmeńskiego, Timoteos Stefanosigos ostro zaatakował władze OPM, oskarżając je o asekurację i strach przed reakcją potencjalnego przegranego. Stefanosigos zagroził, że jeżeli OPM nie wróci do pierwotnej formy rozstrzygnięcia, to Królestwo Surmeńskie wycofa się nie tylko z organizacji, ale i z udziału w EXPO.

Z ostatniej chwili – Generalny Sekretarz OPM Piotr Kościński wycofał się ze wszystkich działań podjętych w ostatnich dniach i ogłosił, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w sposób określony na początku. Zostało przez niego ogłoszone głosowanie pomiędzy dwiema kandydaturami. Jako pierwszy,  Timoteos Stefanosigos oddał głos wstrzymujący w imieniu Królestwa Surmeńskiego.

Z ostatniej chwili: Awaria strony surmenia.org

Od godziny ok. 10 rano strona główna Królestwa Surmeńskiego doznała poważnej awarii – wyświetlany jest tylko jej niewielki fragment (logowanie). Ze względu na bezproblemowe działanie podstron (m.in. expo.surmenia.org) można ocenić, że awaria dotyczy wyłącznie systemu php-fusion, na którym funkcjonuje strona, bądź też systemu baz danych, o który wspomniany CMS się opiera. Nasi rozmówcy zgłaszali również anomalie w funkcjonowaniu tego skrawka systemu który pozostał (m.in. przelogowanie na konto innej osoby).

Archont Królestwa Surmeńskiego w rozmowie z naszym reporterem stwierdził, że nie posiada umiejętności aby móc ocenić sytuację stron – i czeka na interwencję JKM Paulosa Petrosigosa bądź Królewskiego Informatyka Marcosa Victorjosigosa. Jednocześnie za pośrednictwem naszej agencji prasowej apeluje do mieszkańców i obywateli o zachowanie spokoju i okazywanie aktywności za pośrednictwem innych witryn surmeńskich, m.in. Fony oraz prywatnych środków komunikacji.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Orędzie Króla Surmenii: stan wojenny na wschodzie kraju!

Stało się! Po wcześniejszych zapowiedziach Archontei Timoteosa Stefanosigosa, postanowiono zakończyć powstanie skavlandzkie oraz istnienie tzw. „biednej republiki ciprofloksji” w sposób ostateczny.

Dziś w godzinach wieczornych ogłoszono orędzie Króla Surmenii, który w imieniu swoim i rządu ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na obszarze Nomosu Opradzkiego oraz Autonomosu Surma i Skavlandia, podwyższenie Stopnia Gotowości Bojowej oraz wypowiedzenie wojny rebeliantom. Chwilę wcześniej Archontea wcieliła w życie stosowne postanowienie prawne.

Przypomnijmy: od 14 lutego trwa zbrojna agresja na część terytorium Królestwa Surmeńskiego zapoczątkowana ogłoszeniem secesji przez samozwańczy „biedny komitet ocalenia narodowego”. Pierwotnie zignorowano i zlekceważono powagę sytuacji, jednak w obliczu wzrastającej przemocy na obszarze „brc” zadecydowano przejść do działań zbrojnych.

Redakcja Fony publikuje treść przemówienia JKM Paulosa Petrosigosa:

Obywatele Królestwa Surmeńskiego!
Rodacy!

W Skavlandii, na surmeńskiej ziemi znajdującej się z dala od Kaharonei, trwają ciężkie czasy. Dokładnie dwa tygodnie temu w części naszego wspólnego Domu, naszej surmeńskiej Ojczyzny, wybuchła seria bezprecedensowych ataków na naszą suwerenność, niepodzielność terytorialną i tożsamość narodową. Władzę na niewielkim obszarze między Nomosem Opradzkim a Autonomosem Surma i Skavlandia przejęła w drodze nieopisanej przemocy szajka najemników i nielegalnych imigrantów, deklarujących się rzekomymi rdzennymi mieszkańcami Skavlandii.

Początkowo władze Królestwa Surmeńskiego próbowały zbagatelizować całą sytuację, nie doceniając potencjału agresora, jednakże przemoc wobec niewinnych Surmeńczyków, którzy zamieszkiwali Skavlandię od wielu pokoleń, nasilała się z dnia na dzień. Do wojsk Surmeńskich Sił Obronnych, które obecnie stacjonują poza obszarami kontrolowanymi przez rebeliantów, napływają coraz to nowe i straszne informacje o wypędzaniu surmeńskich cywili, grabieży i niszczeniu surmeńskich domów, wyplenianiu naszej kultury, a nawet o rozstrzeliwaniu miejscowej ludności, bądź jej przymusowym wcielaniu do sił nieprzyjaciela. Na tego typu antysurmeńskie ekscesy nie może być naszego żadnego przyzwolenia.

Jako Król Surmenii i reprezentant jedności całego Narodu, postanowiłem podjąć wraz z Archonteą oraz Eklezją Surmeńską, w obronie pełnej Niepodległości, Wolności i Honoru naszej Ojczyzny, należyte i adekwatne kroki, ażeby godnie odpowiedzieć napastnikowi na siane przez niego bezduszne barbarzyństwo. Motywem działań sił nieprzyjaciela są mijające się całkowicie z prawdą i faktami przesłanki co do uciskania lokalnej ludności przez władze Królestwa Surmeńskiego. W rzeczywistości bojownicy chcą tylko krwi, surmeńskiej krwi. Za ich z założenia komunistycznymi postulatami kryje się prymitywny nacjonalizm, rasizm oraz przymusowe narzucanie pozostałym mieszkańcom Skavlandii owych idei terrorem i przemocą. Dlatego też w zgodzie z obowiązującym prawem ogłaszam wprowadzenie stanu wojennego na obszarze Nomosu Opradzkiego oraz Autonomosu Surma i Skavlandia, a także mobilizację Surmeńskich Sił Obronnych z równoczesnym podniesieniem Stopnia Gotowości Bojowej do poziomu trzeciego dla obszaru całego państwa, a dla terenów objętych stanem wojennym – do poziomu pierwszego.

Postanawiamy podjąć walkę z rebeliantami. Chcemy, by agresorzy wrócili tam, skąd przybyli, by trzymali się z dala od Surmenii, która dzielnie strzeże swych granic do ostatniego żołnierza i do ostatniego Surmeńczyka. W tym konflikcie cały Mikroświat jest po naszej stronie, a wszystkie poważane państwa, z którymi Królestwo Surmeńskie utrzymuje stosunki dyplomatyczne, już zareagowały we właściwy sobie sposób na akty bezpodstawnej agresji w Skavlandii. Wszyscy sojusznicy, w tym Trójprzymierze, zapewnili udzielenie pomocy naszej sprawie, z której na pewno skorzystamy zarówno w walce, jak i w ramach odbudowy regionu.

Jestem całkowicie przekonany, że Surmeńskie Siły Obronne przywrócą naszej Ojczyźnie Skavlandię, a wszelkie podjęte w tym celu działania doprowadzą nas do pełnego zwycięstwa.

Niech żyje Surmenia!

(-) Παυλος Πετροσηγος,
Βασηλ να Συρμενηια

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Archontea powołana – pierwsze działania podjęte

Zakończyły się dość długie procedury związane z powołaniem Archontei.Warto pamiętać, że nie wystarczą wygrane wybory – przy okazji należy wydać wiele aktów prawnych i przejść wiele procedur – od przysiąg Eklezjastów, przez wybór Wysokiego Eklezjasty, aż po wybór Archonta. Po jego powołaniu przez Eklezję, jest on następnie mianowany przez Króla. To samo dotyczy Archontei – Tesmoteci powoływani są przez Archonta, a mianowani przez Króla.

To wszystko już za nami. Obecnie czekamy  na przysięgi już tylko dwóch Tesmotetów (p. Marcosa Victorjosigosa oraz p. Aleksandrosa Patrikjosigosa). Nie powstrzymuje to jednak nowego Archonta od energicznych działań od początku urzędowania. Na pierwszy ogień poszło forum – nieco zmodyfikowany został podział na działy, a wiele z nich zostało znacząco odchudzonych ze starych wątków, które powędrowały do archiwum (obecnie zajmującego ponad 200 wątków i 18o0 postów). Nowy Archont odnowil także Urząd Pracy (publikując w nim informację wstępną i zapraszając do skłądania ofert), a także opublikował w dziale powitań krótką poradę dla nowych mieszkańców, doradzającą, jakie informacje zawrzeć w swoim pierwszym poście.

Archont nie próżnuje również jeżeli chodzi obowiązki w Eklezji – odświeżył dawny projekt ustawy o środkach płatniczych, a także złożył nowy projekt ustawy o laicyzacji. Szczególnie ten drugi pomysł może wywołać wiele kontrowersji, szczególnie wśród katolickiej opozycji.

Jak zapowiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem Archont, to dopiero początek: „Póki co, wykonuję drobne prace porządkowe. W zanadrzu mam jednak co najmniej 2 projekty ustaw, a także kilka innych aktów prawnych, w tym te związane z akcją zbrojną w Skavlandii. Zdecydowana akcja jest tutaj bardzo istotna, przywiązuję także dużą wagę do współpracy z austro-węgierskimi sojusznikami.” – stwierdził Stefanosigos, wkrótce przed udaniem się na zasłużony spoczynek do Hotelu Eklezjastów, z którego nie zdążył się jeszcze przeprowadzić.

3 Komentarze

Filed under Surmenia

DPP wygrywa wybory, Stefanosigos zbiera wszystko

Wczoraj zakończyły się wybory do Eklezji. Mimo konfliktu zbrojnego w Ciprofloksji, przebieły w spokoju, choć, jak można wywnioskować – trwały nieco zbyt długo w stosunku do potrzeb – 3 dniowe głosowanie wydaje się być zbędne, w sytuacji gdy pierwszego dnia oddano wszystkie głosy. Frekwencja wyniosła więc 100%. Nie doszło do spodziewanego pata wyborczego – co więcej, wybory zakończyły się po pierwszej turze.

Zgodnie z przewidywaniami, większość głosów zgarnęła dotychczasowa opozycja – Demokratyczna Partia Pracy, której kandydaci zebrali 4 na 7 głosów (58%) i dwa mandaty. Drugie miejsce w wyścigu wyborczym zajęła Surmeńska Partia Rojalistyczno-Katolicka, która otrzymała 29% głosów i zdobyła jeden mandat. Poza Eklezją pozostała Niezależna Partia Kobiet p. Chartyny Papandreu – z 14% głosów.

Jak się zdaje, Lider DPP, mjr Timoteos Stefanosigos (który dąży do jak najszybszego powołania Archontei) chce zebrać niemal wszystkie zaszczyty dla siebie. Już został wybrany Wyższym Eklezjastą (prowadącym obrady), a obecnie, jest jedynym kandydatem na Archonta – a jego wybór to tylko kwestia czasu. Przedstawił on już swoje expose, wraz z proponowanym składem Archontei – które prezentujemy poniżej. Pominęliśmy jedynie projekt ustawy o Archontei, którą kandydat chce głosować razem ze swoim wyborem, a który można przeczytać w Eklezji.

Wasza Wysokość, Wysoka Izbo, Szanowni Eklezjaści!

Przypadł mi niewymowny zaszczyt przedstawienia expose, jako kandydatowi na stanowisko Archonta. To bardzo odpowiedzialna funkcja – i jak mi się zdaje, najlepszy prezent od Narodu Surmeńskiego na moją rocznicę zamieszkania w Surmenii (14 lutego).

Przez ten rok raczej udało mi się przedstawić swoje ogólne poglądy dotyczące tego, jak powinna wyglądać Surmenia. Trzeba jednak pamiętać, że sprawowanie funkcji publicznych oznacza przede wszystkim służbę narodowi, a nie jest jedynie sposobem na realizację swoich postulatów, bez oglądania się na resztę społeczeństwa.

Najważniejsza sprawą, która dotyczyć będzie najbliższej kadencji Eklezji, będzie od dawna planowana demokratyczna reforma, którą DPP z całą siłą popiera, a której słuszność dowiodło zwycięstwo DPP w tych wyborach. Jednak sama reforma ustroju, to nie wszystko. Aby była ona skuteczna, należy odmienić nieco mentalność Surmeńczyków, wprowadzić zmiany w niektóre nieco zastałe i zapleśniałe rejony, które aktywności od dawna nie zaznały.

Wbrew temu co nam się wydaje, problem aktywności nie wynika jedynie z problemów czasowych. Często jest tak, że brak jest dobrego rozplanowania aktywności – bo jakieś działania wydają nam się zbyt czasochłonne, więc je zarzucamy – choć przy dobrej organizacji czasu i współpracy moglibyśmy ich dokonać.

Takie kwestie – do których należy m.in. administracja terytorialna – powinniśmy rozwijać, a nie odrzucać, „bo za mało osób”. Oczywiście, zbytnie im poświęcanie czasu może być niebezpieczne, bo może spowodować zbyt małą aktywnosć w centrum – ale dobrze poprowadzona akcja przynajmniej zauktualizowania, opisania i zagospodarowania poszczególnych nomosów może się pozytywnie odbić na aktywności w samym centrum.

Jeżeli chodzi o poszczególne resorty, poniżej przedstawię konkretne założenia dla resortów oraz kandydatów.

W resorcie Dziedzictwa Narodowego, a raczej – jako, że ma nastąpić zmiana nazwy – Kultury i Edukacji, zadań jest wiele – chociażby rozpoczęta już przez obecny rząd reforma KAN, którą należałoby dokończyć. Do Tesmotety KiE należałby również dział promocji, który miałby przyciągnąć nowych mieszkańców do Królestwa Surmeńskiego, wykorzystując nasze naturalne atuty. Resort obejmie osoba sprawdzona – dotychczasowy minister Marcos Victorjosigos, któremu dziękuję za przyjęcie oferty współpracy.

W drugim zmodyfikowanym resorcie – Skarbu i Administracji, dość ograniczone do tej pory funkcje ekonomiczne zostałyby rozszerzone o koordynację akcji ożywiania samorzadów. Rolę tego resortu widzę również w aktywnym udziale w opracowywaniu reformy ustrojowej oraz w innych pracach legislacyjnych. Tutaj kandydatem na stanowisko byłby pan Aleksandros Patrikjosigos, co do którego mam pewność, że sprawdzi się, dzięki swojej znajomości prawa i administracji surmeńskiej. Resort ten, w ramach specjalnej misji, otrzyma także pełnię plenipotencji dot. negocjacji w sprawach Urlyka – nie będzie potrzebne pośrednictwo resortu Spraw Zagranicznych. Panu Patrikjosigosowi powierzyłbym również stanowisko Wicearchonta, jako osobie najbardziej powołanej do zastępowania mnie w sytuacji nieobecności.

W resorcie Obrony, który, co zapewne było do przewidzenia, chcę objąć osobiście, głównym celem będzie aktywna działalność w zaniedbanej przez dotychczasowy rząd kwestii skavlandzkiej. Koniec z bagatelizowaniem, z zaprzeczaniem. Istnieje zagrożenie długotrwałego oderwania części Surmenii od macierzy. Brak reakcji naszych politycznych decydentów jedynie spotęgował skutki tego powstania. Mój rząd natychmiast po przejęciu władzy postawi armię w stan najwyższej gotowości i podejmie stosowne, militarne kroki mające na celu stłumienie tej samozwańczej rewolucji. Do innych kwestii dot. obrony należy ostateczne sfinalizowanie ciągnącej się od dwóch kadencji kwestii uregulowanego szkolenia wojskowego, a także przeprowadzenie zapowiadanej wcześniej akcji promocyjnej i ściągnięcie nowych rekrutów do wojska.

W celowo pozostawionym na końcu resorcie Spraw Zagranicznym, widzę potrzebę zmiany kierunku, w którym idzie nasza polityka. W końcowym okresie poprzedniej kadencji widać akcję podpisywania traktatów uznaniowych, co samo w sobie jest godne pochwały – jednak nie wnosi żadnej znaczącej zmiany do naszej sytuacji. Chciałbym, aby polityka zagraniczna rpzekłądała się na wewnętrzną aktywność – dlatego powinniśmy skupić się na kilku wybranych państwach i rozwijać wzajemne stosunki, dążąc m.in. do wymiany ambasadorów, a także tworzenia wspólnych inicjatyw m.in. kulturalnych. Moim kandydatem na stanowisko Tesmotety do Spraw Zagranicznych jest Jego Królewska Mość Paulos Petrosigos – osoba o wszechstronnych kontaktach, dobrzez znana i przede wszystkim – doświadczona w tych kwestiach.

Stosowne zmiany w nazwach i zadaniach Archontei zawarłem w projekcie ustawy, który przedstawiam poniżej. Jeżeli nie będzie sprzeciwów, chciłbym, abyśmy głosowali nad nim jednocześnie z moją kandydaturą.

Liczę, że przedstawiony powyżej program oraz planowany skład osobowy Archontei będzie dostateczną gwarancją do udzielenia mi kredytu zaufania w postaci wotum. Jeżeli jakieś kwestie są niejasne – proszę o pytania, na które postaram się jak najszybciej odpowiedzieć.

mjr Timoteos Stefanosigos

1 komentarz

Filed under Surmenia

Znamy skład archontei Marcosa Victorjosigosa!

W dniu wczorajszym, Archont przedstawił na forum publicznym skład nowego rządu. Nie jest on zaskoczeniem – po odmowie współpracy ze strony opozycyjnej Demokratycznej Partii Pracy, jego skład to dwóch członków SPaRK, którzy podzielili między siebie cztery resorty – Sprawy Zagraniczne i Obronę wziął na siebie wicekról Victorjos Paulosigos,  a archont Marcos Victorjosigos objął Dziedzictwo Narodowe i Skarb.

W porównaniu do poprzedniego gabinetu, poza opozycją z listy tesmotetów zniknął hrabia Aleksandros ap Vu – który, jak poinformował na forum Archont, uznał, że nie jest w stanie aktywnie kierować restortem. Nie jest to nic dziwnego – podczas ostatniej kadencji, gdy odpowiadał za Dziedzictwo Narodowe, był tak niewidoczny, że Timoteos Stefanosigos złożył wniosek o zawieszenie jego obywatelstwa (który upadł, z racji wypowiedzi hrabiego w kwestii zmiany ustroju).

Niezadowolenie z dwuosobowego składu Archontei wyraziła już opozycja – która, jak stwierdził lider Demokratycznej Partii Pracy, będzie się pilnie przyglądać działaniom rządu. Sceptycyzm wyraziła też Chartyna Papandreu z pozaparlamentarnej Partii Kobiet Niezależny. Interesującą informacją ze strony Stefanosigosa jest mowa o „zjednoczonej opozycji”, co może oznaczać nawiązanie jakiejś współpracy miedzy wyżej wymienionym partiami.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Marcos Victorjosigos nowym Archontem, opozycja się burzy

Zgodnie z przewidywaniami i zapowiedziami w ostatnim artykule Fony nt. kryzysu rządowego, archont Victorjos Paulosigos podał się 16 stycznia 2010 do dymisji, wkrótce po tym, jak ostał odwołany ze stanowiska Tesmotety Skarbu przez Archonteę, a z rządu odszedł Tesmoteta Obrony – mjr Timoteos Stefanosigos, zrywając jednocześnie dotychczasową koalicję SPaRK z Demokratyczną Partią Pracy. Król Paulos Petrosigos przyjął dymisję i odwołał Archonta i archonteę.

Wkrótce potem były już archont złosił w Eklezji kandydaturę Marcosa Victorjosigosa na stanowisko nowego Archonta. Nie odbyło się bez problemów – Wyższy Eklezjasta Timoteos Stefanosigos (DPP) od razu skrytykował pomysł stworzenia przez SPaRK nowego rządu (mówiąc m.in. że formuła rządów SPaRK się wyczerpała i że członkowie SPaRK nie mają żadnego poparcia społecznego) i poddał pod głosowanie wniosek o zwrócenie się do Króla o skrócenie kadencji Eklezji. Wniosek ten jednak nie uzyskał, co zrozumiałe, poparcia parlamentarzystów SPaRK i został odrzucony ich głosami.

Ostatecznie Wyższy Eklezjasta poddał pod głosowanie kandydaturę Markosa, która już uzyskała wymaganą większość. Mimo to, Timoteos Stefanosigos wezwał kandydata do przedstawienia założeń i składu nowej Archontei. Możemy się spodziewać, że jeżeli książę Marcos tego nie uczyni, Wyższy Eklezjasta zagłosuje przeciw kandydaturze – co jednak nic już nie zmieni. Głosowanie zgodnie z zapowiedziami ma się zakończyć dziś – nie wiadomo jednak, czy Wyższy Eklezjasta, czekając na expose którego się domaga, nie zdecyduje się go przedłużyć.

Poza Eklezją widać również nacisk na eklezjastów ze SPaRK na zakończenie swoich rządów. Domaga się jej m.in. Chartyna Papandreu, reprezentująca niedawno powstałą, pozaparlamentarną Partię Kobiet Niezależnych. Możliwe, że jest to kolejna oznaka zbliżania się koalicji opozycyjnej DPP z PKN. Niedawno p. Papandreu oficjalnie wycofała się z postulatu wprowadzenia monarchii elekcyjnej, przechodząc na pozycje demokratyczne.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia