Tag Archives: Ciprofloksja

βηιεστε – Wieści 10/2016

Z uwagi na trwający proces, w ramach którego autor niniejszego artykułu jest Gerontą (sędzią), niniejsze wydanie Wieści dla zachowania obiektywności w obu sprawach pominie wydarzenia związane z oskarżeniem archonta Nikolaosa Mikisigosa o posługiwanie się wieloma tożsamościami w Surmenii. Szczegóły dotyczące tej sprawy można śledzić w Geruzji: Demokracja Surmeńska vs Nikolaos Mikisigos.


Zamachy w Kukrii

Na terytorium Kukrii ujawniły się siły o charakterze radykalnym i terrorystycznym. Niejaki „Ramadan al Kukri” z organizacji „Pierwotny Porządek” na dawnym Forum Kukrii oraz na forum Demokracji Surmeńskiej ogłosił przeprowadzenie zamachów bombowych w miejscowości Ghayr il-Zahrat.

W odpowiedzi autonomarcha Hadi Hoza potępił te działania i zapowiedział, że nie dopuści do separatyzmu na terytorium Autonomosu. Sam Ramadan al Kukrii został, na podstawie wniosku Efety aresztowany postanowieniem Geruzji na 30 dni. Toczy się przeciwko niemu śledztwo.


Niepodległość Ciprofloksji?

Niejako idąc w ślady radykałów w Kukrii, jednak wyprzedzając ich w wymiarze decyzji niepodległość ogłosiła Ciprofloksja pod wodzą ex-autonomarchini Aspazji Tsipras (w Cirpofloksji jako Aleksander Euskadi). Niejaka Ecaterina Jebáleanescu (nieaktywna wczesniej w Ciprofloksji i nie będąca obywatelką) ogłosiła przeprowadzenie ataków terrorystycznych w Surmenii.

W Surmenii nie podjęto póki co działań przeciwko Ciprofloksjanom. Toczy się ogólna dyskusja, pozbawiona większych emocji. Póki co komentarze mówią o braku dalszych perspektyw na pozostanie Ciprofloksji w Surmenii (Orjon Surma), ale i o konieczności przeprowadzenia psprawy zgodnie z prawem (Petros Domestosigos). Zgodnie z Syntagmą, wszelka zmiana granic wymaga zgody wyrażonej przez Naród, tj. przeprowadzenia referendum albo głosowania na Wiecu.


Austro-Węgry odrodzone!

Dzięki wsparciu technicznemu Orjona Surmy, na serwerze Surmenii powstały tymczasowa strona oraz forum Monarchii Austro-Węgierskiej. Na forum podjęło działalność kilku dawnych obywateli, którzy w ramach Rady Nadzwyczajnej dyskutują nad metodami odrodzenia kraju. Niepokojąca jest nieobecność panującego Cesarza i Króla Leopolda Augusta.

Trwa też wsparcie o charakterze humanitarno-gospodarczym. Konwój z pomocą zorganizowała Opradia, wysyłając do Austro-Węgier towary i przedmioty mające wesprzeć odbudowę kraju, zarówno pod względem gospodarczym i infrastrukturalnym jak i kulturalnym.


 

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

βηιεστε – Wieści 3/2016

Surmeńczycy pobłażliwi dla Ciprofloksji

Przeprowadzona w dniach 21-24 stycznia 2015 r. ankieta dotycząca kryzysu w Ciprofloksji wskazuje, że większość respondentów opowiada się za wyrozumiałością i kompromisem.

Z 16 oddanych głosów trzy osoby opowiedziały się za całkowitym zignorowaniem wydarzeń w Ciprofloksji i wyciągnięciem porozumiewawczej ręki, a aż siedem – za szukaniem kompromisowego wyjścia z sytuacji. Stanowczo negatywną postawę – domagającą się wypowiedzenia traktatu i odłączenie Ciprofloksji od Surmenii – poparło pięciu respondentów. Jedna osoba nie miała zdania.

Przypomnijmy – za kryzys w Ciprofloksji odpowiada Wojciech Bombina, który ogłosił, że odłącza jeden z tamtejszych subregionów – Księstwo Saginaty – od Surmenii. Przeciwko Bombinie wszczęto postępowanie karne, na co zareagował zrzeczeniem się obywatelstwa i odżegnaniem od związków z Surmenią.


Legislacyjny styczeń

Eklezja, mimo pewnych zakłóceń spowodowanych czasową nieobecnością poszczególnych Eklezjastów, i tak idzie pełną parą. Od ósmego stycznia- kiedy po wyborze Orjona Domestosigosa na Efora ruszyły prace – Eklezja przyjęła dwie nowelizacje ustaw (ordynacji wyborczej oraz o partiach politycznych), ratyfikowała traktat uznaniowy ze Skarlandem (czeka na podpis Archonta), a także pracuje nad statutem autonomosu Kukrii.

W kolejce legislacyjnej na biurku Efora czeka już kolejny projekt – ustawa o Geruzji i Efetii, a zapewne niedługo możemy spodziewać się nowego Kodeksu Karnego, którego przedstawienie zapowiedział geronta Petros Domestosigos.


Sukcesy w Lidze Mikroświatowej

Mimo pewnych problemów z wyborem trenera kadry surmeńskiej (ostatecznie drużynę prowadzi Sylvana Koppa), start naszej reprezentacji piłkarskiej w Lidze okazał się być sukcesem. Po trzech spotkaniach mamy na swoim koncie dwa wysokie zwycięstwa – 4:0 z Baridasem i 2:0 ze Sklawinią (prowincje Sarmacji) i remis 2:2 z Brodrią (państwo stowarzyszone z Bialenią).

bristol-rovers-fans-8x6549-2486505_478x359

Kibice z tradycyjnymi biało-niebieskimi strojami

Redakcja Fony wiernie kibicuje naszym kopaczom! Do boju, biało-niebiescy!


Redakcja serdecznie przeprasza pannę Sylvanę Koppa za błąd popełniony w artykule – to ona, a nie dostojny Surma, jak początkowo napisaliśmy kieruje naszą reprezentacją i powiodła ją do zwycięstw nad Baridasem i Sclavinią. 

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

βηιεστε – Wieści 1/2016

Postanowiłem uruchomić, a właściwie przywrócić do działania krótki serwis informacyjny dot. wydarzeń w Surmenii. W pierwszej wiadomości obejmę większy rozdział czasowy, do początku roku, potem postaram się to pisać co tydzień.


Skitjos powraca i znika?

Ósmego stycznia na forum Surmenii po wygaśnięciu tymczasowego aresztowania pojawił się były Archont Skitjos. W kilku emocjonalnych wypowiedział oskarżył prawicę o zamach stanu i fałszowanie dowodów. Jego wypowiedzi znikły niedługo potem – sprawca nie przyznał się. Sam Skitjos skarżył się potem na łamach swojego, że został ponownie zablokowany. Skargi z tego tytułu nie zostały  jednak złożone do Efetii czy Geruzji.

Ciekawostką jest fakt, że jego wypowiedź (i powołanie się na autorytety Surmeńskie – Kaharona, Paulosa Petrosigosa i Timoteosa Stefanosigosa) sprowokowała wspomnianego, a dawno nieobecnego w Surmenii Timoteosa Stefanosigosa do krytyki. Dodajmy, że Timoteos Stefanosigos, ex-archont Demokracji jest uważany w Surmenii za wirtualnie zmarłego, choć tajemnicą poliszynela jest to, że zamieszkuje odległy Wandystan.

W dniu dzisiejszym geronta Petros Domestosigos skazał Zenovjosa Skitjosa na 6 miesięcy więzenia – najcięższą, z wyłączeniem wydalenia z państwa, karę dostępną w Surmenii.


Spór o Ciprofloksję

Nie gaśnie przeciągający się spór między Aspazją Tsipras a Orjonem Domestosigosem, zainicjowany przemianowaniem na stronie głównej linku do „Autonomosu Ciprofloksji” na „Autonomos Kiprii”. Kipria jest dawną surmeńską wersją nazwy tego regionu, która jednak wg. dostojnej Tsipras jest formą obraźliwą. Orjon Domestosigos powołuje się na Statut Organiczny Ciprofloksji, uchwalony przez Eklezję, który stanowi, że nazwy te można stosować zamiennie. Dostojna Tsipras z kolei twierdzi, że statut został uchwalony bez konsultacji i wbrew woli strony Ciprofloksjańskiej. Do dnia dzisiejszego nie dokonane zostały jednak zmiany w statucie, choć Ciprofloksja może je wprowadzić z własnej inicjatywy.

M.in. ta kłótnia doprowadziła do działań o charakterze separatystycznym. Drugi z ciprofloksjańskich obywateli Surmenii, Wojciech Bombina, ogłosił niepodległość Księstwa Saginaty, jednej z dwóch części tworzących Ciprofloksję. Do Geruzji wpłynął wniosek o postępowanie sądowe w tej sprawie. Po oświadczeniu dostojnego Wojciecha Bombiny, który m.in. zrzekł się obywatelstwa Surmenii, geronta Petros Domestosigos zamknął postępowanie. Nadal czekamy na wyrok.


Kukria znowu w Surmenii

Pod sam koniec ubiegłego roku Wiec ratyfikował traktat o włączeniu Kukrii w skład Surmenii. Kukria, po krótkim okresie niepodległości i upadku zainteresowania wróciła w granice Surmenii – choć wcześniejszy status miał charakter mandatu międzynarodowego nad ziemiami niczyimi.

Sam proces legislacyjny wzbudził kontrowersje, ponieważ, jak poniewczasie zauważono, Wiec nie ma jednak kompetencji do uchwalania ustaw czy ratyfikowania traktatów – nawet w okresie, gdy Eklezja jest rozwiązana. Mimo to geronta Aspazja Tsipras orzekła, że choć proces legislacyjny okazał się być niepełny, traktat został uznany za ważny – ze względu na ochronę interesu publicznego i osób zaangażowanych (m.in dostojnego Hadiego Hoży, który został obywatelem na mocy traktatu).

Kukria stała się autonomosem. Na jego czele stoi Hadi Hoża jako autonomarcha. Powstał już projekt nowych symboli kukryjskich.


Prawica u władzy

Po kolejnych rozdrobnionych parlamentach i unieważnionych wyborach, a także kontrowersjach wokół zmiany ordynacji wyborczej przez Wiec (sprawę Geruzja rozpatrywano łącznie ze sprawą traktatu z Kukrią, patrz wyżej, wyrok był wspólny), Surmenia na początku 2016 roku wybrała nową Eklezję.

Została ona zdominowana przez prawicę – mandaty uzyskali Mihailos Laskaris z Przymierza Chrześcijańskiego (42 mandaty), oraz Orjon Domestosigos (25 mandatów) i Demetria Limani (33 mandaty) z Republikanów.

Lewica w postaci Partii RESET i innych nie wzięła udziału w wyborach.


 

 

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

FleszWieści nr 8

Odejście Pierwszego Tesmotety

Powołując się na uwarunkowania rodzinne, Pierwszy Tesmoteta Nikolaos Zorbas ogłosił przedwczoraj, bez ostrzeżenia swoje odejście z Demokracji Surmeńskiej i rezygnację ze wszystkich funkcji publicznych. Przy okazji, korzystając ze swoistego przywileju emigranta nie omieszkał skrytykować opuszczanej ojczyzny – a przede wszystkim osoby Archonta Timoteosa Stefanosigosa.  Krytyka ta jednak nie znalazła uznania w oczach reszty obywateli.

Wiemy już kto zastąpi Zorbasa na funkcji Eklezjasty – jak ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza, Odolan Irmisigos zrezygnował z ubiegania się o mandat w wyborach uzupełniających, w związku z czym przypadł on Milosowi Pangalosowi. Rezygnacja nie dziwi w obliczu tego, że obaj kandydaci wywodzą się z tego samego ugrupowania.

Przedłużający się kongres

W obliczu ogólnej małej aktywności, przedłuża się I Kongres Partii Demokratycznej, który miał uchwalić nowy program tego ugrupowania. Brak porozumienia między członkami stronnictwa doprowadził niemal do rozwiązania rzeczonego Kongresu – choć możliwe, że w obrady włączy się trzecia osoba – Alexandros Patrikjosigos, który niedawno został przywrócony w skład członków Partii Demokratycznej.

Uchwała ws. Państwa Ciprofloksjańskiego

Niemal jednogłośnie Eklezja Demokracji Surmeńskiej przyjęła uchwałę, w której „zaniepokojona długotrwałymi wrogimi działaniami ze strony Państwa Ciprofloksjańskiego wobec Surmenii oraz jej władz państwowych jak i obywateli” uznała Państwo Ciprofloksjańskie za organizację o charakterze terrorystyczno-kryminalnym.

W głosowaniu nad uchwałą (autorstwa efor Sylvany Koppy) od głosu wstrzymał się tylko eklezjasta Piotr Kościński.

Konflikt w Trybunale Sprawiedliwości 

W trakcie postępowania arbitrażowego ws. wniosku Państwa Ciprofloksjańskiego przeciwko Demokracji Surmeńskiej, doszło do konfliktu, w którym przedstawiciel Surmenii i Przewodniczący składu orzekającego wymienili kilka ostrych zdań.

W efekcie Archont Stefanosigos oskarżył Przewodniczącego Franciszka Ferdynanda o brak kompetencji i stronniczość i zadeklarował, że Surmenia nie weźmie aktywnego udziału w toczącym się postępowaniu dopóki sędzia Franciszek Ferdynand będzie pozostawał w składzie orzekającym. Sędzia Franciszek Ferdynand w wypowiedzi dla austro-węgierskiego Micropress przyznał się do swojej stronniczości.

Więcej informacji na ten temat w artykule Micropress: Spięcia i zgrzyty w Trybunale Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia