Tag Archives: Dreamland

Βηιεστε – Wieści 17/2016

Nowa Syntagma coraz bliżej

Archont Demokracji Surmeńskiej Hadi Hoza Mahmudigos przedstawił na forum Wiecu projekt nowej Syntagmy, czyli surmeńskiej ustawy zasadniczej.

Nowa Syntagma jest zdecydowanie bardziej zwięzła od zawieszonej Syntagmy z 2015 roku i zakłada uproszczenie systemu politycznego w Surmenii, między innymi zlikwidowana ma zostać Eklezja, której kompetencje będą przekazane Wiecowi. Archont otrzyma więcej władzy wykonawczej, ponieważ nie będzie zobowiązany do powoływania rządu – projekt ustawy zakłada jedynie możliwość powoływania Tesmotetów, którzy mieliby wspierać Archonta w wykonywaniu zadań. Władza sądownicza w dalszym ciągu ma być skupiona wokół Geruzji, tj. zgromadzenia niezawisłych sędziów.

Projekt został ciepło przyjęty przez Surmeńczyków. Wiec w dalszym ciągu debatuje nad uchwaleniem projektu, dyskutując głównie nad kwestią kompetencji Geruzji do stwierdzania zgodności lub niezgodności aktów normatywnych z ustawą zasadniczą.


Kontrowersyjna mapa Orientyki – Surmeńczycy oburzeni

Książę Daniel von Witt, premier Dreamlandu i majordom Elderlandu, opublikował w mijającym tygodniu zaktualizowane mapy Pollinu jako kartograf dreamlandzkiego Królewskiego Instytutu Kartograficznego. Mapa Orientyki wywołała głębokie kontrowersje w Surmenii, ponieważ Nomarchia Tauchirska została na niej oznaczona jako „terytorium sporne” z tak zwanym „Państwem Ciprofloksjańskim” – ruchem separatystycznym pochodzenia teutońskiego.

Petros Domestosigos w ostrych słowach skrytykował mapę. — Wedle autora jednoosobowy cyrk który nazywa się Ciprofloksją i który budzi się dwa razy do roku żeby komuś dop***rzyć ma być równorzędny w swoich „roszczeniach” z Surmenią — powiedział. — Czy jutro każdy kto ogłosi się władcą na już zajętym terenie będzie oznaczony? Rozumiem, że ogłoszenie zajęcia na przykład Monderii byłoby równie skrzętnie odnotowane przez pana premiera-kartografa?

Autor mapy odpierał zarzuty, twierdząc, że nie zgadza się na to, aby winę za naniesienie „terytorium spornego” na mapę Orientyki „zwalać na kartografa, który ten spór tylko pokazuje”. Ciprofloksja to Wasz problem, a to, że jest on ukazywany na mapie to mój obowiązek jako kartografa, a nie zła wola walki z Surmenią. (…) Wspólnota Korony Ebruzów stoi w sprawie tego sporu po stronie Demokracji Surmeńskiej — argumentował von Witt na forum Demokracji Surmeńskiej. — Królestwo Dreamlandu czy Królestwo Elderlandu nigdy nie posiadały traktatu uznaniowego z Ciprofloksją. (…) Nie miałem interesu, aby atakować Demokrację Surmeńską. Uznaję jej granice ustalone po aneksji Ciprofloksji. Nie popieram buntów i rebelii.

Archont Demokracji Surmeńskiej Hadi Hoza Mahmudigos w oficjalnym komentarzu odniósł się negatywnie do nowej mapy Orientyki. W oświadczeniu czytamy, że „decyzja o naniesieniu Surmenii na mapę Orientyki w pomniejszonych granicach nie ma charakteru ‚naukowego’, lecz posiada wymiar czysto polityczny. (…) Demokracja Surmeńska nie uzna i nie będzie uznawała mapy uderzającej w surmeńską suwerenność i integralność terytorialną, a także będzie stanowczo protestować przeciwko jakimkolwiek próbom – choćby tylko symbolicznym – podważania surmeńskiej kontroli nad Nomarchią Tauchirską”. Archont wyraził także nadzieję, że Daniel von Witt przemyśli swoją decyzję i „poprawi wydawaną przez siebie mapę”.


Archont protestuje przeciwko militaryzacji Monderii

Fona publikuje oficjalne oświadczenie Archonta Demokracji Surmeńskiej w sprawie militaryzacji Księstwa Monderii:

Dostojni i Dostojne,

w imieniu Demokracji Surmeńskiej czuję się zobowiązany do stanowczego zdementowania niesłusznych oskarżeń, jakie zostały podniesione w oświadczeniu Majordoma Koronnego Królestwa Elderlandu, Jego Książęcej Wysokości Daniela von Witta z dnia 8 grudnia 2016 roku.
Nie jest prawdą, iż Demokracja Surmeńska uznała Królestwo Elderlandu za państwo wrogie. Nie jest również prawdą, iż Demokracja Surmeńska kiedykolwiek „wezwała Królestwo Elderlandu do wojny”. Są to twierdzenia kłamliwe, które wprowadzają międzynarodową opinię publiczną w błąd.
Strona surmeńska ubolewa nad faktem, iż Jego Książęca Wysokość Daniel von Witt niewłaściwie zinterpretował postawienie w stan gotowości oddziałów Obrony Lądowej, które stacjonują permanentnie na granicy surmeńsko-elderlandzkiej. Wydając rozkaz mobilizacji, Demokracja Surmeńska realizuje swoje niezbywalne prawo do ochrony integralności terytorialnej w związku z prowokacyjnymi działaniami i wypowiedziami Jego Książęcej Wysokości Daniela von Witta, który jest odpowiedzialny za publikację skandalicznej mapy Orientyki podważającej przynależność Nomarchii Tauchirskiej do Demokracji Surmeńskiej.
Mając na uwadze powyższe, w imieniu Demokracji Surmeńskiej stanowczo potępiam decyzję Jego Książęcej Wysokości Daniela von Witta w sprawie skierowania do Księstwa Monderii dodatkowych oddziałów najemniczych spoza Monderii. Nie ulega wątpliwości, że są to działania asymetryczne w stosunku do działań strony surmeńskiej i jako takie noszą znamiona militaryzacji stanowiącej zagrożenie dla Demokracji Surmeńskiej oraz pozostałych państw Orientyki.
Wierzę, że Jego Książęca Wysokość Daniel von Witt, mając na uwadze losy dobrosąsiedzkich relacji surmeńsko-elderlandzkich, wycofa swoją decyzję z dnia 8 grudnia 2016 roku, która na chwilę obecną stanowi poważną przeszkodę w normalizacji stosunków pomiędzy Demokracją Surmeńską a Królestwem Elderlandu.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Klony a monarchia – jak ślepa bywa „zagranica”

Poniższy artykuł został przygotowany jako reakcja na pewne głosy które pojawiły się w dyskusji w Skarlandzie, w wątku Kryzys klonerski w Skarlandzie. Otóż przedstawiono tam tezę, że to ustrój demokratyczny odpowiada za problem, a za monarchii rodu apo Zep „nie tolerowano klonów” (słowa Daniela von Witta z Dreamlandu)  Postanowiłem trochę pogrzebać w archiwach w tej kwestii.


Awatary osób, którym zarzucano klonowanie. Niektórym to udowodniono.

Monarchia była wolna od klonów? Wolne żarty! Nawet osoba tak krótko będąca w mikronacjach jak ja zna na tyle historię swojego państwa aby powiedzieć, że to bzdura.

Otóż, jeżeli mogę sobie pozwolić na krótkie śledztwo – cały kryzys tkwi głęboko właśnie w okresie II Królestwa Surmeńskiego. Za jego ustanowienie w pewnej mierze odpowiada aktywny działacz późnej Demokracji: Nikolaos Zorbas, dwukrotny Pierwszy Tesmoteta. Jego karierę ciężko prześledzić, z uwagi na zniknięcie w niewiadomym momencie historii Surmenii jego profilu ze strony, a co za tym idzie – części postów na forum. Zachowały się jednak nieliczne posty, które można przypisać jemu (z kontekstu).

Analiza zachowanych adresów IP wskazuje, że dostojny Zorbas korzystał ze zmiennego źródła IP. Choć w bardzo skromnym zbiorze nie ma bezpośrednich powiązań, to powtarzające się początki adresów wskazują, że był to internet od tego samego dostawcy co w przypadku Konstantinosa Mikisigosa. To oczywiście żaden dowód, a jedynie poszlaka. Tak jak i to, że Zorbas był dla Mikisigosa wujem.

W lutym 2013 r. Zorbas ogłasza swoją śmierć (sprawując nadal funkcję Archonta Królestwa Surmeńskiego). Warto zauważyć, że śmierć następuje w momencie kryzysu i krytyki Archonta przez opozycję. Władzę przejmuje wówczas Celestyna Sinalenno vel. Konstancja Albertosiga. Ta – jak wynika z analizy prasy mikroświatowej – również zamieszana była w posiadanie drugiej tożsamości w Rotrii (Gaganelli) i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Zamoyska).

Co potem? Po Zorbasie aktywny staje się Konstantinos Mikisigos, który daży do władzy – którą objął pod koniec 2014 roku. Warto jednak wspomnieć, że wcześniej (lipiec 2014, proces zakończył się w październiku) Surmenią wstrząsnęła jeszcze jedna afera kloningowa – z udziałem (najwazniejsze nazwiska) Markazenisa, Florosigosa i Bartolomeosa I (przywódcy Cerkwi Narodowej).

Afera Konstantinosa Mikisigosa jest najbliższa, choć nie wszystko łatwo ustalić. Ale powtarza się model działania. Szeroka „rodzina” Mikisigosów (Konstantinos Mikisigos, jego żona Aspazja z domu Bakojas), syn Nikolaos oraz córka Ejkaterini. Po kryzysie międzynarodowym który spowodowany był działaniami Mikisigosa względem podziału ziem na Orientyce mamy znowu: śmierć głównych aktorów (Konstantinos, wkrótce potem Aspazji) i pozostanie „dziedzica” Nikolaosa, działającego w podobny sposób jak ojciec – i  Ejkaterini, która, wżeniona w arystokrację Skarlandzką tam sie zakorzeniła („zmarła” niedawno, jednak nie przed pozostawieniem po sobie… córki jako dziedziczki)

To wszystko czasy Monarchii i panowania rodu apo Zep. Nie argumentuję jednak że działo się to za przyzwoleniem monarchów. W wykryciu afery Markazenisa tron brał zresztą aktywny udział. Jednak działania rodu apo Zep były na dłuższą metę nieskuteczne, choć zapewne utrudniające działanie klonów. Być może dlatego, aby pozbyć się „niewygodnego” władcy, Mikisigos posłużył się potem rękami swojej „opozycji”, która ustanowiła demokrację.


Wiele z tego co jest sformułowane to domysły i spekulacje, co jasno przyznaję. Widać jednak pewien wzór – być może przypadkowy. Ale gdyby pójść jeszcze dalej, to czy kloning Markazenisa nie wydaje się być analogią do Skitjosa? Czy kontrolowanie „dwóch” stron polityki nie jest metodą do utrzymania władzy dla tego typu „klonera”? Uśmiercenie postaci tracącej poparcie, przejęcie władzy „opozycją”, jednocześnie wprowadzając „dziedzica” dla triumfalnego powrotu… teoria brzmi kusząco. Zapewne nieprzypadkowo umoczonego przez wpływanie na sąd Skitjosa zastąpił… syn, Skitjos jr, tak jak Mikisigosa sr. zastąpił Mikisigos jr.

Ciężko jednak uznać to za fakty historyczne. Udowadnianie tej teoretycznej możliwości nie jest też kwestią, której jest niniejszy tekst poświęcony. Tym, co jest głównym celem tego artykułu jest obalenie przekonania o stanowczej postawie rodu apo Zep i Monarchii jako okresie wolnym od afer „klonerskich”. Nie tylko nie jest to prawdą – i dawnym Królestwem te afery wstrząsały regularniej niż młodą II Demokracją – ale ponadto w przypadku Królestwa mamy sytuację, w której władcy pozwolili klonerowi wyhodować sobie wystarczającą gromadkę, aby mógł ich obalić.

Dopiero Demokracja okazała się na tyle silna, żeby się z nimi zmierzyć. Historia się powtórzyła – i tym razem kloner zgotował sobie swój własny koniec. Oby na dobre.

2 Komentarze

Filed under Felietony, Surmenia, Zagranica

βηιεστε – Wieści 7/2016

Nowa Syntagma przedstawiona na Wiecu

W dniu wczorajszym Archont Nikolaos Mikisigos przedstawił na Wiecu surmeńczykom projekt nowej Syntagmy, zapowiadany od dawna. Ma ona 79 artykułów (w porównaniu do 39 paragrafów obecnej) i jest wzorowana na Konstytucji Islandii. Zgodnie z zapowiedziami, projekt przewiduje chrześcijaństwo jako religię państwową – wskazując Kościół Surmenii i Kościół Rotriokatolicki jako dwie instytucje o statusie kościołów państwowych.

Nikt z obywateli na razie nie zdecydował się do projektu odnieść.


Surmeńczycy daleko w rankingu przywódców

W przeprowadzonym przez dreamlandzką Fundację Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno” badaniu „Barometr Przywództwa”, Surmeńczycy zajęli pozycje poza pierwszą piątką. Najwyżej znaleźć można dostojnego Orjona Surmę, który w głównej klasyfikacji „medalowej” zajął miejsce szóste. Dopiero na dwudziestym dziewiątym miejscu znalazł się urzędujący Archont – Nikolaos Mikisigos. Podobne wyniki były w pozostałych kategoriach.

Z Surmeńczyków w głównej klasyfikacji pięćdziesiątki przywódców znalazło się tylko jeszcze dwóch – Orjon Domestosigos z miejscem czterdziestym piątym oraz były archont Zenovjos Skitjos na ostatnim, 50 miejscu.


Odwołana wizyta TD w La Palmie – bliska dymisja Orjona Surmy?

Z uwagi na stan zdrowia, Tesmoteta Dyplomacji, dostojny Orjon Surma zdecydował się przerwać wizytę w Republice Palmowej. Przesunięciu lub odwołaniu uległy też pozostałe planowane wizyty – w Trizondalu i Sarmacji. Początkowo Tesmoteta zapowiedział urlop, jednak następnie przyznał się do wyczerpania sprawowania funkcją i zapowiedział swoją rezygnację z funkcji, po zakończeniu trwających zadań – wizyty w Trizondalu oraz tworzenia strony dla Orientyki.

Gazeta „Rumores La Palma” nazwała działanie Tesmotety lekceważącym i marginalizującym, wskazując na zniechęcenie po stronie Palmowej, które zostało wywołane przerwaniem wizyty. Na forum Surmenii w obronie Tesmotety wystąpili obywatele.


Czy uda się odzyskać Encyklopedię?

Mimo starań, do chwili obecnej nie udało się przywrócić do pełni działania strony Encyklopedii Surmeńskiej (http://wiki.surmenia.eu/). Przypomnijmy – doznała ona uszkodzenia w trakcie awarii kodowania która dotknęła wszystkich stron surmeńskich. O ile jednak w przypadku pozostałych stron naprawienie kodowania rozwiązało problem (z wyjątkiem niektórych postów napisanych w jej trakcie, poprawionych przez dostojnego Orjona Surmę), o tyle strona Encyklopedii nadal jest dotknięta tymi problemami.

Wiele stron – tych o polskich znakach w tytule – całkowicie znikło. Jedną ze strat – zdawałoby się nieodwracalnych – był słownik polsko-surmeński stworzony przez Radę Języka Surmeńskiego. Na szczęście treść słownika udało się odzyskać z wersji zapamiętanej przez Google’a. Wiele innych stron jest jednak niedostępnych nawet tą drogą.

Na razie nie wiadomo jak skończy się los Encyklopedii. Czy będzie ona mozolnie odbudowywania i odtwarzana, czy uda się ja „naprawić”, czy też władze zdecydują się na „świeży start”? A może projekt zostanie w ogóle zarzucony? Decyzje zapewne podejmie Rektor KAN w porozumieniu z administracją informatyczną.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści 04/2010

Z ostatniej chwili – awaria strony głównej Surmenii! Czytaj na końcu wydania.

Mamy Archonta – rządu jeszcze nie

Po dość długiej procedurze, popędzana przez Króla Paulosa Petrosigosa Eklezja wybrała Archonta – został nim ponownie Timoteos Stefanosigos z Demokratycznej Partii Pracy. Co ciekawe, choć Chartyna Papandreu z Partii Kobiet Niezależnych  zgłosiła swoją kandydaturę, ostatecznie oddała głos na przeciwnika, który uzyskał pełne poparcie Eklezji, a wkrótce potem został formalnie mianowany przez Króla.

Mimo, że znany jest Archont, nie wiemy jeszcze jaka będzie koalicja. W kuluarach mówi się o daleko posuniętych żądaniach p. Papandreu, których Archont nie chce spełnić. Prawdopodobne zatem, że druga archontea Stefanosigosa będzie się składać w większej części z jego politycznych rywali z partii rojalistyczno-katolickiej. Archont zapowiedział, że jeszcze dziś wygłosi swoje expose. Nie wiadomo, czy przedstawi w nim skład rządu.

Zamieszanie wokół EXPO

W Gmachu Organizacji Polskich Mikronacji trwa zamieszanie wokół konkursu, mającego wyłonić organizatora wystawy EXPO 2010. Zgłoszono dwóch kandydatów – surmeńską Kaharoneę oraz skarlandzką Valencię. Choć obie kandydatury podjęły rywalizację, tworząc swoje strony i przedstawiając programy, władze OPM jeszcze przed zakończeniem okresu na zgłaszanie (który upływa dziś o północy) podjęły dyskusje nad innym, pozakonkursowym rozwiązaniem – ekspert ds. promocji Tivadar Zoltan Szücs, na polecenie Sekretarza Generalnego skłonił obydwu kandydatów do nawiązania wstępnego porozumienia w sprawie wspólnej organizacji wystawy.

Działania władz OPM wzbudziły sprzeciw ze strony kilku osób – rozwiązanie nie respektujące przedstawionych na początku warunków i zawarte bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych kandydatur skrytykował Premier rządu Królestwa Dreamlandu, Jacques de Brolle. Jednocześnie Archont Królestwa Surmeńskiego, Timoteos Stefanosigos ostro zaatakował władze OPM, oskarżając je o asekurację i strach przed reakcją potencjalnego przegranego. Stefanosigos zagroził, że jeżeli OPM nie wróci do pierwotnej formy rozstrzygnięcia, to Królestwo Surmeńskie wycofa się nie tylko z organizacji, ale i z udziału w EXPO.

Z ostatniej chwili – Generalny Sekretarz OPM Piotr Kościński wycofał się ze wszystkich działań podjętych w ostatnich dniach i ogłosił, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w sposób określony na początku. Zostało przez niego ogłoszone głosowanie pomiędzy dwiema kandydaturami. Jako pierwszy,  Timoteos Stefanosigos oddał głos wstrzymujący w imieniu Królestwa Surmeńskiego.

Z ostatniej chwili: Awaria strony surmenia.org

Od godziny ok. 10 rano strona główna Królestwa Surmeńskiego doznała poważnej awarii – wyświetlany jest tylko jej niewielki fragment (logowanie). Ze względu na bezproblemowe działanie podstron (m.in. expo.surmenia.org) można ocenić, że awaria dotyczy wyłącznie systemu php-fusion, na którym funkcjonuje strona, bądź też systemu baz danych, o który wspomniany CMS się opiera. Nasi rozmówcy zgłaszali również anomalie w funkcjonowaniu tego skrawka systemu który pozostał (m.in. przelogowanie na konto innej osoby).

Archont Królestwa Surmeńskiego w rozmowie z naszym reporterem stwierdził, że nie posiada umiejętności aby móc ocenić sytuację stron – i czeka na interwencję JKM Paulosa Petrosigosa bądź Królewskiego Informatyka Marcosa Victorjosigosa. Jednocześnie za pośrednictwem naszej agencji prasowej apeluje do mieszkańców i obywateli o zachowanie spokoju i okazywanie aktywności za pośrednictwem innych witryn surmeńskich, m.in. Fony oraz prywatnych środków komunikacji.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Sytuacja w Sclavinii i Trizondalu coraz gorętsza

Konflikt w RSiT

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami rozwijającego się kryzysu w kontaktach między Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu, a Księstwem Sarmacji, którego częścią jest Rzeczpospolita. Najgłębszym i niejako ostatecznym wyrazem tego konfliktu jest przeprowadzenie w RSiT referendum nt. rozwiązania Unii, w którym spośród 21 obywateli tylko jeden opowiedział się za pozostaniem przy Sarmacji.

Wbrew jednak woli obywateli RSiT, do rozejścia za obopólnym porozumieniem na razie nie dojdzie – mimo poparcia ze strony rządu Sarmacji, wyrażonego w oświadczeniu kanclerza Mateusza Cezara, swój sprzeciw wyraził Książę, JKM Michał Feliks, który zarządził własne referendum – w którym głosy oddadzą obywatele sarmaccy. Sam Książę nawołuje do głosowania przeciw rozwiązaniu Unii. Z kolei z RSiT płyną głosy, że do secesji dojdzie i tak, niezależnie od tego, czy Sarmaci wyrażą zgodę, czy nie.

Miała miejsce również próba zdyskredytowania prezydenta RSiT, wobec którego Marszałek Izby Senatorskiej Sarmacji wniósł o pozbawienie tytułów szlacheckich „za złamanie przysięgi szlacheckiej”.

Opinie międzynarodowe

Tymczasem z zagranicy płyną głosy poparcia dla Rzeczypospolitej. Oficjalne stanowisko wyraził Sabor Mikrosławii, potępiając działania Sarmacji. Nad stosowną rezolucją pracuje Senat Królestwa Elderlandu, którego marszałek, Simon McMelkor, nazwał w swojej wypowiedzi Sarmację „megalomanem” i „zaborcą” i oskarżył władze Sarmacji o dążenie do hegemonii w mikroświecie. Także Zarząd Wolnej Republiki Winktown udzielił oficjalnie poparcia dla Rzeczpospolitej. Swój potępiający sprzeciw Sarmacji list otwarty wystosował również Król Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

W swojej wypowiedzi na forum Organizacji Polskich Mikronacji Jacques de Brolle, Premier Królestwa Dreamlandu, wyraził przekonanie, że działania JKM Michała Feliksa są jedynie odsunięciem w czasie decyzji o rozwiązaniu Unii i nie mają na celu podważenia demokratycznej decyzji RSiT.

Niejednoznaczne stanowisko zajął Skarland, którego Król, mimo że oświadczył, że popiera dążenia RSiT, stwierdził jednocześnie, że niechętnie odniosi się do propozycji wyrażenia oficjalnego poparcia przez Kortezy Generalne, z racji istnienia tendencji separatystycznych w samym Skarlandzie. Władze Federacji Al Rajn wstrzymały się czasowo od komentarzy, z kolei władze Zjednoczonego Królestwa Samundy, mimo początkowych planów nawiązania stosunków z Rzeczpospolitą, ostatecznie wycofały się z nich i poparły działania Księcia Sarmacji.

W Surmenii umiarkowane stanowisko zajął Archont Królestwa Surmeńskiego. Nie poparł oficjalnie dążeń RSiT, ale wezwał do uznania demokratycznej decyzji. Wyraził nadzieję, że sytuacja nie przerodzi się w długotrwały konflikt i że Rzeczpospolita i Sarmacja rozejdą się się w pokoju i przyjaźni.

Jako Archont Królestwa Surmeńskie nie zwykłem wypowiadać się na temat wewnętrznej sytuacji w innych państwach, są jednak takie sytuacje, kiedy potrzebne jest wyrażenie jakiegoś stanowiska. (…) uznajemy, że istnieją jedynie dwie możliwości zmiany umniejszające terytorium danego państwa – wskutek umowy międzynarodowej, bądź, wskutek prawomocnej secesji. (…) Wola rozwiązania unii z Sarmacją wyrażona została w referendum niemal jednogłośnie przez 20 obywateli RSiT. Wydaje mi się, że jest to podstawa do podjęcia faktycznych rozmów międzyrządowych. (…) Książę [Sarmacji – przyp. red.], jako monarcha, powinien spojrzeć na sytuację, jaka powstała, racjonalnie – gdyż sprzeciwiając się decyzji Rzeczpospolitej, de facto zamienia to, co mogłoby być przykładnym wzorem rozwiązania Unii dwóch państw, w walkę o oderwanie. (…) chciałbym wyrazić głęboką nadzieję, że zaistniałą sytuację w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu uda się rozwiązać nie powodując długotrwałej wzajemnej wrogości między RSiT a Księstwem Sarmacji. (…)

Fragmenty oświadczenia Archonta Królestwa Surmeńskiego, Timoteosa Stefanosigosa. Pełny tekst dostępny tutaj.

5 Komentarzy

Filed under Zagranica