Tag Archives: Odolan Irmisigos

FleszWieści nr 9

Pierwszy Tesmoteta Odolan Irmisigos – jak zapamiętamy go po tej kadencji

Odolan Irmisigos był kandydatem Archonta na Pierwszego Tesmotetę.  Jako dobrze zapowiadający się młody polityk zyskał dla siebie także poparcie większości parlamentu. Jednak jak się niebawem okazało – złudzenie o potencjale okazało się fałszywe. Dzięki swojej nieobecności, lenistwu, Rada Tesmotetów w tej kadencji podjęła minimalną liczbę inicjatyw, a głównie aktywnie działał jedynie Tesmoteta Dyplomacji, który prowadził aktywną i rozważną politykę międzynarodową, śmiało wspierajac w tym Archonta, dla ktorego sprawy zagraniczne mają szczególny priorytet. W związku z tym Fonie wydaje sie, ze to przekresla szanse Irmisigosa na skuteczną działalność polityczną, chociaż najlepszego życzymy każdemu.

Eklezja rozpędzona”

Przypomnijmy także, że na podstawie IV Archont Demokracji Surmeńskiej skrócił XXII kadencję i rozpisał wybory do XXIII, co Dostojna Koppa nazwała „rozpędzeniem”. Zgłaszanie kandydatur zaczyna się 11 i potrwa do 13 września włącznie, a wybory odbedą się w dniach 16-17 września, a już po północy ogłoszone zostaną wyniki, które oczywiście Fona przekaże swoim czytelnikom. Również Eklezja, surmeński parlament, w swojej XXII kadencji nie pokazał wielu zalet. Jego członkowie nie wykazali się jakąkolwiek aktywnością merytoryczną. Warunkowo jednak postanawiamy przyznać ocenę dopuszczającą, posługując się tutaj szkolną skalą. Głównie cenimy honor eklezjastów, którzy wiedząc, że Archont nie może według własnego uznania rozwiązywać parlamentu, za namową obywateli wykorzystali przepis, że po wygaśnięciu dwóch mandatów Eklezja jest automatycznie rozwiązywana co zobligowało Archonta do zwołania Wiecu i zarządzeniu wyborów. Miejmy nadzieję, że w przyszłej kadencji, XXIII już parlamentarzyści okażą się bardziej chętnymi do działania, chociaż wiele zależy w tej sprawie od Archonta i innych władz centralnych, gdyż to oni zgodnie ze zwyczajem opracowują projekty ustaw, które następnie przyjmuje bądź odrzuca.

Ofensywa legislacyjna Archonta

Archont Aleksandros Patrikjosigos złożył w Eklezji projekt nowej ustawy o Radzie Tesmotetów. Projekt zakłada min. uelastycznienie procesu powoływania Rady, poprzez umożliwienie głowie państwa powoływania tesmotetów w liczbie i kształcie według własnego uznania i potrzeb kraju, korzystając z działów kompetencji. Umożliwia to szerokie pole do dostosowywania liczby surmeńskich ministrów do rzeczywistych potrzeb i realiów. Ustawa niestety będzie musiała zostać rozpatrzona przez Eklezję XXIII kadencji z powodu wyborów – Fona będzie pilnie przyglądać się tej sprawie. W nowej kadencji Archont zapowiedział także złożenie projektów ustaw regulujących min. stowarzyszenia(w tym przypadku nowelizacjia ustawy), a także zupełnie nowe określające stosunki gospodarczo-ekonomiczne w kraju i stosunki na linii rząd-parlament.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści, Redakcja, Surmenia

Wieści XXIV – Co z tymi wyborami?

Powtórka wyborcza

Mimo przeprowadzenia drugiej tury wyborów na III Archonta, nie przyniosła ona rozstrzygnięcia. Obaj kontrkandydaci – Timoteos Stefanosigos i Odolan Irmisigos – uzyskali tę samo liczbę głosów. Ponieważ prawo nie przewidziało scenariusza na taką sytuację, Tyran Stefanosigos zarządził powtórkę całych wyborów – od zgłaszania kandydatów. Opozycja, tj. Nowa Prawica, początkowo była przeciwna temu rozwiązaniu – stojąc na stanowisku, że kolejne głosowania nic nie zmienią w wynikach. Ostatecznie jednak kandydat Nowej Prawicy poparł to rozwiązanie.

Wszystko wskazuje, że drugie wybory będą miały inny przebieg – już do pierwszej tury zgłosiło się tylko troje kandydatów (z udziału powstrzymał się Adrjanos Alvertosigos, kandydat SPaRK). Będzie także nieparzysta liczba głosujących – w międzyczasie Tyran (na złożony wniosek) przywrócił pełnię praw Aleksandrosowi apo Vu, którego obywatelstwo było zawieszone z racji przedłużającej się nieobecności.

Konkurencja dla Fony – nowa gazeta

Surmeński rynek medialny wzbogacił się o nową pozycję – jest to Surmenijska Autodroma, powołana do życia przez Aleksandrosa apo Vu. Zgodnie z zapowiedzią redaktora naczelnego, ma uzupełniać surmeńską prasę o wieści z reszty mikroświata, nie zapominając jednak o wydarzeniach w Surmenii.

Póki co, gazeta została przyjęta pozytywnie – choć pojawiły się i sceptyczne komentarze, goszczący w Surmenii Talerz de Tocqueville (Winktown) stwierdził, że póki co zainicjowana seria „Wieści ze świata” przypomina bardziej brukowo-humorystyczną Antyfonę. Faktycznie, w pierwszym wydaniu Autodromy przeczytaliśmy ironiczne komentarze nt. wydarzeń w Aralii i Kiprii, co budzi skojarzenie z nie tak dawnym artykułem Antyfony „Z życia yoyonacji”. Tym niemniej – liczmy, że w przyszłości Autodroma skupi się na bardziej cywilizowanej – i bardziej nas interesującej zagranicy.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Surmenia wciąż bez Archonta

Autorem artykułu jest Matheos Libras.

Pierwsza tura nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia jeśli chodzi o wybór III Archonta Demokracji Surmeńskiej. Odważna oraz pełna młodzieńczej energii kampania wyborcza prowadzona przez Odolana Irmisigosa pozwoliła mu uzyskać 3 głosy. Identycznym rezultatem może poszczycić się Timoteos Stefanosigos. Obaj kandydaci będą musieli teraz stanąć naprzeciwko siebie w II turze wyborów, która odbędzie się już 12 i 13 stycznia, a jeszcze wcześniej… w szrankach forumowej debaty.

Specyfikę kampanii szczegółowo przedstawialiśmy w ostatnim artykule poświęconym V Wiecowi wyborczemu. Warto jednak przypomnieć, że działalność koalicji Irmisigos – Pangalos skierowanej w osobę Steganosigosa wywołała spore ożywienie na surmeńskim forum. Raz za razem na obu kandydatów kandydatów spadały coraz to cięższe werbalne uderzenia. Były pytania, były obietnice, były także oskarżenia i rozbudowane argumentacje. Słowem: kampania pełna rumieńców.

Istną przeciwwagę dla wspomnianych wydarzeń stanowiły rodzinne, pogodne happeningi organizowane przez Chartyne Papandreu. Tam największy nacisk położono na to aby obywatele poczuli się – najzwyklej w świecie – miło. Synteza kiełbasek wyborczych i realnych sprawiała, iż nawet najbardziej wybredny smakosz mógł znaleźć coś dla siebie. Konkurencją dla nich miały być najwyraźniej kiełbaski Stefanosigosa, ale zainteresowanie nimi opierało się bardziej na kontrowersji niż uroku. Z kolei „niema kampania” prowadzona przez Alvertosigosa na dzień dzisiejszy zasługuje jedynie na „niemy komentarz”. O jej założeniach przeczytać możemy wyłącznie w programie partii SPaRK, z ramienia której Alvertosigos startował w wyborach.

Oficjalne wyniki I tury wyborów świadczą jednoznacznie, że „ile kto powiedział, tyle głosów otrzymał”. Timoteos Stefanosigos i Odolan Irmisigos na dzień dzisiejszy mogą pochwalić się 37,5% poparciem przeciwko 25% Chartyny Papandreu i 0% Alvertosigosa. W tym miejscu należy także wspomnieć, iż jest to polityczny debiut p. Irmisigosa, co dodatkowo zwiększa rangę jego sukcesu… ale czy szanse na zwycięstwo w II turze również? Przekonamy się o tym w nocy z 13 na 14 stycznia za pośrednictwem Matheosa Librasa, któremu po raz kolejny przypadnie zaszczytny obowiązek podliczenia głosów i opublikowania ich na forum Surmenii w ramach Centralnej Komisji Wyborczej.

Tymczasem pozostaje mi zachęcić Państwa do śledzenia postępu debaty, a obywateli do równie tłumnego stawienia się w lokalach wyborczych podczas II tury. Demokracja Surmeńska bowiem, po raz kolejny zdała na „szóstkę” egzamin z… demokracji. 100% frekwencja to istny ewenement w dobie rozdrobnienia społecznego dotykającego wiele współczesnych mikronacji, a także spadku poziomu świadomości narodowej. Oby tak dalej, Surmenio!

1 komentarz

Filed under Surmenia

Kto będzie trzecim Archontem?

Dziś drugi, ostatni dzień wyborów na trzeciego Archonta Demokracji Surmeńskiej. Do tej pory stanowisko to nie miało najlepszej historii – żaden z dwóch pełniących tę funkcję dotychczas nie „odsłużył” pełnej kadencji. Paulosa Petrosigosa już pod jej koniec dopadła śmiertelna choroba, a Aleksandros Patrikjosigos złożył stanowisko wraz z obywatelstwem wskutek spraw prywatnych i wyemigrował z Surmenii. Od tamtego czasu jego funkcję sprawuje wybrany przez wiec Tyran – Timoteos Stefanosigos. Jest on także jednym z kandydatów na trzeciego Archonta.

Ma rekordową konkurencję. Warto zauważyć – w poprzednich wyborach do Eklezji wpłynęły tylko 3 kandydatury – w związku z czym automatycznie obsadzono trzy mandaty. W jeszcze wcześniejszych wyborach na Archonta – konkurent Patrikjosigosa, Victorjos Paulosigos – zgłosił się chyba jedynie po to, żeby wybory w ogóle się odbyły. Również w pierwszych wyborach na Archonta, odbywających się wszakże u szczytu aktywności mieliśmy do czynienia tylko z dwoma kandydatami.  Tym razem wpłynęły aż cztery kandydatury – oprócz tej tyrana Stefanosigosa (z ramienia Partii Demokratycznej), mamy jeszcze Odolana Irmisigosa (kandydat Nowej Prawicy), Chartynę Papandreu (Partia Kobiet Niezaleznych) oraz Adrjanosa Alvertosigosa (Surmeńska Partia Rojalistyczno-Katolicka).

Oceniając przebieg kampanii, największe szanse ma dwóch pierwszych kandydatów – Irmisigos i Stefanosigos. Papandreu z PKN jak zwykle prowadzi kampanię humorystyczno-happeningową (tym razem koncentrując się na kiełbasie wyborczej, która wyjątkowo nie jest różowa). Alvertosigos zrezygnował z przedstawiania programu wyborczego („z braku czasu”), odsyłając do programu swojej partii. Można podejrzewać jednak, że choć nie wszyscy zadowoleni są z obecnego kształtu Demokracji, program powrotu do monarchii nie znalazłby jednak szerszego poparcia. Tymczasem to właśnie Irmisigos (z pomocą lidera swojej partii – Milosa Pangalosa) i Stefanosigos prowadzą aktywny spór  w tej kampanii.

Dotyczy on kilku kwestii i jest o wiele bardziej emocjonalny i osobisty niż dotychczasowe kampanie. Stefanosigos stwierdził, że żaden z jego konkurentów nie ma wystarczającego doświadczenia i stabilności, aby sprawować najważniejszą funkcję w kraju, wytknął także brak faktycznej aktywności Irmisigosa, na stanowisku na które został powołany dwa tygodnie temu, tj. Pierwszego Tesmotety. W odpowiedzi Irmisigos stwierdził, że powołanie go na tę funkcję miało służyć wyłącznie kampanii wyborczej – po czym z niego zrezygnował. Wcześniej przedstawił również swoją rywalizację z obecnym tyranem jako „przebijanie betonu starszych stażem Surmeńczyków w najwyższych stanowiskach państwowych”. W dalszej dyskusji Milos Pangalos stwierdził m.in., że [Stefanosigos] „nie ma w zwyczaju rezygnować, a czasem trzeba”, oraz że żołnierz na stanowisku państwowym nie służy wizerunkowi demokracji.

Pewną kontrowersją był także sam tryb przeprowadzania wyborów. W publicznie zgłoszonym wniosku Odolan Irmisigos stwierdził, że wątpliwości mogłoby budzić ich przeprowadzenie przez jednego z kandydatów, tj. Tyrana Stefanosigosa (ordynacja normalnie wyklucza z komisji wyborczej kandydatów, jednak nie w sytuacji, kiedy nie ma innych członków CKW), proponując powołanie w skład CKW M. Pangalosa. Tyran odmówił, twierdząc, że Pangalos nie jest wdrożony w działanie CKW, a poza tym jako lider partii z której startuje Irmisigos może być równie stronniczy. Ostatecznie jako kompromis Stefanosigos zaproponował najmłodszego obywatela Surmenii – p. Matheosa Librasa, nie afiliowanego póki co przy żadnej z partii, jako bezstronnego członka komisji, który po zakończeniu wyborów obliczy i ogłosi wyniki.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Wieści XXIII – znany kandydat na Pierwszego Tesmotetę

Znany kandydat na Pierwszego Tesmotetę

Po będących ustawowym obowiązkiem zakulisowych konsultacjach, Tyran Timoteos Stefanosigos przedstawił na sali obrad Eklezji kandydata na stanowisko Pierwszego Tesmotety, tj. szefa rządu. Jest nim Odolan Irmisigos, w obecnej Radzie Tesmotetów pełniący funkcję Tesmotety Administracji. Co ciekawe, Stefanosigos zaproponował kandydata nie tylko spoza swojej partii (Irmisigos jest członkiem niedawno powstałej Nowej Prawicy), ale z partii będącej poza parlamentem. Ustawa co prawda stanowi, że kandydatura winna być poprzedzona konsultacjami z parlamentarnymi siłami politycznymi, ale nie musi, że kandydat sam musi się z jednej z nich wywodzić.

Wszystko jednak wskazuje, że kandydat – po tym jak przedstawi świąteczne expose, na co ma trzy dni – otrzyma wotum zaufania. Jego kadencja będzie jednak dość krótka – kolejne wybory do Eklezji zapowiedziane są na pierwszą połowę lutego, co daje gabinetowi Irmisigosa około półtora miesiąca urzędowania – pod warunkiem, że nowo wybrany Archont (wybory zapowiedziane na pierwszą połowę stycznia), nie odwoła go wcześniej.

Surmeńczycy podzieleni ws. skrócenia kadencji

W swoim „expose Tyrana”, Timoteos Stefanosigos przedstawił projekt skrócenia kadencji Eklezji Surmeńskiej ze zwyczajowych trzech do dwóch miesięcy. Sprawą zainteresowała się również Nowa Prawica, która zwróciła się z prośbą o zmonitorowanie opinii publicznej w tej kwestii.

Ankieta, w której oddało głos dziesięciu mieszkańców Demokracji, wykazała niemal równy podział opinii – 5 osób było za skróceniem, a 5 – przeciw. Generalnie opcja skrócenia do 2 miesięcy uzyskała największe, bo 4 osobowe poparcie – dodatkowo jedna osoba była za skróceniem kadencji do 1 miesiąca, trzy za pozostawieniem 3 miesięcy a dwie – za odwrotnym działaniem, tj. za wydłużeniem kadencji Eklezji.

W apelu będącym jednocześnie ogłoszeniem wyników, tyran Stefanosigos stwierdził, że mimo takich wyników po zakończeniu stanu wyjątkowego zgłosi projekt zmiany Syntagmy w tej sprawie. Nie wiadomo jeszcze, jaką postawę przyjmie Nowa Prawica, która, choć przychylna postulatowi skrócenia kadencji, swoje poparcie uzależniała od zdania opinii publicznej w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści XXII – Nowa partia i reformy

Nowe stronnictwo polityczne

Logo "Nowej Prawicy"

Najmłodsi obywatele Demokracji Surmeńskiej powołali do życia własną partię – Nową Prawicę. Ugrupowanie to liczy póki co dwóch członków, jednak w trwającej jeszcze ankiecie UBOP-u już zebrało poparcie większe niż obecnie rządząca Partia Demokratyczna obecnego tyrana, Timoteosa Stefanosigosa.

Wśród ogólnych założeń programowych Nowej Prawicy można znaleźć obronę tradycji i propagowanie wartości demokratycznych, krzewienie pamięci i tożsamości narodowej Surmenii czy budowę podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji helleńskiej oraz religijnych fundamentów moralnych społeczeństwa. Wśród bardziej konkretnych postulatów są m.in. zacieśnianie współpracy z Austro-Węgrami, skrócenie kadencji Eklezji i aktywizacja samorządów.

Inicjatorem założenia i Prezesem Nowej Prawicy jest Milos Pangalos, najmłodszy (póki co) obywatel Demokracji Surmeńskiej, pełniący funkcję Nomarchy Jacyńskiego. Partia póki co nie zasiada w Eklezji, posiada jednakże reprezentację w Radzie Tesmotetów, gdzie Odolan Irmisigos pełni funkcję Tesmotety Administracji.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w lutym 2012 roku.

Nowe symbole i nowy szef rządu

Mimo dość anemicznego działania Eklezji, trwają prace legislacyjne nad dwiema ustawami.

Pierwsza, dotycząca zmiany ustawy o Radzie Tesmotetów, ma na celu wprowadzenie w Surmenii systemu semiprezydenckiego, gdzie Archonta stojącego na czele władzy wykonawczej uzupełni się o funkcję Pierwszego Tesmotety jako podległego mu szefa rządu, który jednocześnie będzie musiał uzyskać wotum zaufania Eklezji. Ma to na celu wzmocnienie pozycji Eklezji i uatrakcyjnienie sceny i rywalizacji politycznej.

Pieczęć Demokracji SurmeńskiejDruga ustawa to nowa wersja ustawy o symbolach, która ma zastąpić dotychczasową, jeszcze z okresu monarchii, która nie obowiązywała ze względu na sprzeczność z Syntagmą. Poza potwierdzeniem dotychczas funkcjonującej wersji herbu Demokracji jako oficjalnej, pierwszym przedstawieniem nowej wersji rewersu herbu oraz wprowadzeniem nowych wersji niektórych symboli (jak np. pieczęci państwowej, na obrazku), ustawa wprowadzi również kategorię „znaków urzędowych”, do których zaliczone zostały m.in. logo promocyjne Surmenii, sztandar archoncki i emblemat Eklezji.

Obie ustawy, choć zgłoszone niedawno, są rozpatrywane bardzo szybko – w przypadku pierwszej już rozpoczęło się głosowanie, dla drugiej jest ono zapowiedziane na dzisiaj.

Czy powstanie Stowarzyszenie Nowych?

Od czasu uchwalenia ustawy o stowarzyszeniach, przedstawionej przez Havelocka Jaskoviakusa jako projekt obywatelski i opublikowanej 25 września 2011 r., mimo wejścia w życie, nie została ona ani razu zastosowana. Pierwszym – i jak dotąd jedynym – pomysłem stowarzyszenia na jej podstawie było „Stowarzyszenie Nowych”, powstanie którego zainicjował Odolan Irmisigos 1 listopada. Od tamtego czasu prace nad nim szły jednak opornie. 9 listopada powstał statut, ale niejako zabrakło chętnych.

Dopiero w połowie grudnia zainteresował się nim p. Matheos Libras, który złożył – jako drugi po założycielu członek – podpis pod statutem, uprawniając Stowarzyszenie do rejestracji. Wciąż jednak założyciel nie złożył stosownego wniosku do Geruzji. Być może realizuje się już w „Nowej Prawicy”, która również jednocząc „młodych”, daje jednocześnie większe możliwości działania politycznego?

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Tyrania w demokracji

Autorem artykułu jest Odolan Irmisigos. 

Z powodu złożenia rezygnacji z urzędu Archonta Demokracji Surmeńskiej przez Aleksandrosa Patrikjosigosa zwołano ogólnonarodowy Wiec (złożony ze wszystkich obywateli), który wprowadził na terytorium państwa stan wyjątkowy i ustanowił tyranię. Tyranem został obrany Timoteos Stefanosigos, zdobywając 4 głosy. Sam nowo wybrany tyran od głosu się wstrzymał. Jedyna kontrkandydatka – Chartyna Papandreu – zdobyła tylko jeden głos będący notabene jej własnym.

Tuż po głosowaniu Tyran przedstawił swoje „exposé”, w którym zapowiedział reformy polityczno-ustrojowe. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie instytucji szefa rządu oraz skrócenie okresu kadencji, zarówno Archonta jak i Eklezji. Stefanosigos powołał także Tesmotetę Kultury Sylvanę Koppę oraz Tesmotetę Administracji Odolana Irmisigosa, samemu obejmując pozostałe dwie teki – Dyplomacji i Obrony (tą ostatnią jako p.o.).

Zgodnie z obowiązującym prawem to, jak długo Surmenia pozostanie w okresie tyranii, zależy głównie od woli Wiecu, który może odwołać Tyrana w każdej chwili zwykłą większością głosów. Sam Tyran może także zrezygnować ze swojej funkcji, co zaznaczył Stefanosigos w swojej przysiędze: „Przysięgam zrzec się powierzonej władzy, gdy sytuacja umożliwi przywrócenie konstytucyjnego porządku państwa.”

1 komentarz

Filed under Surmenia