Tag Archives: OPM

FleszWieści nr 8

Odejście Pierwszego Tesmotety

Powołując się na uwarunkowania rodzinne, Pierwszy Tesmoteta Nikolaos Zorbas ogłosił przedwczoraj, bez ostrzeżenia swoje odejście z Demokracji Surmeńskiej i rezygnację ze wszystkich funkcji publicznych. Przy okazji, korzystając ze swoistego przywileju emigranta nie omieszkał skrytykować opuszczanej ojczyzny – a przede wszystkim osoby Archonta Timoteosa Stefanosigosa.  Krytyka ta jednak nie znalazła uznania w oczach reszty obywateli.

Wiemy już kto zastąpi Zorbasa na funkcji Eklezjasty – jak ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza, Odolan Irmisigos zrezygnował z ubiegania się o mandat w wyborach uzupełniających, w związku z czym przypadł on Milosowi Pangalosowi. Rezygnacja nie dziwi w obliczu tego, że obaj kandydaci wywodzą się z tego samego ugrupowania.

Przedłużający się kongres

W obliczu ogólnej małej aktywności, przedłuża się I Kongres Partii Demokratycznej, który miał uchwalić nowy program tego ugrupowania. Brak porozumienia między członkami stronnictwa doprowadził niemal do rozwiązania rzeczonego Kongresu – choć możliwe, że w obrady włączy się trzecia osoba – Alexandros Patrikjosigos, który niedawno został przywrócony w skład członków Partii Demokratycznej.

Uchwała ws. Państwa Ciprofloksjańskiego

Niemal jednogłośnie Eklezja Demokracji Surmeńskiej przyjęła uchwałę, w której „zaniepokojona długotrwałymi wrogimi działaniami ze strony Państwa Ciprofloksjańskiego wobec Surmenii oraz jej władz państwowych jak i obywateli” uznała Państwo Ciprofloksjańskie za organizację o charakterze terrorystyczno-kryminalnym.

W głosowaniu nad uchwałą (autorstwa efor Sylvany Koppy) od głosu wstrzymał się tylko eklezjasta Piotr Kościński.

Konflikt w Trybunale Sprawiedliwości 

W trakcie postępowania arbitrażowego ws. wniosku Państwa Ciprofloksjańskiego przeciwko Demokracji Surmeńskiej, doszło do konfliktu, w którym przedstawiciel Surmenii i Przewodniczący składu orzekającego wymienili kilka ostrych zdań.

W efekcie Archont Stefanosigos oskarżył Przewodniczącego Franciszka Ferdynanda o brak kompetencji i stronniczość i zadeklarował, że Surmenia nie weźmie aktywnego udziału w toczącym się postępowaniu dopóki sędzia Franciszek Ferdynand będzie pozostawał w składzie orzekającym. Sędzia Franciszek Ferdynand w wypowiedzi dla austro-węgierskiego Micropress przyznał się do swojej stronniczości.

Więcej informacji na ten temat w artykule Micropress: Spięcia i zgrzyty w Trybunale Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Co z tym Gensekiem?

Felieton Timoteosa Stefanosigosa. Reprezentuje tylko jego poglądy i opinie.

Od czasu kiedy ustąpiłem ze stanowiska Sekretarza Generalnego OPM, sytuacja w Gmachu nieco się poprawiła. Tak jak miałem nadzieję, był to pewien impuls do dyskusji nad przyszłością Organizacji. Dyskusji toczącej się w gronie dość wąskim, ale wystarczającym, żeby uznać ją za stosunkowo wiążącą.

W międzyczasie dyskusji (realizowanej po równo w Gmachu, jak i w Kawiarni „Pod Geoidą”) minęły dwa terminy zgłaszania kandydatur na mojego następce. Dopiero w drugiej turze wpłynęła jedna kandydatura – Johana Calgariego, zgłoszona przez Imperium Tyrencji, której jest obywatelem. W organizacji p. Calgari pojawiał się już wcześniej – jako reprezentant Królestwa Wurstlandii, zanim to nie zostało z Organizacji usunięte. Był również obecny na ostatnim realnym zjeździe OPM (Mój błąd, pomyliły mi się nazwiska, na zjeździe był p. Edward Windsor, obu panów serdecznie przepraszam. T.S.)

Pomimo tego, a także pomimo przedstawionego na forum OPM programu, p. Calgari nie zdobył zaufania delegatów. Większość z tych, którzy głosowali przeciw, jak i wstrzymali się od głosu nie uzasadniała swojego działania, jednak mam wrażenie, że opinia, którą przedstawiłem uzasadniając swój głos wstrzymujący była przynajmniej częściowo wspólna – nawet państwa, które ostatecznie poparły p. Calgariego (jak Austro-Węgry), wyrażały pewną wątpliwość co do zawartości przedstawionego przez niego programu. Znaczenie mogło mieć także podobieństwo do poprzednich wyborów, w których zaproponowano kogoś zupełnie z zewnątrz – wówczas był to Kryspin von Lichtenstein, który nadal nie jest w Organizacji najlepiej wspominany.

Piszę to kilka godzin po tym, jak przedstawiłem w Gmachu kolejną kandydaturę – tym razem jest to Piotr Kościński, były SG OPM. Ktoś mógłby powiedzieć, że Organizacja zatacza koło. Ja tak nie uważam – Ekscelencja Kościński jest osobą, która łączy konkretny program reformy OPM – program, który zdążył już wcześnie przedstawić w Gmachu – z doświadczeniem w zakresie funkcjonowania Organizacji, umiejętnościami administracyjnymi i szerokimi dyplomatycznymi znajomościami. Jego kadencja miałaby mieć charakter techniczny, służący przeprowadzeniu reformy w kierunku, który póki co, głośno czy milcząco, jest akceptowany przez większość państw OPM – tj. z powrotem w kierunku FPM, z zachowaniem tylko kilku dotychczasowych elementów. Być może to, paradoksalnie, doprowadzi do tego, że polityka zacznie odgrywać w tej organizacji większą rolę.

4 Komentarze

Filed under Felietony

Wieści XV – Walki o Simitu, obywatelstwo znów nadawane

Natarcie na Simitu odparte

Wbrew przewidywaniom, wojska Samundy zdecydowały się na otwarty konflikt zbrojny i atak na terytorium wyspy Simitu, objętej ochroną Surmeńskich Sił Obronnych.

Starcie, które miało miejsce trzy dni temu ograniczyło się do potyczki powietrznej i morskiej. Samoloty Obrony Powietrznej, wspierane przez zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zniszczyły sześć maszyn przeciwnika, tracąc jedną własną. Na morzu, niszczyciele zdołały zatopić jeden okręt podwodny przeciwnika, już po tym, jak wystrzelona przez niego torpeda lekko uszkodziła jeden z naszych lekkich lotniskowców. Surmeńska broń rakietowa uszkodziła także dwa wrogie pancerniki.

Pomimo wrogiej agresji, zdecydowano się pozostać przy defensywnej postawie i nie wyprowadzono kontrataku. Nieoficjalnie mówi się, że strona samundyjska szuka dróg porozumienia i dąży do rozejmu. Jednocześnie w OPM trwa dyskusja nad oficjalnym potępieniem samundyjskiej agresji.

Obywatelstwo Demokracji Surmeńskiej

Po uchwaleniu przez Eklezję nowej ustawy o obywatelstwie surmeńskim, oraz po uzupełnieniu jej  przez stosowne rozporządzenie wykonawcze Archonta, zakończył się krótki, trwający od reformy ustrojowej okres, w którym nie nadawano obywatelstwa.

Pierwszym obywatelem, który uzyskał swój status w Demokracji, został Havelock Jaskoviakus, mieszkający wśród nas od ponad miesiąca imigrant z Rzeczypospolitej Eskwilińskiej. Zastosowany został specjalny przepis, pozwalający zaliczyć na poczet „okresu weryfikującego” dotychczasową aktywność nowego obywatela. Serdecznie gratulujemy!

Kolejny wypowiedziany traktat

Po niedawnym „wyczyszczeniu” katalogu umów międzynarodowych z traktatów z państwami już nieistniejącymi (m.in. Cesarstwem Arctiq i Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu), wydawało się, że przynajmniej na jakiś czas dalszych wypowiedzeń nie będzie. Okazało się jednak, że to nie koniec – w dniu wczorajszym Archont wydał postanowienie ws. wypowiedzenia TR-2/2007 – Traktatu o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Surmeńskim. 

W tym wypadku wypowiedzenie budzi większe zdziwienie – Sarmacja nie jest bowiem państwem upadłym, a w postanowieniu brak uzasadnienia. Dało to pole do popisu różnym teoriom, niemal spiskowym – wg. jednej z nich wypowiedzenie traktatu zostało wywołane faktem szerokich wpływów Kiprów we władzach Sarmacji – nie od dziś bowiem znane jest sarmackie pochodzenie zdecydowanej większości Kiprów, których cześć w prawdziwej ojczyźnie jawnie przyznaje się do swoich kipryjskich afiliacji.

Sam Archont nie zdecydował się na rozwianie tych teorii – zapytany o przyczyny wypowiedzenia, stwierdził wymijająco, że „wypowiedział nieżywotny traktat„, nie wyjaśniając, co konkretnie znaczy i do czego konkretnie odnosi się rzeczona nieżywotność.

2 Komentarze

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści 9/2010

5 rocznica Surmenii

Wbrew szumnym zapowiedziom, obchody 5 rocznicy istnienia naszego państwa nie były aż tak udane, jak można było się spodziewać. Co prawda odbyły się zapowiadane dwa spotkania na czacie – jednak w obu brała udział znikoma liczba osób. Jedyne przemówienie z okazji rocznicy wygłosił Archont Timoteos Stefanosigos, zresztą z dwudniowym opóźnieniem, a najważniejszą inicjatywą okazał się być przygotowany przez wkr. Victorjosa test z wiedzy o Surmenii, dostępny pod adresem: http://www.funtest.pl/test/pieclatsurmenii/

Aby nieco zaspokoić niedosyt pozostawiony przez skromne obchody, Fona opublikuje w najbliższym czasie serię wywiadów z obywatelami, w których dzielą się oni swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i poglądami na temat naszego kraju.

Stowarzyszenie Polskich Mikronacji istnieje!

Założone podczas IV Szczytu Organizacji Polskich Mikronacji stowarzyszenie zwykłe, mające łączyć w realu mikronacjonalistów i być realną „ambasadą mikronacji”, 6 września zgodnie z prawem rozpoczęło swoją działalność. Od tego dnia, każda osoba pełnoletnia (a osoby powyżej 16 lat za zgodą rodziców), niezależnie od mikronacji którą zamieszkuje (nie musi być członkiem OPM), może złożyć deklarację członkowską i wesprzeć Stowarzyszenie w jego działaniach.

A te zapowiadają się ambitnie – choć oczywiście mowa była o najprostszych środkach promocji idei mikronacyjnej, takich jak ulotki, plakaty czy bardziej rozreklamowany szczyt OPM, to obecnie najwięcej dyskusji (i pierwszych działań natury organizacyjnej) ma miejsce wokół propozycji przeprowadzania przez członków Stowarzyszenia lekcji w szkołach, mających (w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie bądź godzin wychowawczych) informować o istnieniu mikronacji oraz o pozytywnych aspektach działania w nich.

Inną kwestią, która jest dyskutowana, jest finansowanie Stowarzyszenia. Najprawdopodobniej będzie ono opierać się na składkach członków, którzy sami będą decydować, jaką sumę chcą wpłacić – od symbolicznej złotówki rocznie.

Redakcja Fony (100% członkowie Stowarzyszenia) serdecznie zaprasza wszystkich swoich czytelników do składania deklaracji, zgodnie z procedurą opisaną w wątku http://gmach.opm.org.pl/thread-404.html. W końcu września, bądź na początku października ma się odbyć w Warszawie spotkanie członków Stowarzyszenia, m.in. w celu zatwierdzenia złożonych deklaracji. Również Ci, którzy dopiero chcą złożyć swoje deklaracje, mogą wziąć udział w spotkaniu.

Jak poinformował Piotr Kościński, wybrany przedstawicielem w Stowarzyszeniu, jak dotąd wpłynęła dopiero jedna deklaracja, a jedna zostanie złożona podczas spotkania.

Konflikt o Montauk – przedłużone przygotowania

Choć oficjalnie rozgrywana w systemie RecWar wojna o wyspy Montauk, w której anglojęzyczna Republika Antykańska zaatakowała Republikę Interlandu (część Winktown), miała rozpocząć się w połowie sierpnia, opóźnienia natury technicznej przyczyniły się do znacznego opóźnienia. Choć wstępnie początek konfliktu wyznaczony jest na 20 września, wszystko wskazuje na to, że nie rozpocznie się on przed październikiem.

Problemy obejmują m.in. zbyt skomplikowanie sformułowane spisy sił przygotowane przez Antikę, oraz „specjalne” jednostki Winktown, obejmujące m.in. mutantów, zombie i bobry-kamikadze. Kłopotliwą kwestią jest też „papierkowa robota”, wymagana przez regulującą zasady mikrańskiego RecWar Konwencję Anunniańską.

Ekspedycyjne siły Królestwa Surmeńskiego zostały już w pełni sformowane i zatwierdzone przez sędziów konfliktu.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści 04/2010

Z ostatniej chwili – awaria strony głównej Surmenii! Czytaj na końcu wydania.

Mamy Archonta – rządu jeszcze nie

Po dość długiej procedurze, popędzana przez Króla Paulosa Petrosigosa Eklezja wybrała Archonta – został nim ponownie Timoteos Stefanosigos z Demokratycznej Partii Pracy. Co ciekawe, choć Chartyna Papandreu z Partii Kobiet Niezależnych  zgłosiła swoją kandydaturę, ostatecznie oddała głos na przeciwnika, który uzyskał pełne poparcie Eklezji, a wkrótce potem został formalnie mianowany przez Króla.

Mimo, że znany jest Archont, nie wiemy jeszcze jaka będzie koalicja. W kuluarach mówi się o daleko posuniętych żądaniach p. Papandreu, których Archont nie chce spełnić. Prawdopodobne zatem, że druga archontea Stefanosigosa będzie się składać w większej części z jego politycznych rywali z partii rojalistyczno-katolickiej. Archont zapowiedział, że jeszcze dziś wygłosi swoje expose. Nie wiadomo, czy przedstawi w nim skład rządu.

Zamieszanie wokół EXPO

W Gmachu Organizacji Polskich Mikronacji trwa zamieszanie wokół konkursu, mającego wyłonić organizatora wystawy EXPO 2010. Zgłoszono dwóch kandydatów – surmeńską Kaharoneę oraz skarlandzką Valencię. Choć obie kandydatury podjęły rywalizację, tworząc swoje strony i przedstawiając programy, władze OPM jeszcze przed zakończeniem okresu na zgłaszanie (który upływa dziś o północy) podjęły dyskusje nad innym, pozakonkursowym rozwiązaniem – ekspert ds. promocji Tivadar Zoltan Szücs, na polecenie Sekretarza Generalnego skłonił obydwu kandydatów do nawiązania wstępnego porozumienia w sprawie wspólnej organizacji wystawy.

Działania władz OPM wzbudziły sprzeciw ze strony kilku osób – rozwiązanie nie respektujące przedstawionych na początku warunków i zawarte bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych kandydatur skrytykował Premier rządu Królestwa Dreamlandu, Jacques de Brolle. Jednocześnie Archont Królestwa Surmeńskiego, Timoteos Stefanosigos ostro zaatakował władze OPM, oskarżając je o asekurację i strach przed reakcją potencjalnego przegranego. Stefanosigos zagroził, że jeżeli OPM nie wróci do pierwotnej formy rozstrzygnięcia, to Królestwo Surmeńskie wycofa się nie tylko z organizacji, ale i z udziału w EXPO.

Z ostatniej chwili – Generalny Sekretarz OPM Piotr Kościński wycofał się ze wszystkich działań podjętych w ostatnich dniach i ogłosił, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w sposób określony na początku. Zostało przez niego ogłoszone głosowanie pomiędzy dwiema kandydaturami. Jako pierwszy,  Timoteos Stefanosigos oddał głos wstrzymujący w imieniu Królestwa Surmeńskiego.

Z ostatniej chwili: Awaria strony surmenia.org

Od godziny ok. 10 rano strona główna Królestwa Surmeńskiego doznała poważnej awarii – wyświetlany jest tylko jej niewielki fragment (logowanie). Ze względu na bezproblemowe działanie podstron (m.in. expo.surmenia.org) można ocenić, że awaria dotyczy wyłącznie systemu php-fusion, na którym funkcjonuje strona, bądź też systemu baz danych, o który wspomniany CMS się opiera. Nasi rozmówcy zgłaszali również anomalie w funkcjonowaniu tego skrawka systemu który pozostał (m.in. przelogowanie na konto innej osoby).

Archont Królestwa Surmeńskiego w rozmowie z naszym reporterem stwierdził, że nie posiada umiejętności aby móc ocenić sytuację stron – i czeka na interwencję JKM Paulosa Petrosigosa bądź Królewskiego Informatyka Marcosa Victorjosigosa. Jednocześnie za pośrednictwem naszej agencji prasowej apeluje do mieszkańców i obywateli o zachowanie spokoju i okazywanie aktywności za pośrednictwem innych witryn surmeńskich, m.in. Fony oraz prywatnych środków komunikacji.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Kaharonea Expo

Sekretarz Generalny OPM Piotr Kościński ogłosił konkurs na Organizatora Wystawy V-Światowej, która w założeniu ma być materiałem promocyjnym polskich mikronacji. Decyzję taką podjęto za namową Thorgautra Svenssona po fiasku zorganizowania wystawy przez Królestwo Elderlandu w 2009 roku. Królestwo Surmeńskie zgłosiło pierwszą kandydaturę w konkursie – swoją stolicę.


Kandydaturę Kaharonei na Organizatora Wystawy V-Światowej złożył Król Surmenii Paulos Petrosigos w niecałe cztery godziny po ogłoszeniu konkursu przez diuka Kościńskiego. W dość obszernym zgłoszeniu przedstawione są podstawowe informacje na temat stolicy Surmenii oraz jej atuty, a także zaprezentowano wizję zorganizowania wystawy przez Kaharoneę.

— Organizacja Wystawy V–Światowej to nie lada wyzwanie pod względem informacyjnym, infrastrukturalnym i systemowym — powiedział Petrosigos w Sali Plenarnej Gmachu Narodów OPM. — Zarówno władze miejskie, regionu jak i władze centralne są przygotowane na stworzenie odpowiedniej bazy wystawowej — podkreślił.

Król Surmenii zapowiedział stworzenie specjalnego portalu na serwerze surmeńskim „expo.surmenia.org”, który posłuży jako oficjalna witryna informacyjna kandydatury, a w przyszłości jako miejsce wystawy. Projekt zakłada, że wystawa miałaby polegać na stworzeniu pawilonów wedle  projektów państw uczestniczących w Kaharonea Expo, a organizatorzy mieliby zapewnić wszelką niezbędną pomoc wystawcom. — Najważniejsza jest współpraca pomiędzy poszczególnymi wystawcami a Organizatorem — uważa Petrosigos.

Dotychczas nie pojawiło się żadne konkurencyjne zgłoszenie mogące zagrozić organizacji wystawy przez Kaharoneę. Kandydatura miasta została natomiast ciepło przyjęta w Surmenii. Myślę, że ta kandydatura to świetny pomysł. Jestem gotów udzielić wszelkiej możliwej pomocy i poparcia, jakie będzie potrzebne do realizacji tego projektu powiedział archont Timoteos Stefanosigos.

O sytuacji dotyczącej expo będziemy informować na bieżąco.

2 Komentarze

Filed under Surmenia, Zagranica