Tag Archives: Pierwszy Tesmoteta

FleszWieści nr 1

Nie ukrywając w żadnym stopniu inspiracji podobnym serwisem rajńskiego Dar El-Hayat, postanowiliśmy uzupełnić dotychczasowe Wieści krótszymi, „fleszowymi” wydaniami o charakterze czysto informacyjnym, bez analiz i komentarzy. Możliwe, że w konsekwencji właściwe Wieści otrzymają charakter pojedynczych, szerszych artykułów.

Powołano Radę Tesmotetów

Archont Timoteos Stefanosigos, przychylając się do uchwały Eklezji o udzieleniu wotum zaufania, powołał Radę Tesmotetów, kierowaną przez Milosa Pangalosa. Pierwszy Tesmoteta objął resort Kultury, a sam archont – Dyplomacji. Pozostali Tesmoteci to Alexandros apo Vu (resort administracji) oraz Adrjanos Alvertosigos (resort obrony). W skład Rady powołany został także Odolan Irmisigos, jako Wicetesmoteta Dyplomacji.

Zaprzysiężenie obywatela również po surmeńsku

Jednocześnie z powołaniem Rady Tesmotetów, Archont podpisał nowelizację ustawy o obywatelstwie. Zmiana dodaje do obecnej ustawy rotę przysięgi w języku surmeńskim (jako opcjonalną, obok wersji polskiej), a także dodaje (również dwujęzyczną) narodową wersję  formuły kończącej przysięgę, która stosowana jest w sytuacji, gdy zaprzysięgany nie chce użyć własnej formuły religijnej.

Wniosek o referendum ws. restauracji monarchii

Adrjanos Alvertosigos, lider Surmeńskiej Partii Rojalistyczno-Katolickiej, zgłosił wniosek ws. zorganizowania wiążącego referendum, w którym obywatele wypowiedzieli by się ws. potencjalnego przywrócenia ustroju monarchicznego. Póki co, wniosek nie uzyskał szerszego poparcia – poza zwróceniem uwagi na pewne błędy i braki formalne (m.in. w formie zapytania i adresata wniosku), wśród opinii pojawiły się i takie, które wskazują, że na referendum jest zbyt wcześnie, oraz że nie przedstawiono racjonalnych argumentów za restauracją.

Nie najlepiej w piłce nożnej

Reprezentacja Surmenii w Lidze Światowej radzi sobie średnio. Obecnie, po czwartej kolejce zajmuje 6 (na 8) miejsce w grupie A. Do tej pory Surmenia przegrała z Dreamlandem i Al Rajnem, wygrała ze Scholandią i zremisowała z Bantu. Drużyna odpadła także z rozgrywek Pucharu Interkontynentalnego (w 1/16 finału), po dwumeczu z Bantu (najpierw 4:1 dla Surmenii, jednak w drugim spotkaniu 5:1 dla Bantu). Do końca sezonu jednak jeszcze aż 10 spotkań.

Warto zwrócić uwagę na nie najgorszy wynik OKS Hermes Surma w 9 sezonie Lidze Królewskiej. Mimo średnich wyników w grupie (Hermes zajął w niej czwarte miejsce) zespół awansował w fazie pucharowej do aż do ćwierfinału (eliminując po drodze lidera swojej grupy, Athletic Elsynor),  gdzie uległ w meczu z silnym zespołem Green Teuton. Jest to pewne osiągnięcie w obliczu deklaracji trenera, że ten sezon poświęcony będzie głównie na „ogrywanie” młodzieży i budowanie drużyny.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści XXV – nowa kadencja Eklezji

Nowa, XX kadencja Eklezji

Po wyborach uzupełniających, zaczęła się nowa, bo już XX kadencja Eklezji Surmeńskiej. Większość uzyskała w niej koalicja Zjednoczonej Prawicy – której kandydaci (członkowie Nowej Prawicy) zajęli dwa z trzech miejsc. Milos Pangalos i Odolan Irmisigos mają za opozycję (lub partnera) w parlamencie Alexandrosa apo Vu, który startował jako kandydat niezależny. Mimo zwycięstwa prawicy, to właśnie Alexandros – zapewne dzięki doświadczeniu i powszechnemu uznaniu – uzyskał najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów.

Póki co to właśnie on zbiera zaszczyty – został już wybrany Eforem, a następnie zgłoszony przez Archonta Timoteosa Stefanosigosa jako kandydat na Pierwszego Tesmotetę. Póki co, nie wiadomo jednak, czy zwycięska partia zgodzi się na szefa rządu wywodzącego się spoza ich ugrupowania. Z drugiej strony – byłby on na rękę Archontowi, jako był sympatyk jego ugrupowania (Partii Demokratycznej) i generalnie osoba bliższa mu politycznie niż członkowie Nowej Prawicy. Jeżeli ta Rada Tesmotetów ma powstać, zapewne będzie musiała przekazać część stanowisk Nowej Prawicy.

W tej sytuacji pozostaje nam czekać na expose Pierwszego Tesmotety, w którym, zgodnie z ustawą o Radzie Tesmotetów, musi on przedstawić swoich kandydatów na Tesmotetów.

Inicjatywy obywatelskie i nowy traktat

Jeszcze zanim dobrze ukonstytuowała się nowa Eklezja, do biura Efora już zaczęły spływać projekty. Pierwszy był projekt nowego traktatu stowarzyszeniowego z Królestwem Hasselandu. Przeszedł on pozytywnie konsultacje społeczne i po podpisaniu przez Archonta i Generalnego Gubernatora Hasselandu został przekazany Eklezji, aby udzieliła zgody na ratyfikację traktatu. Nowy traktat jest jedynie poprawioną wersją poprzedniego – korygującą nieścisłości i dostosowującą go do zmieniających się realiów wzajemnych stosunków.

Drugi projekt to inicjatywa obywatelska dot. zmiany ustawy o obywatelstwie surmeńskim. Projekt zainicjował Adrjanos Alvertosigos, a jego istotą jest umożliwienie złożenia przysięgi obywatelskiej w języku surmeńskim, co do tej pory, ze względu na zamknięty charakter normy regulującej rotę przysięgi, nie było możliwe. Pod projektem podpisało się  piecioro obywateli, a już po czwartym podpisie wnioskodawca przedłożył go w Biurze Efora.

Warto wspomnieć o trzecim projekcie, który jest obecnie omawiany na Wiecu. Jest to projekt nowego Kodeksu Karnego, który ma zastąpić obecnie obowiązujący (jeszcze z okresu Królestwa Surmeńskiego). Projektodawcą jest geronta Matheos Libras, a wokół projektu narosła szybko szeroka dyskusja, dotycząca m.in. kwestii wprowadzenia instytucji przedawnienia, a także innych, pomniejszych spraw (kwestia wzajemnego stosunku znieważenia i lekceważenia władz państwowych, praktyczne znaczenie definicji wydalenia z państwa).

Aktywizacja Surmeńskich Sił Obronnych

Do pewnego stopnia można mówić o odrodzeniu Surmeńskich sił zbrojnych, które po czasowej bierności ostatnio podjęły kilka działań.

Po pierwsze można wspomnieć o założeniu Bazy Wojskowej Shimontsen, która ma być morską i lotniczą placówką na terenie dzierżawionym od Królestwa Hasselandu. Jest to część realizowanej przez Surmenię polityki obronnej, która zakłada powstrzymanie potencjalnych zagrożeń na morzu i w powietrzu daleko od granic państwa. W tym wypadku trudno nie zakładać, że baza ta stanowi punkt obrony przeciwko zagrożeniom z północnego wschodu, czyli nieobliczalnej (choć ostatnio zadziwiająco cichej) Samundzie.

Po drugie, SSO wznowiły swoje zainteresowanie bronią masowego rażenia w innych państwach polskiego mikroświata – i ponowiło swoją kampanię informacyjną, mającą na celu zniechęcić wszystkie państwa do korzystania z tego rodzaju broni. SSO przyjrzały się akcji „rozbrojenia” przeprowadzonej przez Skarland i zdemaskowało ją jako de facto użycie tej broni na terytorium, które następnie zostało przez Skarland porzucone. Pomimo protestów zainteresowanego ukryciem tych faktów Skarlandu, SSO zdecydowały o wysłaniu na terytorium Rohanu (Vaarland) komisji badawczej, która oceni szkody wyrządzone  przez nieodpowiedzialne obchodzenie się z bronią masowego rażenia.

Trzecią kwestią, o której warto wspomnieć jest wzbogacenie się SSO o kolejnego żołnierza, którym został Adrjanos Alvertosigos, który z pozytywnym wynikiem ukończył szkolenie i został powołany (na własny wniosek) w skład Hokuckiego Pułku Strzelców Górskich. Biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zaangażowanie w działalność w innych aspektach, można spodziewać się aktywnego działania również i w wojsku – a co za tym idzie, szybki awans.

Zgodnie z doniesieniami Biura Tesmotety Obrony, to nie koniec działań w najbliższym czasie. Przed zwolenieniem tego stanowiska przez obecnego p.o. – Timoteosa Stefanosigosa – można spodziewać się zaplanowanych od jakiegoś czasu manewrów miejskich, których charakter pozostaje w chwili obecnej tajemnicą.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści XXIII – znany kandydat na Pierwszego Tesmotetę

Znany kandydat na Pierwszego Tesmotetę

Po będących ustawowym obowiązkiem zakulisowych konsultacjach, Tyran Timoteos Stefanosigos przedstawił na sali obrad Eklezji kandydata na stanowisko Pierwszego Tesmotety, tj. szefa rządu. Jest nim Odolan Irmisigos, w obecnej Radzie Tesmotetów pełniący funkcję Tesmotety Administracji. Co ciekawe, Stefanosigos zaproponował kandydata nie tylko spoza swojej partii (Irmisigos jest członkiem niedawno powstałej Nowej Prawicy), ale z partii będącej poza parlamentem. Ustawa co prawda stanowi, że kandydatura winna być poprzedzona konsultacjami z parlamentarnymi siłami politycznymi, ale nie musi, że kandydat sam musi się z jednej z nich wywodzić.

Wszystko jednak wskazuje, że kandydat – po tym jak przedstawi świąteczne expose, na co ma trzy dni – otrzyma wotum zaufania. Jego kadencja będzie jednak dość krótka – kolejne wybory do Eklezji zapowiedziane są na pierwszą połowę lutego, co daje gabinetowi Irmisigosa około półtora miesiąca urzędowania – pod warunkiem, że nowo wybrany Archont (wybory zapowiedziane na pierwszą połowę stycznia), nie odwoła go wcześniej.

Surmeńczycy podzieleni ws. skrócenia kadencji

W swoim „expose Tyrana”, Timoteos Stefanosigos przedstawił projekt skrócenia kadencji Eklezji Surmeńskiej ze zwyczajowych trzech do dwóch miesięcy. Sprawą zainteresowała się również Nowa Prawica, która zwróciła się z prośbą o zmonitorowanie opinii publicznej w tej kwestii.

Ankieta, w której oddało głos dziesięciu mieszkańców Demokracji, wykazała niemal równy podział opinii – 5 osób było za skróceniem, a 5 – przeciw. Generalnie opcja skrócenia do 2 miesięcy uzyskała największe, bo 4 osobowe poparcie – dodatkowo jedna osoba była za skróceniem kadencji do 1 miesiąca, trzy za pozostawieniem 3 miesięcy a dwie – za odwrotnym działaniem, tj. za wydłużeniem kadencji Eklezji.

W apelu będącym jednocześnie ogłoszeniem wyników, tyran Stefanosigos stwierdził, że mimo takich wyników po zakończeniu stanu wyjątkowego zgłosi projekt zmiany Syntagmy w tej sprawie. Nie wiadomo jeszcze, jaką postawę przyjmie Nowa Prawica, która, choć przychylna postulatowi skrócenia kadencji, swoje poparcie uzależniała od zdania opinii publicznej w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Zmiany w Eklezji?

Autorem artykułu jest Matheos Libras.

Pełniący funkcję Tyrana Timoteos Stefanosigos, przedstawił na Wiecu Obywatelskim projekt nowelizacji ustawy o Radzie Tesmotetów. Dokument ten zakłada ustanowienie instytucji Pierwszego Tesmotety, który byłby zarówno szefem jak i przedstawicielem parlamentu przed obliczem Archonta. Jest to oficjalna próba wprowadzenia w życie punktu nr 1 „expose” nowego Tyrana.

Pomimo faktu, że Pierwszy Tesmoteta ma być urzędem całkowicie zintegrowanym z Eklezją (a także uzależnionym od Archonta), pomysł Stefanosigosa jest niewątpliwie bardzo ciekawą, polityczną świeżynką. W kuluarach często prowadzone są dysputy na temat tego, kto obejmie nowe stanowisko. A opcji jest naprawdę wiele. Wszak zmiany ustrojowe, to jeden najlepiej stymulujących rozwój państwa czynnik. Wszyscy mają nadzieję, że aktywność ta nie będzie się objawiać jedynie w narastającym szmerze rozmów ale także w ożywieniu życia politycznego, szczególnie po zniesieniu – obowiązującego aktualnie w Surmenii – stanu wyjątkowego.

Przy okazji Surmenia wysyła w stronę wszystkich państw mikronacyjnych wyraźny sygnał, że jest miejscem elastycznym i nowoczesnym; otwartym na progres i innowacje. To kolejny krok do przodu po stagnacji postpetrosigowskiej, która wielu kręgach dyskusyjnych wyzwoliła pogłoski o początku końca Demokracji Surmeńskiej. Teraz z całą pewnością można już powiedzieć, że wszystkie te „informacje” były jedynie plotkami wyssanymi z palca. Surmenia budzi się do życia i zaprasza w swoje progi wszystkich pragnących spokojnego życia.

Aktualnie projekt jest analizowany przez Obywateli Surmenii, zgłaszających swoje objekcje na ogólnodostępnym forum. Trwa także oczekiwanie na Eklezjastów, którzy przy pierwszej okazji zajmą się właśnie tą ustawą. „Fona” zobowiązuje się ze swojej strony, do informowania na bieżąco o postępie prac. Oby prędko mogła to uczynić.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia