Tag Archives: przepad

Eklezja „kadłubowa” odwołuje Tesmotetę Skarbu. Kryzys rządowy?

Dziś w godzinach późnowieczornych Wyższy Eklezjasta podsumował głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla Tesmotety Skarbu, związanym z ostatnimi jego działaniami, czyli tzw. „surmeńskim przepadem”. Co ciekawe, Eklezja uchwaliła ów wniosek w okrojonym składzie – czyli jednoosobowo. Zagłosował jedynie wnioskodawca, Timoteos Stefanosigos – oczywiście za udzieleniem wotum nieufności. Obaj eklezjaści z rzadzącego SPaRK nie oddali głosów, mimo swojej obecności na forum. Jedynie Victorjos Paulosigos, Archont i jednocześnie Tesmoteta Skarbu wniósł do Stefanosigosa o odroczenie wniosku do soboty, która to prośba została odrzucona.

Stefanosigos już w podsumowaniu głosowania broni się przed ewentualnymi atakami ze strony rządzących o „samodzielne uchwalanie prawa w Eklezji”. Twierdzi on, że SPaRK ponosi konsekwencje swojego braku działań. Eklezja nie może czekać na leniwych eklezjastów – tak samo jak i cały naród – powiedział Stefanosigos z mównicy.

Przejście wniosku oznacza całkowity rozpad Archontei Paulosigosa. Już dawno swój resort spraw zagranicznych opuścił Aleksandros Patrikjosigos wskutek konfliktu z Archontem. Niedawno Timoteos Stefanosigos zrezygnował z funkcji Tesmotety Obrony, a teraz Archont stracił stanowisko we własnym rządzie. Jedynym pozostałym tesmotetą jest hrabia Aleksandros apo Vu, który jednak od dłuższego czasu nie wypowiadał się publicznie.

Co w tej sytuacji uczyni Paulosigos i SPaRK? Czy będą kontynuować rządy bez Archontei, czy też powołani zostaną nowi tesmoteci? A może rząd poda się do dymisji i ogłoszone zostaną nowe wybory? To ostatnie jest mało prawdopodobne – wszystko wskazuje, że SPaRK ma niewielkie poparcie społeczne – i nie odda władzy przed końcem kadencji.

2 Komentarze

Filed under Surmenia

Z OSTATNIEJ CHWILI: Patrikjosigos rezygnuje ze stanowiska Prokuratora Generalnego

Dosłownie przed chwilą Aleksandros Patrikjosigos złożył dość wulgarną w wydźwięku dymisję z funkcji Prokuratora Generalnego Królestwa Surmeńskiego. Działanie to ma związek z falą krytyki, jaka spotkała jego działania w związku z surmeńskim przepadem.

W krótkim oświadczeniu czytamy:

Wasza Królewska Mości!

To co się obecnie wyprawia sprawia, że nie mogę pełnić dłużej tej funkcji, i chuj.
Składam dymisję, ku uciesze Kardynałów. Przewrót Kardynalski ma miejsce – cieszmy się i radujmy – Kardynałowie łamią prawo, oby złamali nogi.

Powodzenia życzę państwu surmeńskiemu, które nie szanuje swoich obywateli : ) .

Po wygłoszeniu oświadczenia, redakcja Fony poprosiła byłego Prokuratora Generalnego o kilka słów komentarza „na gorąco”. Oto, co powiedział, a w zasadzie powtórzył z treści oświadczenia jednemu z naszych dziennikarzy:

W związku z łamaniem Konstytucji w Surmenii prawa oraz głosom krytyki przeciwko mnie, osobie, której jedynym celem była ochrona tego prawa, być może w nazbyt konwencjonalny sposób, zrzekam się funkcji Prokuratora Generalnego oraz obiecuję nie zmienić się : ).

Król Surmenii nie przyjął jeszcze rezygnacji Patrikjosigosa, a Kancelaria Koronna odmawia jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie. Zdaniem przedstawiciela kancelarii jest jeszcze zbyt wcześnie, by móc cokolwiek mówić. Redakcja Fony będzie wracać do rezygnacji Patrikjosigosa.

Czekamy na komentarze w sprawie złożenia dymisji!

1 komentarz

Filed under Surmenia

Oświadczenie Wyższego Eklezjasty, mjr Stefanosigos krytykuje króla

Dzisiejszego wieczoru do zbioru kilku wydanych oświadczeń, komentarzy, przemówień i innych tekstów politycznych odnoszących się do surmeńskiego przepadu dołączył Wyższy Eklezjasta mjr Timoteos Stefanosigos. W obszernym oświadczeniu skrytykował m.in. Króla Surmenii za podważenie obecnej polityki Archontei.

Największe słowa krytyki major Stefanosigos skierował jednak nie przeciw Archontei, jak by to się mogło wydawać, lecz przeciwko Prokuratorowi Generalnemu – Aleksandrosowi Patrikjosigosowi. Uznając jego niedojrzałość do pełnienia wspomnianej funkcji, zażądał publicznie usunięcia go z zajmowanych przez niego stanowisk publicznych.

Kontynuując właściwy wątek przepadu, Wyższy Eklezjasta ocenił rozporządzenie Tesmotety Skarbu jako bezprawne, a całą organizację zerowania stanów kont surmeńskich obywateli za zbyt pospieszną i pobieżną. W kwestii rozwiązania problemu przepadu zaproponował jednak inne, dość szokujące wyjście niż proponowane przez Króla Surmenii czy Prokuratora Generalnego: legalizację przeprowadzonych działań.

Major na słowach krytyki jednak nie poprzestał. Publikując oświadczenie zapowiedział zgłoszenie wniosku do Sądu Najwyższego ws. zbadania zgodności rozporządzenia Paulosigosa z prawami wyższego szczebla, złożył rezygnację ze stanowiska Tesmotety Obrony (dawniej: Tesmotety Wojny) oraz zagroził, że jeżeli w ciągu najbliższych dni Archontea nie podejmie żadnych działań w związku z surmeńskim przepadem, złoży mandat Eklezjasty, co doprowadziłoby do zakończenia XII kadencji parlamentu i do przyspieszonych wyborów. Jednocześnie zastrzegł, że nie jest to próba szantażu z jego strony.

Oświadczenie Timoteosa Stefanosigosa wydaje się być głosem zamykającym pierwszą fazę afery wokół rozporządzenia, która charakteryzowała się szeregiem wystąpień różnych polityków. Jest także pierwszym od dłuższego czasu głosem krytyki wobec postępowania Króla Surmenii, co może oznaczać wyraźnie formującą się zmianę w podejściu Surmeńczyków do głowy państwa. Dotychczas politycy powstrzymywali się od kwestionowania słów JKM Paulosa Petrosigosa. Warto zauważyć, że na bezpośredni krytycyzm Jego Królewska Mość nie zareagował w żaden sposób, a jedynie wyjaśnił różnicę, jaka jego zdaniem istnieje pomiędzy pieniędzmi w NBS a w SG Ulryk.

Odejście majora z Archontei stanowiłoby swoisty znak, iż odcina się on od obecnej polityki rządu, natomiast groźba rzuceniem mandatu eklezjasty wydaje się być „asem w rękawie” Stefanosigosa, ponieważ nowe wybory przyspieszyłyby możliwy scenariusz opisany przez niego na łamach Fony (czytaj tutaj). Wyraźnie widać, iż major wyborów się nie boi i wierzy w swój sukces, podbudowany ostatnimi – delikatnie mówiąc – niefortunnymi działaniami Archontei.

Pełna, niezmieniona przez Redakcję treść oświadczenia:

Oświadczenie Wyższego Eklezjasty w sprawie tzw. „surmeńskiego przepadu”

Wasza Królewska Mość!
Czcigodni Eklezjaści!
Szanowni Obywatele!

Zwracam się do Was wszystkich przez to publiczne oświadczenie w sytuacji bardzo napiętej i kontrowersyjnej. Tak zwany „surmeński przepad” wzbudził zrozumiałe wzburzenie wśród części obywateli, w tym i Prokuratora Generalnego i samego monarchy. Osobiście nie przyłączyłem się jednak do tego wzburzenia – gdyż samą ideę przepadu rozumiem i popieram. Na początku wykorzystywania nowego systemu wszyscy powinni mieć względnie równą pozycję. Nie do końca też jestem za uznawaniem systemowej własności za równie ważną co np. własność intelektualna, która wg. mnie w mikronacjach odgrywa czołową rolę.

Tym niemniej, uważam, że sam przepad został zorganizowany w sposób pośpieszny, pobieżny i, jak sądzę, bezprawny. Aby dokonać tak radykalnego kroku, właściwą drogą byłoby uchwalenie stosownej ustawy, bądź ratyfikowanie stosownej umowy międzynarodowej przez Eklezję. Rozporządzenie nie jest aktem prawnym wystarczającej wagi, aby dokonywać takich działań. Konstytucja stwierdza co prawda, że prawa człowieka i obywatela, w tym prawo własności, nie są absolutne, ale stwierdzenie kiedy można je ominąć może nastąpić jedynie w ustawie lub na jej podstawie. W tym przypadku – tego zabrakło i decyzja jest w mojej opinii bezprawna (choć przyznałbym jej merytorycznie słuszność. W związku z powyższym, podejmę działania, o których napiszę na końcu.

Wcześniej jednak chciałbym ostrze swojej krytyki skierować również przeciwko osobie Prokuratora Generalnego. Niezależnie od tego, że decyzja obecnej Archontei była bezprawna, nie można zachowywać się w sposób, który wskazuje na zupełną emocjonalną i psychiczną niedojrzałość i jednocześnie stanowi naruszenie prawa. Urzędnika Królestwa Surmeńskiego powinna cechować godność, opanowanie i poszanowanie prawa – których w działaniach p. Patrikjosigosa nie ma ani na lekarstwo. Jego zachowanie jest poniżej poziomu krytyki i dlatego wnoszę o usunięcie go z zajmowanych stanowisk publicznych – zanim sprawi On, że staniemy się pośmiewiskiem mikroświata.

Moja krytyka dotknie również osoby Jego Królewskiej Mości, a konkretnie jego ostatniej publicznej wypowiedzi. Chciałbym zwrócić uwagę JKM, że jego krytyka powinna ograniczyć się do kwestii legalności prawnej decyzji, a nie do jej zasadności. W Królestwie Surmeńskim prawo kształtowania polityki rządu ma Archont – i Król nie powinien tego prawa podważać. Co więcej, zwracam uwagę, że JKM sam się do autorstwa pomysłu przepadu przyznał – a nie wiem, w jaki sposób sobie wyobrażał „czyste” konta na wejściu do Systemu, bez ich wcześniejszego wyczyszczenia?

Wracając do początkowych zarzutów, chciałem przedstawić działania, które zdecydowałem się podjąć w tej sprawie. Oświadczam, że jako Wyższy Eklezjasta złożę przed SN wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia z prawem wyższego rzędu. Ponadto, z chwilą natychmiastową składam rezygnację ze stanowiska Tesmotety Obrony (z możliwością pełnienia jej do czasu powołania nowego Tesmotety, jeżeli Archont tego chce). Po trzecie, zgłosze przed Eklezją wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec Tesmotety Skarbu.

Jednocześnie wzywam Archonta, aby podjął działania w celu zalegalizowania przepadu. Jeżeli w ciągu następnych 3 dni nie zostaną podjęte działania w celu rozwiązania tej kwestii (tj. zostanie zgłoszony stosowny projekt ustawy/umowy międzynarodowej bądź nastąpi wycofanie się z decyzji) informuję, że złożę wówczas mandat eklezjasty, doprowadzając do ponownych wyborów, jako że innych kandydatów, którzy mogliby po mnie mandat objąć, brak.

Nie chciałbym, aby moje zapowiedzi były odebrane jako próba szantażu wobec obecnego rządu. Nie chcę również eskalacji obecnego konfliktu, który doprowadza do całkowitego upadku podstawowych norm sceny politycznej. Chcę jedynie, aby rząd podjął działania, które doprowadzą do zalegalizowania, albo do zaprzestania działań obecnie bezprawnych.

Surmenia musi być krajem praworządnym, albo będziemy mogli zapomnieć, w jakim kraju żyjemy i zapomnieć o zasadach, którymi się kierujemy. Wyrażam nadzieję, że cały ten konflikt wkrótce się zakończy.

7 Komentarzy

Filed under Surmenia

Surmeńskiego przepadu cd.: Król grozi abdykacją!

Dziś w nocy JKM Paulos Petrosigos, Król Surmenii, opublikował długie orędzie dotyczące wydarzeń nazwanych przez redakcję Fony „surmeńskim przepadem”, w którym dość metaforycznie zagroził ustąpieniem z tronu w wypadku bierności władz Królestwa Surmeńskiego na sprawę wyczyszczenia kont obywateli w Narodowym Banku Surmeńskim. Na prośbę Kancelarii Koronnej publikujemy poniżej niezmieniony, pełny tekst przemówienia.

Więcej o przepadzie po surmeńsku pisaliśmy już w dwóch artykułach: tutaj oraz tutaj.

Orędzie specjalne Króla Surmenii.

KAHARONEA, dn. 11 I 2010 r.

Szanowni Państwo,
Bliscy sercu mojemu Rodacy!

Po dokładnym przemyśleniu ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie Królestwa Surmeńskiego, postanawiam wygłosić swoje oficjalne stanowisko w sprawie decyzji Tesmotety Skarbu z dnia 9 stycznia tego roku oraz wszelkich późniejszych następstw wydanego rozporządzenia. Wszelkie słowa, jakie zaraz wygłoszę, będą… muszą być nacechowane emocjami i muszą niekiedy schodzić na mowę potoczną, ponieważ nie zdołam inaczej wyrazić tego, co obecnie drzemie w moim sumieniu.

Dumni Surmeńczycy!

Jednym z postanowień ważnego we współczesnej historii naszej Ojczyzny sojuszu Państw Paktu Trójprzymierza ustanowionego prawie dwa lata temu było włączenie Królestwa Surmeńskiego, Monarchii Austro-Węgier oraz Zjednoczonego Królestwa Brugii do wspólnego systemu gospodarczego brugijskiego pochodzenia „Ulryk”. Pragnieniem moim i wielu Rodaków było naprowadzenie rozwoju Surmenii na nowe, lepsze tory.

Podczas wprowadzenia systemu gospodarczego dochodziło do wielu opóźnień i komplikacji. Najcięższym problemem, przed którym stanęliśmy, była kwestia pieniędzy, z jakimi do tego systemu wejdziemy. W dyskusji, w której brała udział moja skromna osoba, zasugerowałem, by przy wejściu do Ulryka każde z kont było „czyste”, by zapewnić każdemu z obywateli Surmenii jak i Państw Sojuszniczych równy start w nowym układzie gospodarczym.

Co się jednak stało? Otóż Jego Ekscelencja Victorjos Paulosigos de Zepp potraktował te ustalenia grubo ponad poziom nadgorliwości. Popełnił ogromny błąd, ogromne wykroczenie poza nadane prawem kompetencje, które prawdopodobnie będzie bardzo ciężko naprawić. Chciałbym z tego miejsca zapewnić wszystkich Surmeńczyków, że ustalenia, na które w pełni odpowiedzialnie wyraziłem zgodę jako Król Surmenii, nie miały na celu czyszczenie kont w Narodowym Banku Surmeńskim!

Wasza Ekscelencjo, Tesmoteto Skarbu, a przede wszystkim: Archoncie Królestwa Surmeńskiego!

Pytam publicznie: dlaczego Wasza Ekscelencja bez żadnych konsultacji – choćby z obywatelami, bądź z moją skromną osobą, dla czystej pewności – doprowadził własnym rozporządzeniem do sytuacji, w której Królestwo Surmeńskie zaczyna być postrzegane za państwo, któreokrada swoich obywateli? Takich opinii nie trzeba daleko szukać, otóż cytując wypowiedź Monarchy Austro-Węgier dot. przepadku mienia: „W Austro-Węgrzech nikt nikogo nie będzie okradał, a już na pewno nie będą tego robić władze państwa”. Oczywisty jest fakt, że taka opinia padła właśnie o naszym rządzie i o naszych czynach. Mówię „naszych”, ponieważ zarówno Eklezja jak i Archontea są reprezentacją Narodu, z Narodu pochodzi i Narodowi służy. Jak można jednak mówić o służbie, w której decyzje podejmuje się w sposób niekompetentny, bez oparcia o prawo, które samemu się uchwalało oraz stanowiło i bez poszanowania praw własności?! Racja, można powiedzieć, że co to za własność, która jest pustym pieniądzem… Proszę jednak pamiętać, że Narodowym Bankiem Surmeńskim posługiwało się wiele osób, które włożyły dużo czasu w gromadzenie swojej bezwartościowej gotówki, a teraz razem ze wszystkimi Surmeńczykami zostały bez żadnych środków pieniężnych. Wszystko dlatego, że rząd wyczyścił obywatelom konta, zamiast pozostawić je nienaruszone – przecież przeniesienie gotówki z NBS do nowo powstałej Kasy Trójprzymierza nie byłoby możliwe, czyż nie? Mylę się? Jeżeli tak, to niech ktokolwiek, kto nie czuje żalu do druzgocącej decyzji Tesmotety Skarbu, poprawi mnie. Przecież Kasa Trójprzymierza miała być bankiem wspólnym, powiązanym z Ulrykiem.

Do tego wszystkiego oliwy do ognia dorzuca obecny Prokurator Generalny. Szanowny Panie Aleksandrosie, jeżeli zdołał mnie Szanowny Pan przekonać do powołania Pana na to odpowiedzialne stanowisko, błagam Pana, by nie robił Pan z „przepadu po surmeńsku” totalnego cyrku służącego wyłącznie Pańskiej politycznej karierze. Wiem, że działa Pan tak, jak Konstytucja nakazuje, jednak nie da się nie dostrzec tego, że wykorzystując stanowisko Prokuratora Generalnego celuje Pan w wiadome osoby, straszy wszystkich obywateli nieopisaną przepaścią, kryzysem, a do tego samowolnie uznaje złamanie „umowy społecznej” rządu, na podstawie czego dalej Pan atakuje, a od niedawna zniesławia Surmeńczyków z drugiej strony politycznej barykady. Drogi Patrikjosigosie, przestaje być Pan w moich oczach tym samym ambitnym kandydatem na prokuratora, który chciał uwolnić surmeńskie prawodawstwo z możliwych absurdów, kruczków i martwych przepisów.

Ale powróćmy do surmeńskiego przepadu. Mimo że nie mam odpowiednich kompetencji, by – kolokwialnie i z żargonem przedsiębiorcy mówiąc – zwolnić obecny rząd za to, czego się dopuścił oraz pomimo braku instytucji trybunału stanu, która akurat przydałaby się za naruszenie niektórych punktów Konstytucji… Panowie, przecież razem tworzyliśmy tę Ustawę Zasadniczą, razem ją upiększaliśmy, potem wreszcie Wy jako Senat ją przyjęliście, razem zarządziliśmy referendum, razem raz jeszcze zagłosowaliśmy za przyjęciem Konstytucji, a potem, finalnie, ja ją podpisałem, byśmy dalej działali razem na jej podstawie… Co się stało, że nie pamięta się już poszczególnych siedemdziesięciu czterech punktów podstawowego, najwyższego i nienaruszalnego aktu prawnego, który każdemu z nas zagwarantuje wolność, równość i sprawiedliwość? Wracając do właściwego wątku: mimo że nie mogę zdymisjonować Archontei ani nie mogę zaskarżyć nikogo do trybunału, bo takowego nie ma, pragnę z całą moją stanowczością pogrozić palcem. To jedyne, co mogę zrobić.

Zatem informuję, wyraźnie ostrzegam, wręcz grożę wszystkim i każdemu z osobna: jeżeli obecni politycy będący u władzy oraz prokurator nie wyciągną konsekwencji z obecnej sytuacji oraz nie zdołają naprawić bądź zadośćuczynić ostatnim błędom administracyjnym, to będę zmuszony dokonać czegoś, co odkładałem na wypadek naprawdę wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji w Surmenii. Otóż nie chcę jako Król Surmenii brać odpowiedzialności za działania organów władzy, które de iure są pode mną w hierarchii władzy, a de facto nie mam żadnego wpływu na ich działania. Nie chcę być dłużej utożsamiany i kojarzony w Mikroświecie z takimi zachowaniami. Nigdy nie ukrywałem się z moimi poglądami politycznymi. Jestem przekonany, iż każdy Surmeńczyk wie, że popieram projekt Demokracji Surmeńskiej.

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy!

Pragnę Was w tej materii uświadomić, ponieważ muszę przyznać, że jest już mojej skromnej osobie wszystko jedno czy kontynuując moją i wielu z Was walkę o hellenizację, czyli m.in. przekształcenie ustroju politycznego Surmenii, koronę królewską przed Demokracją Surmeńską złożę ja, czy też JE Victorjos de Zepp – mój syn i następca tronu.

Pozostawiam Was, Drodzy Rodacy, z moimi przemyśleniami.

W pełni świadomy wypowiedzianych słów do Narodu,
Z wyrazami głębokiego szacunku wobec osób, których postawa spotkała się z moją reprymendą:

(-) Παυλος Πετροσηγος,
Βασηλ να Συρμενηια

1 komentarz

Filed under Surmenia

Surmeński przepad i odezwa Patrikjosigosa

Redakcja Fony zamieszcza na prośbę prokuratora generalnego Aleksandrosa Patrikjosigosa tekst „Odezwy Prokuratury Generalnej” w wersji oryginalnej. Odnosi się ona bezpośrednio do niedawnego postanowienia Tesmotety Skarbu ws. wyzerowania kont obywateli Królestwa Surmeńskiego.

Przeczytaj więcej o „surmeńskim przepadzie” TUTAJ. Warto podkreślić, że wcześniejsze doniesienia Fony co do spodziewanego wystosowania odezwy przez Patrikjosigosa sprawdziły się.

Odezwa Prokuratury Generalnej.

Szanowni Państwo!

Przychodzi mi występować przed Państwem w trudnym okresie. Nasz kraj znalazł się nad przepaścią. Przepaść, którą obecny rząd swoimi nieprzemyślanymi i bezprawnymi decyzjami stworzył, jest naprawdę głęboka. Jest to przepaść naszych sercach, które zranione ręka państwa, która BEZPRAWNIE zabrała nam nasze majątki, krwawią. Tesmoteta Skarbu wepchnął nóż w nasze serca! Jestem stanowczo przeciwny takiemu stanowi rzeczy!

Drodzy Rodacy!

Na spotkaniu w dn. 28.12 władze Królestwa, Monarchii Austro-Węgier i Zjednoczonego Królestwa Brugii podjęły druzgocącą decyzję – o wyzerowaniu stanu kont swoich obywateli. Akt ten spotkał zarówno AW, ZKB jak i oczywiście nas. Argumentuje się to faktem, że na rynku jest zbyt dużo pieniądza, co może prowadzić do załamania się gospodarki w przyszłości. Chciałbym jednak przypomnieć władzom Królestwa, że nie było to jedyne rozwiązanie! Można było w sposób sztuczny przeprowadzić denominację naszej waluty, co doprowadziłoby do zmniejszenia jego liczby w obiegu. Dla mniej wtajemniczonych chciałbym przypomnieć, że jest jeszcze jeden sposób. Naturalna denominacja Gona poprzez obniżenie wydatków przeznaczanych na urzędników. Rząd już to zrobił, aczkolwiek chciałbym przypomnieć, że ja takie rozwiązanie proponowałem ponad półtora roku temu, jak nie więcej. Gdyby półtora roku Victor nie obalił trzykrotnie tego pomysłu, to w obecnej sytuacji nie byłoby potrzeby zerowania kont Surmeńczyków, gdyż do chwili obecnej proces denominacji Gona w sposób naturalny już by się zakończył. Wobec powyższego wnoszę Tesmotete Skarbu, jak i cały rząd, o podanie się do DYMISJI. Nie pozwolę, by krajem, rządzili ludzie, którzy łamią Konstytucję.

Zapytacie pewnie – jak łamią konstytucję, prawda? Otóż zerowanie kont złamało jeden z podstawowych zapisów Ustawy Zasadniczej – „Art. 23. [Prawo do własności prywatnej oraz dziedziczenia]
Każdy ma prawo do swej prywatnej własności, zarówno indywidualnej, jak wspólnej z innymi, oraz prawo do dziedziczenia.”

Moje, jak i Wasze prawo do własności prywatnej zostało złamane w imie czego? W imie naprawienia błędów z przeszłości, kiedy Victor kilkakrotnie torpedował pomysł naturalnej denominacji Gona, która sprawiłaby, że zerowanie kont nie byłoby potrzebne. Rząd, który łamie prawa obywateli nie może być rządem. Rozbój, kradzież, zagrabienie – co jeszcze opisuje działania Tesmotety Skarbu?
Żądam zdecydowanej reakcji Króla w tej sprawie, którego Konstytucyjnym obowiązkiem jest stanie na straży Konstytucji! Żądam, aby Sąd Najwyższy unieważnił to rozporządzenie jako niezgodne z konstytucją, wobec czego proszę Wyższego Eklezjastę o złożenie wniosku w tej sprawie do Sądu Najwyższego, gdyż ja tego zrobić nie mogę.

(-) PG.

Zapraszamy do komentowania wystąpienia prokuratora!

6 Komentarzy

Filed under Surmenia

Przepad po surmeńsku

Dziś nad ranem Tesmoteta Skarbu Królestwa Surmeńskiego Wicekról Profesor Victorjos Paulosigos Kardynał de Zepp wydał rozporządzenie sygnowane RS-1/2010, w którym zdecydował, co następuje:

Art. 1. Po konsultacjach z JKM Królem Surmenii oraz przedstawicielami Sojuszniczych Państw Trójprzymierza postanawia się wyzerować wszystkie konta obywateli prywatnych przy przejściu ze starego Narodowego Banku Surmenii na nowy znajdujący się w Kasie Trójprzymierza.

Decyzja wiąże się ze spotkaniem Państw Paktu Trójprzymierza 28 grudnia zeszłego roku w Wiedniu, w Monarchii Austro-Węgier. Tam archont Paulosigos de Zepp, premier C.K. rządu Tivadar Zoltan Szücs oraz reprezentant Zjednoczonego Królestwa Brugii Muggler Olav Littendorff uzgodnili kwestię kont bankowych w projektowanym banku zwanym Kasą Trójprzymierza. Mianowicie, przed przystąpieniem do nowego systemu gospodarczego Ulryk, wszystkie konta bankowe miały zostać wyzerowane w trybie jednorazowym.

Redakcja nie posiada informacji na temat podobnych działań w Austro-Węgrzech i Brugii, jesteśmy jednak gotowi donieść o realizacji wspomnianych wcześniej ustaleń na bieżąco.

Swój sprzeciw wobec postanowienia Wicekróla wyraził Aleksandros Patrikjosigos, prokurator generalny. W dość krótkim piśmie do Tesmotety Skarbu wyraził oburzenie zaistniałą sytuacją i zażądał podania podstaw prawnych wyzerowania kont obywatelom Surmenii. W rozmowie z redakcją Patrikjosigos porównał decyzję tesmotety do sarmackiego „przepadu” – afery wywołanej pod koniec zeszłego roku w Księstwie Sarmacji, kiedy to interrex Kedar mar. via Margończyk ogłosił wyczyszczenie baz danych systemu gospodarczego Syriusz. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że Aleksandros Patrikjosigos zamierza jeszcze dziś wygłosić „odezwę do Narodu”.

Król Surmenii nie komentuje ani decyzji tesmotety, ani treści pisma wystosowanego przez Prokuratora Generalnego.

5 Komentarzy

Filed under Surmenia