Tag Archives: sobór

βηιεστε – Wieści 12/2016

Wybory do Eklezji – Narodowa Surmenia zwycięża!

Bez większego zaskoczenia w wynikach wyborów do Eklezji. Zdecydowaną większość głosów zebrali dwaj kandydaci KW „Narodowa Surmenia” – Petros i Orjon Domestosigos (odpowiednio: sześć i cztery głosy). Na trzecim miejscu uplasowała się trzecia kandydatka, Chartyna Papandreu z KW Partii Kobiet Niezależnych z trzema głosami.

Wybory wykazały się wysoką frekwencją – aż 8 z 9 obywateli zagłosowało (88,89%). W obliczu wąskiej liczby kandydatów nie dziwi duży odsetek głosów pustych – na 24 możliwych (każdy obywatel dysponuje 3 głosami) aż 11 było pustych.

W konsekwencji w nowej Eklezji Narodowa Surmenia kontroluje aż 77 mandatów (46 mandatów Petros Domestosigos, 31 – Orjon Domestosigos) w stosunku do 23 mandatów Chartyny Papandreu.

Wybory na Archonta – dwóch kandydatów?

Choć czas na zgłaszanie swoich kandydatur jeszcze jest, to wygląda na to że wybory na Archonta zamkną się na dwójce chętnych. Swoją kandydaturę zgłosili Hadi Hoza (niezrzeszony, jako KW Hadi Hoza Archont Pokoju) oraz Chartyna Papandreu z Partii Kobiet Niezależnych.

Jak dotąd aktywniejszą kampanię prowadzi dostojny Hoza, organizując m.in. wizyty w Surmeńskich miastach (30.03 – Kaharonea, 31.03 – Menia, 1.04 – Siczyn). On też jednak stał się obiektem krytyki po ujawnieniu przez dostojnego Alexandrosa apo Wu dawnych wypowiedzi (z okresu niepodległej Republiki Kukrii), które stały się podstawą do zarzucania mu powiązań z islamskim ekstremizmem. Sam kandydat zaprzeczył, jakoby był związany z ekstremistami, jednocześnie przyznając, że są działania z tamtego okresu z których nie jest dumny. Zapewnił jednak, że przeszłość ta nie położy się cieniem na jego działaniu dla Surmenii.

Kampania dostojnej Papandreu, tak jak w przypadku kampanii do Eklezji ograniczyła się do rozdawania „kiełbasy wyborczej” i zapewnienia, że „choć nic nie obiecuje, to i tak będzie lepsza” od kontrkandydata.

Drugi mundial 2016 współorganizowany przez Surmenię? Przygotowania trwają

Choć Prezes MUP ogłosił przedłużenie terminu na zgłaszanie kandydatur na jesienny V-Mundial 2016,  na forum Surmenii trwają aktywne rozmowy co do zasad współorganizowania. Zgodnie z informacjami jakie dotąd padły kandydatura może objąć aż cztery kraje – jak dotąd mowa była o Surmenii i Slawonii, a ostatnio dołączył Elderland. Nadal nie ma jednoznacznego potwierdzenia ze strony Trizondalu. Możliwe też, że Mundial będzie organizowany pod wspólną, kontynentalną marką „Orientyki”.

Wśród innych kwestii trwają przygotowania już do samej organizacji (odzyskiwanie i tworzenie opisów stadionów), oraz burza mózgów ws. dodatkowych atrakcji organizowanych w trakcie Mundialu.

Kościół Surmenii stara się o Unię z Kościołem Rotryjskim

Na zwołany przez patriarchę Rotrii Leona III Sobór welijski wpłynął wniosek od brata Petrosa Domestosigosa, tymczasowego zarządcę Kościoła Surmenii o ustanowienie unii między tymi Kościołami. Kościół Surmenii związałby się z Kościołem Rotryjskim  i uznał zwierzchnictwo rotryjskiego Patriarchy, zachowując przy tym swoją odrębność w obrządku surmeńskim.

Taki krok był przewidywany w związku ze znacznym osłabieniem obu kościołów w granicach Surmenii wskutek niedawnej afery klonerskiej – która pozostawiła Kościół Rotryjski niemal bez wiernych, a Kościół Surmenii – bez duchowieństwa.

2 Komentarze

Filed under βηιεστε - Wieści

Rotria się reformuje – trwa sobór trydencki II

Austro-Węgry: do Trydentu zjechali rotryjscy duchowni, w tym m.in. nowy Patriarcha Pius II oraz kardynał Victorjos de Zepp, by dokonać znaczących reform w „owczarni Pańskiej”. Po raz pierwszy w historii władze Rotrii przeprowadzają ważne obrady dla państwa i Kościoła poza granicami kraju.

Obrady soboru otworzył wczoraj wieczorem Patriarcha Pius II, który podziękował JCKM Franciszkowi Józefowi II za zezwolenie na obrady rotryjskiego duchowieństwa w Trydencie. W odpowiedzi Jego Cesarska i Królewska Mość wyraził słowa zaszczytu z racji przyjęcia obrad na ziemi tyrolskiej, wspomniał o minionych sporach oraz podkreślił, że Rotria wywodzi się w dużej części z Monarchii Austro-Węgier.

Z pierwszą propozycją reformy wystąpił ks. Klemens Flawiusz, który zasugerował możliwość wykładania rotryjskich uczonych w placówkach innych mikronacji oraz otwieranie zakonów poza Rotrią. Jego zdaniem takie działanie pozwoli na pozyskanie większej liczby wiernych dla Kościoła Rotryjsko-katolickiego.

Jako kolejny wypowiedział się Wicekról Profesor Victorjos Paulosigos Kardynał de Zepp. W przeciwieństwie do krótkiego wystąpienia księdza Flawiusza, przedstawił obszerny projekt reform administracji kościelnej. Według kardynała z Surmenii, urzędy „jednozadaniowe” są niepotrzebne, dlatego zaproponował połączenie niektórych urzędów, skrócenie nazw dla prefektur oraz uproszczenie hierarchii kościelnej.

Sekretarz Kurii Karl Maciej zaproponował natomiast rozwiązanie problemu z nieaktywnością prymasów w drodze degradacji w hierarchii. Zgłosił także projekt przeprowadzenia spisu wiernych oraz reformy Kolegium Jezuickiego.

Nie wiadomo, jak długo potrwa sobór trydencki II. Redakcja Fony będzie informować na bieżąco o przebiegu rotryjskich obrad w austro-węgierskim Tyrolu.

9 Komentarzy

Filed under Zagranica