Tag Archives: Sylvana Koppa

βηιεστε – Wieści 5/2016

Surmenia raczej nie federacją

Archont Nikolaos Mikisigos przedstawił czwartego lutego na Wiecu pomysł przekształcenia Surmenii w federację. Jako uzasadnienie takiej zmiany wskazał włączenie w skład Surmenii nowych regionów o innym pochodzeniu i kulturze – chodzi tu o autonomosy Ciprofloksji i Kukrii. Pomysł spotkał się z krytyką, w szczególności Petrosa Domestosigosa który argumentował, że stosunek liczebnościowy między tymi regionami a właściwą Surmenią przemawia przeciw federacji. Podniósł także zarzut wobec Archonta, że przed przedstawieniem takiej poważnej propozycji reformy nie skonsultował się ze swoją Partią (Republikanami).

Przeprowadzona w tym temacie ankieta w dniach 4-6 lutego wskazuje na podział opinii w tym temacie, gdzie głosy rozłożyły się po równo między federacją a państwem unitarnym, przy dwóch głosach niezdecydowanych. Licząc tylko głosy obywateli surmeńskich przewagę ma opcja państwa unitarnego, która zyskała poparcie czterech obywateli w stosunku do trzech obywateli popierających federację.


Liczne wizyty zagraniczne

W ostatnich dniach miało miejsce co najmniej kilka zagranicznych wizyt w Surmenii. Z nieoficjalną, turystyczną wizytą odwiedziła nas królowa Zjednoczonego Królestwa Niderlandów Beatrycze, w ramach której spędziła jak dotąd kilka dni w Nomosie Opradzkim.

Z oficjalną wizytą dyplomatyczną Surmenię odwiedził Kanclerz Sarmacji, Dalek Caan von Thorn-Skaro który spotkał się z Tesmotetą Dyplomacji Orjonem Surmą. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Tesmotetę, przygotowany został projekt umowy o na razie nie ujawnionej treści, która czeka na zatwierdzenie przez Archonta Mikisigosa.

Trzecią wizytą w Surmenii są odwiedziny dostojnego Marcela Hansa z Trizondalu, który bez większej pompy spotkał się z Tesmotetą Administracji Orjonem Domestosigosem. Zgodnie z komunikatem Tesmotety Administracji spotkanie dotyczyło współpracy w kwestiach kolei, w szczególności w stworzeniu połączenia między Trizondalem a Surmenią przez terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej.


Sukcesy sportowe Surmenii

Reprezentacja Surmenii w piłce nożnej, mimo pewnych problemów kontynuuje dobrą passę w Lidze Mikroświatowej. Kopacze prowadzeni przez Sylvanę Koppa, po jednorazowej porażce z Parlandią (0:1) dwukrotnie wygrali z Republiką Trizondalu (3:0 i 4:0), co pozwala sądzić że mamy duże szanse na awans do wyższej grupy rozgrywek w kolejnym sezonie.

Surmeńczycy biorą również udział w konkursie skoków narciarskich o Puchar Wandystanu. W inaugurującym konkursie w Winnicy-Radziecku wzięło udział dwóch Surmeńczyków: Orjon Surma i Petros Domestosigos, zajmując odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. W drugim konkursie w Sangjang z Surmeńczyków wziął udział tylko Orjon Surma, zajmując czwarte miejsce. Kolejny konkurs (przedostatni) w Genosse Wanda Stadt odbędzie się w niedzielę 14 lutego.


Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

βηιεστε – Wieści 4/2016

Prawica nadal z największym poparciem

W przeprowadzonej w dniach 24-29 stycznia ankiecie Surmeńczycy głosowali na trzy aktywne obecnie ugrupowania, wskazując swoje preferencje wyborcze.

Na pierwszym miejscu uplasowali się rządzący Republikanie archonta Mikisigosa, którzy otrzymali 5 głosów. Na drugim miejscu uplasowała się nowo powstała lewicowa Nowa Partia Demokratyczna Eleny Koljas i Charoulisa-Skitjosa z trzema głosami. Nieoczekiwanie ranking zamyka Przymierze Chrześcijańskie z tylko jednym głosem – choć jego kandydat w ostatnich wyborach uzyskał najwyższy wynik.

Jednocześnie dwie osoby zadeklarowały, że nie zagłosują na żadną partię, a dwóch kolejnych – że nadal nie podjęli decyzji.

Wszystko wskazuje jednak na to, że wyniki sondażu nie są w pełni wiarygodne. Wzięło w nim udział tylko 16 respondentów (przy 22 obywatelach w Surmenii), a ponadto część z nich nie posiada obywatelstwa. Ciężko więc na jego podstawie przewidywać faktyczne wyniki wyborów – tym bardziej, że w kolejnych wyborach Surmenia wróci do wcześniejszego mechanizmu oddawania 3 głosów przez każdego z obywateli.


Sprostowanie

Redakcja Fony chciałaby przeprosić za pomyłkę popełnioną w poprzednim wydaniu Wieści. W tekście o sukcesach naszej reprezentacji pojawiło się stwierdzenie, że trenerem naszych kopaczy jest dostojny Orjon Surma, podczas gdy tą funkcję pełni dostojna Sylvana Koppa. Najmocniej przepraszamy zarówno samych zainteresowanych, jak i wszystkich czytelników.


Powrót różowości

Do Surmenii po długiej nieobecności wróciła dostojna panna Chartyna Papandreu. Była kilkukrotna eklezjastka z okresu I Królestwa Surmeńskiego po powrocie rozpoczęła reaktywację swoich dawnych inicjatyw – Pubu Różowy Pudelek oraz Partii Kobiet Niezależnych. Zdążyła już nawet obiecać protesty przeciwko Sarmacji oraz ogłosić dążenie do powołania Różowego Królestwa Surmy – nie precyzując, czy chodzi o region Surma (obecnie w składzie Autonomosu Surmy i Skawlandii) czy o dostojnego Orjona Surmę.

Dostojna Chartyna ogłosiła na forum publicznie poszukiwanie męża. O dziwo, znalazł się już pierwszy kandydat – jest nim sam archont Nikolaos Mikisigos. Zainteresowana nie odniosła się jeszcze do tej propozycji.


Surmenia i Skarland – koniec wrogości?

Czy Surmenia wróci do przyjaznych kontaktów z Imperium Skarlandzkim? 29 stycznia archont Mikisigos podpisał ustawę ratyfikującą traktat o uznaniu ze Skarlandem. Jednocześnie tego dnia zarządzona została ankieta, w której Surmeńczycy pytani są o chęć powrotu do dawnego sojuszu.

Bliskie stosunki łączyły Surmenię i Skarland za okresu drugiego królestwa, kiedy dynastycznie związały się ze sobą rodziny królewskie obu państw. Znaczące ochłodzenie przyszło po zniesieniu monarchii w Surmenii – w odpowiedzi władze Skarlandu zerwały traktat łączący oba państwa, uznając detronizację Markosa Wiktorjosigosa za bezprawną.

Na chwilę obecną (głosowanie jeszcze się nie zakończyło) za powrotem do sojuszu wypowiedziało się sześć osób, przeciw – trzy, a cztery osoby nie mają zdania na ten temat.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści: Zorbas zwycięża w wyborach, Nowa Prawica ponosi klęskę

40 minut po północy poznaliśmy wyniki wyborów do Eklezji XXI kadencji. Są one dość zaskakujące – największą liczbę głosów (aż 7) otrzymał debiutujący (w „wielkiej polityce”) Nikolaos Zorbas z Partii Liberalnej. Z drugiej strony, kandydaci rządzącej do tej porty partii otrzymali tylko po trzy głosy i znaleźli się poza parlamentem.

Te wybory, to tak jak ostatnio wysoka frekwencja, choć nie – jak przewidywali niektórzy – stuprocentowa. Na jedenastu obywateli swoje głosy oddało dziesięcioro (91%). Niezbyt wysoki był też wskaźnik głosów pustych – na pulę 30 potencjalnych głosów (każdy obywatel ma 3 głosy), 5 (16,7%) było pustych. Jest to pewien postęp – w ostatnich wyborach, przy takiej samej puli wskaźnik ten wyniósł 23,3%.

Wielcy zwycięzcy…

Niekwestionowanym liderem tych wyborów jest Nikolaos Zorbas (de iuro – niezrzeszony, de facto – założyciel i lider niezarejestrowanej jeszcze Partii Liberalnej), który otrzymał aż 7 głosów. Oznacza to, że jeden ze swoich głosów oddało na niego aż 70% obywateli. W pewnym odstępie za nim uplasowało się dwoje kolejnych kandydatów – Piotr Kościński (niezrzeszony) i Sylvana Koppa (Partia Demokratyczna), którzy otrzymali po 5 głosów. Ta trójka będzie tworzyć Eklezję XXI kadencji.

…i wielcy przegrani.

Poza parlamentem znalazło się trzech pozostałych kandydatów. Przede wszystkim dwójka kandydatów Nowej Prawicy (jedyna partia, która wystawiła parę) – Milos Pangalos i Odolan Irmisigos, eklezjaści w ostatniej kadencji, którzy tym razem dostali po trzy głosy każdy. Nowa Prawica otrzymała czerwoną kartkę od wyborców, którzy najwyraźniej źle ocenili krótkie rządy tej partii. Jest to zaskakujące szczególnie w porównaniu do sondażu przedwyborczego, który wskazywał właśnie na Nową Prawicę, jako cieszącą się największym poparciem. Poza parlamentem znalazła się także Chartyna Papandreu i jej Partia Kobiet Niezależnych – kontrowersyjna feministka otrzymała jedynie dwa głosy.

Co dalej?

Znamy już Eklezjastów – nie wiadomo jednak, kto zostanie Eforem, a przede wszystkim – kogo Archont desygnuje na Pierwszego Tesmotetę. Najprawdopodobniejsi kandydaci to Zorbas – ze względu na największe poparcie w tych wyborach oraz Koppa – jako partyjna koleżanka Archonta*. Jeżeli nie porozumieją się między sobą, pozostanie im rywalizacja o poparcie trzeciego z kandydatów. Mniej prawdopodobne jest sięgnięcie po kandydata spoza Eklezji – to miałoby miejsce chyba tylko wtedy, gdyby pierwsza dwójka całkiem zrezygnowała z ubieganie się o to stanowisko.

Niezależnie od potencjalnego układu koalicyjnego w Eklezji, niemal pewnym jest, że w Radzie Tesmotetów zobaczymy również osoby spoza grona zwycięskich partii – możliwe nawet, że część dotychczasowych tesmotetów utrzyma stanowisko. Krótka ławka rezerwowa, która jest przypadłością wszystkich ugrupowań (a można by powiedzieć, że wręcz całej Surmenii), wymusi zapewne współpracę ponad podziałami partyjnymi.

* – Kościński nie jest tu potencjalnym kandydatem – układ stowarzyszający, choć pozwala mu na sprawowanie mandatu eklezjasty, nie zezwala na funkcję Pierwszego Tesmotety, ze względu na kolizję z funkcją Generalnego Gubernatora w Hassselandzie. Przeszkodą byłaby też funkcja Generalnego Sekretarza przy OPM.

1 komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Tyrania w demokracji

Autorem artykułu jest Odolan Irmisigos. 

Z powodu złożenia rezygnacji z urzędu Archonta Demokracji Surmeńskiej przez Aleksandrosa Patrikjosigosa zwołano ogólnonarodowy Wiec (złożony ze wszystkich obywateli), który wprowadził na terytorium państwa stan wyjątkowy i ustanowił tyranię. Tyranem został obrany Timoteos Stefanosigos, zdobywając 4 głosy. Sam nowo wybrany tyran od głosu się wstrzymał. Jedyna kontrkandydatka – Chartyna Papandreu – zdobyła tylko jeden głos będący notabene jej własnym.

Tuż po głosowaniu Tyran przedstawił swoje „exposé”, w którym zapowiedział reformy polityczno-ustrojowe. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie instytucji szefa rządu oraz skrócenie okresu kadencji, zarówno Archonta jak i Eklezji. Stefanosigos powołał także Tesmotetę Kultury Sylvanę Koppę oraz Tesmotetę Administracji Odolana Irmisigosa, samemu obejmując pozostałe dwie teki – Dyplomacji i Obrony (tą ostatnią jako p.o.).

Zgodnie z obowiązującym prawem to, jak długo Surmenia pozostanie w okresie tyranii, zależy głównie od woli Wiecu, który może odwołać Tyrana w każdej chwili zwykłą większością głosów. Sam Tyran może także zrezygnować ze swojej funkcji, co zaznaczył Stefanosigos w swojej przysiędze: „Przysięgam zrzec się powierzonej władzy, gdy sytuacja umożliwi przywrócenie konstytucyjnego porządku państwa.”

1 komentarz

Filed under Surmenia

Dobry dzień dla rozwoju regionalnego

Choć na pozór sytuacja w regionach Królestwa Surmeńskiego – Nomosach Jacyńskim, Zawarskim i Opradzkich, Autonomosie Surmy i Skawlandii oraz Rezerwatach Hokuckim i Rendeluzyjskim – jest nie najlepsza, to ostatnie wydarzenia zdają się być niejako jaskółką, która może zwiastować zmiany.

Wbrew pozorom – wszystkie regiony, lepiej bądź gorzej, ale działają. Do niedawna główną dziedziną tej działalności była piłka nożna – regionalne drużyny takie jak Gniazdo Zawaria, Hermes Surma czy Perilajmia Siczyn były wyrazem lokalnego patriotyzmu. Z czasem część z nich podupadła (aktualnie działają trzy drużyny – dwie pierwsze z wymienionych i stołeczne Polemistis Kaharonea), jednak pozostały niejako w powszechnej pamięci.

Nie bez kozery dzisiejszy dzień można nazwać dniem regionów – aż trzy z sześciu zyskały swoje strony internetowe – Nomos Opradzki oraz Rezerwaty – Hokucki i Rendeluzyjski. Oznacza to, że obecnie wszystkie jednostki administracyjne mogą się nimi pochwalić. Jeżeli dodamy do tego fakt, że niedawno aktualizację przeszła strona Autonomosu, można stwierdzić że informatycznie regiony przeżywają swój złoty wiek.

Nieco większy problem przedstawia zarządzanie regionami. Obecnie zarządcy nie ma jedynie Rezerwat Hokucki, jednak mimo formalnego powołania, zarówno Opradia, jak i Rendeluzja nie mogły się pochwalić zbytnią aktywnością swoich władz. Nawet wspomniane wcześniej strony stworzone zostały przez JKM Paulosa Petrosigosa. Nie pozostało to bez reakcji ze strony Archonta – w dniu dzisiejszym odwołał on Aleksandrosa Patrikjosigosa ze stanowiska Nomarchy Opradii, a na jego miejsce powołał, jako pełniącego obowiązki, właśnie Paulosa Petrosigosa. Jak można podejrzewać, Pannie Sylvanie Koppie, będącej Rezerwatorem (administratorem) Rendeluzji upiekło się jedynie z powodu braku innych kandydatów na jej miejsce.

Najprawdopodobniej w tym miesiącu, w przeciwieństwie do poprzedniego, będzie można liczyć na faktyczne rozpoczęcie niedawno ogłoszonego przez Archonta Konkursu Regionów. Zgodnie z zasadami mają w nim co miesiąc rywalizować wszelkie regionalne inicjatywy i aktywności, w wyścigu o miano najlepszego. Zwycięski region i twórca inicjatywy będą mogli pławić się w sławie dzięki specjalnemu wyróżnieniu na stronie głównej.

Miejmy nadzieję, że dzisiejszy skok do przodu przełoży się na nieco bardziej stałą aktywność regionalną – i zmotywuje do działania także innych Nomarchów.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Pierwsza kolejka mundialu – powrót Surmenii

Po długiej przerwie, Surmenia powraca na boiska mundialowe. Po zorganizowaniu Surmeńskiej Podosfery (tj. związku piłkarskiego), oraz dołączeniu do Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, mimo pewnych problemów, powstała reprezentacja Surmenii, na czele której stanęła Sylvana Koppa.

Kandydatura trenerki była dość kontrowersyjna – wiele osób wskazywało na jej brak doświadczenia w zakresie wirtualnej piłki. P. Koppa miała też prowadzić zespół w Lidze Królewskiej, Princess Kaharonea – jednak z powodu jego porzucenia (z braku czasu) został on usunięty jeszcze przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Wyrażano więc obawy, że reprezentację narodową spotka ten sam los.

Mimo wszystkich tych zastrzeżeń, p. Koppa stanęła jednak na czele zespołu, jako druga z kolei kobieta na stanowisku trenera. Traf chciał, aby pierwszym przeciwnikiem Surmenii w rozgrywkach grupowych była reprezentacja Republiki Bantu – również prowadzona przez kobietę, p. Runako Canabi. Bantu to przeciwnik może niezbyt utytułowany, ale z pewnością bardziej doświadczony – i potencjalnie niebezpieczny.

Dlatego cieszyć powinien wynik, jaki udało się naszym piłkarzom uzyskać, tj. remis trzy do trzech. Na własnym boisku mogliśmy powalczyć o więcej – jednak, co nie dziwi, to piłkarze Bantu dominowali przez większość meczu, zatem remis, wywalczony dwie minuty przed końcem, jest zdecydowanie satysfakcjonujący.

Z okazji pierwszego meczu, Urząd Badania Opinii Publicznej rozpoczął ankietę, w której Surmeńczycy mogą wypowiedzieć się na temat obstawianego przez nich wyniku naszej reprezentacji.

Dodaj komentarz

Filed under Sport

Wyniki wyborów – DPP zgarnia wszystko

Z powodu problemów technicznych (tj. braku dostępu JKM Paulosa Petrosigosa do internetu) dopiero pół godziny po północy Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do Eklezji XV Kadencji. Jest to opóźnienie względem rozporządzenia rozpisującego wybory, wg. którego wyniki powinny być ogłoszone wczoraj. Nie spowoduje jednak raczej żadnych prawnych reperkusji.

Jeżeli chodzi o frekwencję, to Surmeńczycy udali się do głosowania tłumnie, choć nie aż tak licznie jak w poprzednich wyborach (kiedy obecność wyniosła 100%). W tych wyborach na 7 obywateli głosy oddało sześciu, co stanowi 86%. Z 18 oddanych głosów trzy (16,7%) oddano jako puste.

Pozostałe głosy podzieliły się dość równo. Po cztery otrzymali nowi Eklezjaści – Aleksandros apo Vu (niezależny) oraz Timoteos Stefanosigos i Sylvana Koppa z DPP. Poza Eklezją pozostał Victorjos Paulosigos (SPaRK), który otrzymał trzy głosy. Oznacza to całkowite zwycięstwo Demokratycznej Partii Pracy, która nie tylko zdobyła większość, ale będzie także współpracować z eklezjastą o podobnych przekonaniach, który, choć startował jako niezależny, nadal pozostaje zarejestrowanym sympatykiem DPP. Można zatem spodziewać się stabilnej koalicji i dalszych rządów archonta Stefanosigosa.

Póki co, z powodu późnej godziny ogłoszenia wyników, nie ma jeszcze szerszych reakcji obywateli na nowy układ sił. Ewidentnie jest on wynikiem odejścia Marcosa Victorjosigosa i znaczącego osłabienia SPaRK, choć i lewej strony nie omijają tego typu odejscia (brak aktywności ze strony Aleksandrosa Patrikjosigosa).

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia