Tag Archives: Timoteos Stefanosigos

βηιεστε – Wieści 1/2016

Postanowiłem uruchomić, a właściwie przywrócić do działania krótki serwis informacyjny dot. wydarzeń w Surmenii. W pierwszej wiadomości obejmę większy rozdział czasowy, do początku roku, potem postaram się to pisać co tydzień.


Skitjos powraca i znika?

Ósmego stycznia na forum Surmenii po wygaśnięciu tymczasowego aresztowania pojawił się były Archont Skitjos. W kilku emocjonalnych wypowiedział oskarżył prawicę o zamach stanu i fałszowanie dowodów. Jego wypowiedzi znikły niedługo potem – sprawca nie przyznał się. Sam Skitjos skarżył się potem na łamach swojego, że został ponownie zablokowany. Skargi z tego tytułu nie zostały  jednak złożone do Efetii czy Geruzji.

Ciekawostką jest fakt, że jego wypowiedź (i powołanie się na autorytety Surmeńskie – Kaharona, Paulosa Petrosigosa i Timoteosa Stefanosigosa) sprowokowała wspomnianego, a dawno nieobecnego w Surmenii Timoteosa Stefanosigosa do krytyki. Dodajmy, że Timoteos Stefanosigos, ex-archont Demokracji jest uważany w Surmenii za wirtualnie zmarłego, choć tajemnicą poliszynela jest to, że zamieszkuje odległy Wandystan.

W dniu dzisiejszym geronta Petros Domestosigos skazał Zenovjosa Skitjosa na 6 miesięcy więzenia – najcięższą, z wyłączeniem wydalenia z państwa, karę dostępną w Surmenii.


Spór o Ciprofloksję

Nie gaśnie przeciągający się spór między Aspazją Tsipras a Orjonem Domestosigosem, zainicjowany przemianowaniem na stronie głównej linku do „Autonomosu Ciprofloksji” na „Autonomos Kiprii”. Kipria jest dawną surmeńską wersją nazwy tego regionu, która jednak wg. dostojnej Tsipras jest formą obraźliwą. Orjon Domestosigos powołuje się na Statut Organiczny Ciprofloksji, uchwalony przez Eklezję, który stanowi, że nazwy te można stosować zamiennie. Dostojna Tsipras z kolei twierdzi, że statut został uchwalony bez konsultacji i wbrew woli strony Ciprofloksjańskiej. Do dnia dzisiejszego nie dokonane zostały jednak zmiany w statucie, choć Ciprofloksja może je wprowadzić z własnej inicjatywy.

M.in. ta kłótnia doprowadziła do działań o charakterze separatystycznym. Drugi z ciprofloksjańskich obywateli Surmenii, Wojciech Bombina, ogłosił niepodległość Księstwa Saginaty, jednej z dwóch części tworzących Ciprofloksję. Do Geruzji wpłynął wniosek o postępowanie sądowe w tej sprawie. Po oświadczeniu dostojnego Wojciecha Bombiny, który m.in. zrzekł się obywatelstwa Surmenii, geronta Petros Domestosigos zamknął postępowanie. Nadal czekamy na wyrok.


Kukria znowu w Surmenii

Pod sam koniec ubiegłego roku Wiec ratyfikował traktat o włączeniu Kukrii w skład Surmenii. Kukria, po krótkim okresie niepodległości i upadku zainteresowania wróciła w granice Surmenii – choć wcześniejszy status miał charakter mandatu międzynarodowego nad ziemiami niczyimi.

Sam proces legislacyjny wzbudził kontrowersje, ponieważ, jak poniewczasie zauważono, Wiec nie ma jednak kompetencji do uchwalania ustaw czy ratyfikowania traktatów – nawet w okresie, gdy Eklezja jest rozwiązana. Mimo to geronta Aspazja Tsipras orzekła, że choć proces legislacyjny okazał się być niepełny, traktat został uznany za ważny – ze względu na ochronę interesu publicznego i osób zaangażowanych (m.in dostojnego Hadiego Hoży, który został obywatelem na mocy traktatu).

Kukria stała się autonomosem. Na jego czele stoi Hadi Hoża jako autonomarcha. Powstał już projekt nowych symboli kukryjskich.


Prawica u władzy

Po kolejnych rozdrobnionych parlamentach i unieważnionych wyborach, a także kontrowersjach wokół zmiany ordynacji wyborczej przez Wiec (sprawę Geruzja rozpatrywano łącznie ze sprawą traktatu z Kukrią, patrz wyżej, wyrok był wspólny), Surmenia na początku 2016 roku wybrała nową Eklezję.

Została ona zdominowana przez prawicę – mandaty uzyskali Mihailos Laskaris z Przymierza Chrześcijańskiego (42 mandaty), oraz Orjon Domestosigos (25 mandatów) i Demetria Limani (33 mandaty) z Republikanów.

Lewica w postaci Partii RESET i innych nie wzięła udziału w wyborach.


 

 

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Surmenia wciąż bez Archonta

Autorem artykułu jest Matheos Libras.

Pierwsza tura nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia jeśli chodzi o wybór III Archonta Demokracji Surmeńskiej. Odważna oraz pełna młodzieńczej energii kampania wyborcza prowadzona przez Odolana Irmisigosa pozwoliła mu uzyskać 3 głosy. Identycznym rezultatem może poszczycić się Timoteos Stefanosigos. Obaj kandydaci będą musieli teraz stanąć naprzeciwko siebie w II turze wyborów, która odbędzie się już 12 i 13 stycznia, a jeszcze wcześniej… w szrankach forumowej debaty.

Specyfikę kampanii szczegółowo przedstawialiśmy w ostatnim artykule poświęconym V Wiecowi wyborczemu. Warto jednak przypomnieć, że działalność koalicji Irmisigos – Pangalos skierowanej w osobę Steganosigosa wywołała spore ożywienie na surmeńskim forum. Raz za razem na obu kandydatów kandydatów spadały coraz to cięższe werbalne uderzenia. Były pytania, były obietnice, były także oskarżenia i rozbudowane argumentacje. Słowem: kampania pełna rumieńców.

Istną przeciwwagę dla wspomnianych wydarzeń stanowiły rodzinne, pogodne happeningi organizowane przez Chartyne Papandreu. Tam największy nacisk położono na to aby obywatele poczuli się – najzwyklej w świecie – miło. Synteza kiełbasek wyborczych i realnych sprawiała, iż nawet najbardziej wybredny smakosz mógł znaleźć coś dla siebie. Konkurencją dla nich miały być najwyraźniej kiełbaski Stefanosigosa, ale zainteresowanie nimi opierało się bardziej na kontrowersji niż uroku. Z kolei „niema kampania” prowadzona przez Alvertosigosa na dzień dzisiejszy zasługuje jedynie na „niemy komentarz”. O jej założeniach przeczytać możemy wyłącznie w programie partii SPaRK, z ramienia której Alvertosigos startował w wyborach.

Oficjalne wyniki I tury wyborów świadczą jednoznacznie, że „ile kto powiedział, tyle głosów otrzymał”. Timoteos Stefanosigos i Odolan Irmisigos na dzień dzisiejszy mogą pochwalić się 37,5% poparciem przeciwko 25% Chartyny Papandreu i 0% Alvertosigosa. W tym miejscu należy także wspomnieć, iż jest to polityczny debiut p. Irmisigosa, co dodatkowo zwiększa rangę jego sukcesu… ale czy szanse na zwycięstwo w II turze również? Przekonamy się o tym w nocy z 13 na 14 stycznia za pośrednictwem Matheosa Librasa, któremu po raz kolejny przypadnie zaszczytny obowiązek podliczenia głosów i opublikowania ich na forum Surmenii w ramach Centralnej Komisji Wyborczej.

Tymczasem pozostaje mi zachęcić Państwa do śledzenia postępu debaty, a obywateli do równie tłumnego stawienia się w lokalach wyborczych podczas II tury. Demokracja Surmeńska bowiem, po raz kolejny zdała na „szóstkę” egzamin z… demokracji. 100% frekwencja to istny ewenement w dobie rozdrobnienia społecznego dotykającego wiele współczesnych mikronacji, a także spadku poziomu świadomości narodowej. Oby tak dalej, Surmenio!

1 komentarz

Filed under Surmenia

Zmiany w Eklezji?

Autorem artykułu jest Matheos Libras.

Pełniący funkcję Tyrana Timoteos Stefanosigos, przedstawił na Wiecu Obywatelskim projekt nowelizacji ustawy o Radzie Tesmotetów. Dokument ten zakłada ustanowienie instytucji Pierwszego Tesmotety, który byłby zarówno szefem jak i przedstawicielem parlamentu przed obliczem Archonta. Jest to oficjalna próba wprowadzenia w życie punktu nr 1 „expose” nowego Tyrana.

Pomimo faktu, że Pierwszy Tesmoteta ma być urzędem całkowicie zintegrowanym z Eklezją (a także uzależnionym od Archonta), pomysł Stefanosigosa jest niewątpliwie bardzo ciekawą, polityczną świeżynką. W kuluarach często prowadzone są dysputy na temat tego, kto obejmie nowe stanowisko. A opcji jest naprawdę wiele. Wszak zmiany ustrojowe, to jeden najlepiej stymulujących rozwój państwa czynnik. Wszyscy mają nadzieję, że aktywność ta nie będzie się objawiać jedynie w narastającym szmerze rozmów ale także w ożywieniu życia politycznego, szczególnie po zniesieniu – obowiązującego aktualnie w Surmenii – stanu wyjątkowego.

Przy okazji Surmenia wysyła w stronę wszystkich państw mikronacyjnych wyraźny sygnał, że jest miejscem elastycznym i nowoczesnym; otwartym na progres i innowacje. To kolejny krok do przodu po stagnacji postpetrosigowskiej, która wielu kręgach dyskusyjnych wyzwoliła pogłoski o początku końca Demokracji Surmeńskiej. Teraz z całą pewnością można już powiedzieć, że wszystkie te „informacje” były jedynie plotkami wyssanymi z palca. Surmenia budzi się do życia i zaprasza w swoje progi wszystkich pragnących spokojnego życia.

Aktualnie projekt jest analizowany przez Obywateli Surmenii, zgłaszających swoje objekcje na ogólnodostępnym forum. Trwa także oczekiwanie na Eklezjastów, którzy przy pierwszej okazji zajmą się właśnie tą ustawą. „Fona” zobowiązuje się ze swojej strony, do informowania na bieżąco o postępie prac. Oby prędko mogła to uczynić.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Tyrania w demokracji

Autorem artykułu jest Odolan Irmisigos. 

Z powodu złożenia rezygnacji z urzędu Archonta Demokracji Surmeńskiej przez Aleksandrosa Patrikjosigosa zwołano ogólnonarodowy Wiec (złożony ze wszystkich obywateli), który wprowadził na terytorium państwa stan wyjątkowy i ustanowił tyranię. Tyranem został obrany Timoteos Stefanosigos, zdobywając 4 głosy. Sam nowo wybrany tyran od głosu się wstrzymał. Jedyna kontrkandydatka – Chartyna Papandreu – zdobyła tylko jeden głos będący notabene jej własnym.

Tuż po głosowaniu Tyran przedstawił swoje „exposé”, w którym zapowiedział reformy polityczno-ustrojowe. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie instytucji szefa rządu oraz skrócenie okresu kadencji, zarówno Archonta jak i Eklezji. Stefanosigos powołał także Tesmotetę Kultury Sylvanę Koppę oraz Tesmotetę Administracji Odolana Irmisigosa, samemu obejmując pozostałe dwie teki – Dyplomacji i Obrony (tą ostatnią jako p.o.).

Zgodnie z obowiązującym prawem to, jak długo Surmenia pozostanie w okresie tyranii, zależy głównie od woli Wiecu, który może odwołać Tyrana w każdej chwili zwykłą większością głosów. Sam Tyran może także zrezygnować ze swojej funkcji, co zaznaczył Stefanosigos w swojej przysiędze: „Przysięgam zrzec się powierzonej władzy, gdy sytuacja umożliwi przywrócenie konstytucyjnego porządku państwa.”

1 komentarz

Filed under Surmenia

Wieści XVIII – mapa gospodarcza, ożywienie legislacyjne

Mapa gospodarcza - kliknij aby obejrzeć

Gospodarka w ujęciu geograficznym

Niejako na marginesie dyskusji dot. gospodarki surmeńskiej, dostojny Timoteos Stefanosigos przedstawił wstepną wersję mapy gospodarczej Surmenii.  Póki co naniesione na niż zostały złoża surowców, gazo- i ropociągi, strefy szczególnie uprzemysłowione, bujne lasy oraz tereny o szczególnie żyznych glebach.

Po kilku uwagach ze strony mieszkańców, dostojny Stefanosigos przedstawił wersję „beta2” mapy, na której uwzględnił poprawki innych, dodał także kilka nowych surowców i złóż. Pomniejszoną wersję mapy prezentujemy po prawej, po kliknięciu na nią otworzy się wersja pełnowymiarowa.

Ożywienie legislacyjne

Po pewnym wyciszeniu, w Eklezji znów słychać gwar. Zaczęło się od przedstawienia przez Havelocka Jaskoviakusa obywatelskiego projektu ustawy o stowarzyszeniach. Wkrótce potem pojawił się także projekt nowej ordynacji wyborczej autorstwa Archonta, a pod głosowanie poddana została leżąca od dość dawna w „zamrażarce” ustawa o Surmeńskich Siłach Obronnych. To ostatnie głosowanie skończyło się zresztą błyskawicznie, a ustawa została już podpisana i opublikowana przez Archonta.

Możliwe, że jest to otwarcie do dalszych nowelizacji – wiele ustaw wciąż nie zostało „odświeżonych” po reformie ustrojowej.

Co nowego w Hasselandzie?

W obliczu urlopu Piotra diuka Kościńskiego, Premiera Królestwa Hasselandu, jego obowiązki przejął minister Piotr Laging. Zdążył on już przedstawić propozycję stworzenia w ramach Demokracji Surmeńskiej partii, która ma reprezentować społeczność hasselandzkich uchodźców.

W efekcie porozumienia podpisanego przez Timoteosa Stefanosigosa, rektora Królewskiej Akademii Nauk, oraz Piotra Kościńskiego, właściciela Instytutu Hasselandzkiego (kontynuator dawnego Gellońskiego Instytutu Naukowego), Instytut Hasselandzki stał się autonomiczną częścią KAN. Instytut będzie mógł na prawach katedry zorganizować studia z zakresu dziennikarstwa, a także prowadzić badania naukowe z innych dziedzin, w zakresie, w którym dotyczyć będą one Królestwa Hasselandu. Instytut otrzyma także gościnę na stronach KAN.

Wczoraj do Hasselandu przybył tajemniczy Zakonnik, ukrywający swoje personalia. Wiadomo, że jest członkiem Zakonu Semnoteam, działającego w sarmackiej Gellonii. Jako prezent dla Hasselandu od Wielkiego Mistrza Zakonu zaoferował domenę hasseland.pl, a także zaproponował stworzenie hasselandzkiego Archiwum, gromadzącego wszelką wiedzę dot. Królestwa.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści XVII – koniec sezonu w Lidze Królewskiej, powrót sądownictwa

Współpraca Hasselandu i Surmenii kwitnie

Po podpisaniu umowy stowarzyszającej Królestwo Hasselandu z Demokracją Surmeńską przyszedł czas na wypełnianie jej zapisów. W dniu dzisiejszym oficjalnie otwarty został wydzielony dział na forum Surmenii, przeznaczony dla Królestwa Hasselandu. Zainaugurowano także działalność partnerskiego programu razem:σημητη, który ma na celu wspierać hasselandzkich uchodźców na surmeńskiej ziemi.

Sam Hasseland nie pozostaje bierny. Skład Rządu Emigracyjnego powoli się kompletuje – oprócz diuka Piotra Kościnskiego, jego premiera, objął także Piotra Szermińskiego (Prezydent Rady Stanu), Piotra Laginga (Szef Komitetu Nadzwyczajnego ds. Bezpieczeństwa Uchodźców w randze ministra), Justannę (Minister Kultury) oraz Atosa Czarneckiego (minister bez teki).

Powrót trzeciej władzy

Po długiej przerwie, Surmenia posiada znów osobną władzę sądowniczą. Przez długi czas Królestwo Surmeńskie musiało obywać się bez niej – ostatni Prezes Sądu Najwyższego sprawował swoje obowiązki w 2008 r. Od czasu jego odwołania, funkcję sędziego sprawował de facto Król. Po reformie ustrojowej przestało to być dobrym rozwiązaniem – obieralny Archont jest bowiem urzędnikiem o wiele bardziej politycznym niż teoretycznie neutralny władca.

Nie dziwi więc, że od niedawna Surmenia ma nowy skład władzy sądowniczej – zgodnie z procedurą uwzględnioną w konstytucji, Archont, po otrzymaniu opinii o kandydatach od Eklezji, do Geruzji powołał dwóch gerontów – Timoteosa Stefanosigosa i Viktorjosa Paulosigosa (ten drugi funkcję obejmie po upłynięciu swojej kadencji na stanowisku Prefekta Generalnego Rotrii).

Jak się okazało – sądy nie są w Surmenii niepotrzebne. Tuż po powołaniu, geronta Stefanosigos wydał swój pierwszy akt – orzeczenie ws. interpretacji ustawy o obywatelstwie, na wniosek dostojnego Havelocka Jaskoviakusa. ie wiadomo, czy w przyszłości pojawią się inne sprawy – jednak istniejące i sprawne sądownictwo to instytucja de facto niezbędna dla dobrze działającej mikronacji.

Być może powołanie władzy sądowniczej przyśpieszy proces aktualizacji prawa karnego i procesowego – od czasu reformy ustroju na nowelizację czeka wciąż surmeński kodeks karny.

Koniec VI sezonu Ligi Królewskiej

Po dość zaskakujących finałach, mistrzem 6 sezonu Ligi Królewskiej został elderlandzki FC Tirion, czarny koń tego sezonu. Zwycięstwo było zaskoczeniem dla wszystkich – w tym dla menedżera, Simona McMelkora. W ćwierćfinałach w „bratobójczym” boju Tirion wyeliminował drugą elderlandzką drużynę – FC Devils Elder. W półfinale miał miejsce – w mojej opinii – mecz tego sezonu, w którym podopieczni McMelkora dosłownie wdeptali w ziemię (5-1) dwukrotnego mistrza LK – Cracovię Kraków.

Jednak o ile na zwycięstwo Tirionu można było stawiać, to jeszcze niedawno nikt nie domyślił się, że jego rywalem w finałowym meczu będzie zespół Elsynor Athletic. Na początku sezonu seria porażek umieściła tą drużynę na 7 (przedostatnim) miejscu w tabeli, przewidywano nawet zmierzch tej doskonałej drużyny. Ostatecznie Elsynor wywalczył drogę do awansu zajmując 4 miejsce z tą samą liczbą punktów co 5 w tabeli Hermes Surma (Dreamlandczycy przeważyli znacznie w bilansie bramek). Nikt raczej Elsynorowi sukcesów nie wróżył. Tymczasem Atleci de Brolle’a po ciężkim meczu wyeliminowali Aronę Shin Splints (mistrza z poprzedniego sezonu), a w drugim – zawsze groźne Młoty z Anheim. Mimo porażki w finale można Elsynor określić jako feniksa odradzającego się z popiołów.

W tym sezonie słabiej sprawiły się drużyny z Surmenii. OKS Hermes Surma, pomimo że znajdował się chwilowo na szczycie tabeli, nie awansował do finałów, ale i uniknął spadku do drugiej dywizji, zajmując 5, środkowe miejsce w swojej grupie. Pozostałe dwie surmeńskie drużyny – Polemistis Kaharonea i Gniazdo Zawaria nie zdołały się dochrapać awansu z drugiej dywizji, zajmując odpowiednio 6 i 8 miejsca w grupach B i A.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści 1/2011


Nowy gracz polityczny – Partia Prawa

Po konflikcie, jaki wybuchł wewnątrz Partii Demokratycznej (dawniej DPP) między liderem i obecnie urzędującym Archontem, Timoteosem Stefanosigosem, a innym politykiem – Aleksandrosem Patrikjosigosem, aktualnie Wicearchontem i Wyższym Eklezjastą, ten ostatni zdecydował się odejść z PD i założyć własne ugrupowanie.

Nowe ugrupowanie Patrikjosigosa, nazwane przez niego Partią Prawa, jest piątą obecnie zarejestrowaną partią polityczną. Nie poznaliśmy jeszcze jej programu, jednak dotychczasowe wypowiedzi kładą nacisk na kwestię obrony i poszanowania prawa. Patrikjosigos wydaje się być mniej radykalnie demokratyczny od kreującego główny nurt polityki PD Stefanosigosa, a w ostatnim czasie mocno złagodniał również w kwestii laicyzacji kraju – choć nadal deklaruje poparcie dla tej idei.

Spór wokół nowelizacji Konstytucji

Osią konfliktu który doprowadził do rozłamu w PD była kwestia podpisu i publikacji ustawy o zmianie konstytucji, przegłosowanej jeszcze przez poprzednią kadencję Eklezji.

Ponieważ zmiany te (ograniczające m.in. pełną władzę Wyższego Eklezjasty nad obradami Eklezji, a także Królewskie prawo weta) nie podobały się Aleksandrosowi Patrikojsigosowi, wykorzystał on więc fakt, że Król nie dokonał podpisu i publikacji przed ogłoszeniem regencji. Obecnie Eklezja pełni funkcję Rady Regencyjnej – w związku z tym Patrikjosigos zdecydował się doprowadzić do zgłoszenia weta (które przysługuje Królowi). Początkowo twierdził, że Rada Regencyjna musi podejmować decyzje jednogłośnie, a co za tym idzie – jego sprzeciw wystarcza do zgłoszenia weta, potem jednak, pod wpływem przeciwnej argumentacji zaczął dążyć do ogłoszenia głosowania w ramach rady regencyjnej.

Z drugiej strony, Stefanosigos podważał potrzebę głosowania – utrzymując, że zdanie większości Rady Regencyjnej jest dobrze znane, gdyż dwóch spośród trzech członków jest za zmianami, byli bowiem w poprzedniej kadencji Eklezji. Następnie, już po uzgodnieniu, że głosowanie się odbędzie, oskarżył Patrikjosigosa o przedłużanie procedur, posądzając go o chęć jak najdłuższego utrzymania obecnej władzy nad porządkiem obrad Eklezji, którą daje mu konstytucja, a którą nowelizacja ogranicza. Cała ta dyskusja odbyła się w nieprzyjaznej atmosferze konfrontacji, połączonej z wzajemnymi oskarżeniami. Znajdujący się oficjalnie na urlopie JKM Paulos Petrosigos sugerował, że może chwilowo odwołać regencję aby samodzielnie rozwiązać ten konflikt – do czego zachęcał go m.in. Archont.

Ostatecznie ogłoszone głosowanie dokonało się – w trzyosobowej Radzie Regencyjnej dwaj regenci – Stefanosigos i należący do opozycyjnej Surmeńskiej Partii Rojalistyczno-Katolickiej Victorjos Paulosigos zagłosowali przeciwko wetu. Nie wiadomo kiedy Wyższy Eklezjasta dokona podsumowania głosowania i czy od razu podpisze w imieniu Rady Regencyjnej ustawę.

Powstanie Straż Zawarska?

Nomarcha Zawarii, Victorjos Paulosigos zapowiedział utworzenie regionalnej Straży (roboczo nazwanej Miejską). Jak na razie sondowana była prawna możliwość funkcjonowania takiej jednostki, szczególnie w zakresie praktycznym – tj. uprawnień do moderowania subforum Zawarii. Zainteresowanie projektem wyrazili już JKM Paulos Petrosigos oraz Archont i Tesmoteta Obrony – Timoteos Stefanosigos.

2 Komentarze

Filed under βηιεστε - Wieści